Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoi_tinh_tram_nam_999
#686929

Download Chuyên đề Thực trạng ly hôn và những giải pháp hạn chế ly hôn ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên miễn phí

Mục lục
Trang
Phân I: Giới thiệu về chuyên đề 2
Phần II: Nội dung 3
I. Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin 3
1. Khái quát về quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại Toà án 2
2. Kết quả của quá trình tim hiểu và thu thập thông tin 4
II. Đặc thù về kinh tế xã hội ở huyện Khoái Châu nơi thực tập tốt nghiệp 5
1. Đặc thù về kinh tế, xã hội ỏ huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên 5
2. Căn cứ ly hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình 6
III. Đánh giá thực trạng ly hôn ở huyện Khoái Châu 8
1. Thực trạng ly hôn 8
2. Nguyên nhân, lý do của việc ly hôn 10
Phần III: Nhận xét và kiến nghị 14
I. Nhận xét 14
II. Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ly hôn ở huyện Khoái Châu 16
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

gặp những khó khăn nhất định như: Những thông tin lưu trữ dưới dạng thủ công, không cụ thể và rõ ràng, số liệu không tập trung do vậy việc thống kê và thu thập thông tin còn gặp khó khăn. Nhưng với tinh thần hăng say, nhiệt tình của một sinh viên thực tập đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho việc viết chuyên đề.
Để đạt kết quả trong việc xử lý các số liệu thu thập được em phải thông qua rất nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp phân tích, thống kê tổng hợp, đối chiếu so sánh… Xuất phát từ phương pháp luận triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chung về nhà nước và pháp luật từ đó sâu chuỗi lôgic các vấn đề lại.
Ngoài ra các thông tin của bài viết này được tìm hiểu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài, báo, sách vở… và rút ra từ gia đình, bạn bè và ý thức của bản thân. Đặc biệt bản thân em còn được cơ quan nơi thực tập tạo điều kiện cho việc thâm nhập thực tế, bằng những kinh ngiệm thực tiễn thu thập đựơc góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đề tài này.
2. Kết qủa của quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin.
Sau một thời gian không lâu kể từ khi thực tập tại Toà án, với sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Toà án, các cán bộ hướng dẫn thực tập, sự nỗ lực của bản thân trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin. Kết quả thu được là rất tốt, nó thể hiện được nội dung cốt lõi của vấn đề cần ngiên cứu đó là: “Thực trạng ly hôn tại địa phương Khoái Châu trong hai năm 2006-2007”. Qua những số liệu em thu thập được giúp em đánh giá được thực trạng, tìm hiểu được nguyên nhân cũng như là đưa ra được những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ly hôn. Cụ thể những thông tin thu được thể hiện ngắn gọn ở bảng số liệu sau:
Đơn vị: Vụ
T. lý
Giải quyết
Lý do ly hôn
2003
39
TĐC
ĐC
QĐCN
BA
Mâu thuẫn
N. tình
Bỏ đi
Thi HA
9
1
17
7
33
1
6
2004
25
3
4
5
10
13
1
7
1
Bảng 1
II. Đặc thù về kinh tế xã hội ở huyên Khoái Châu nơi thực tập tốt nghiệp
1. Đặc thù về kinh tế, chính trị, xã hội ở huyện Khoái Châu.
Khoái Châu là một huyện có diện tícểnộng nhất của tỉnh Hưng Yên, có vị trí địa lý không thuận lợi, giao thông cách trở, đồi núi chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của huyện. Kinh tế xã hội trong huyện còn kém phát triển so với các huyện khác trong tỉnh, nền kinh tế hàng hoá chưa phát triển với cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, kỹ thuật canh tác còn lạc hậu. Các thành phần kinh tế khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ, hay không có. Về điều kiện xã hội, do vị trí địa lý của huyện là một huyện miền núi của tỉnh, diên tích tự nhiên là 42.000km2, nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em như: Mường,kinh, giao… các dân tộc thiểu số chủ yếu phân bố ở các xã vùng sâu,vùng xa của huyện. Nhìn chung trình độ dân trí phát triển không đồng đều trừ thị trấn và các xã giáp ranh thị trấn Khoái Châu. Đời sống văn hoá của đồng bào phong phú, đa dạng với nhiều phong tục tập quán thể hiện được bản sắc của dân tộc. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hủ tục lạc hậu tồn tại lâu đời trong nhân dân đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng.
Đặc biệt trình độ nhận thức pháp luật của đại bộ phận người dân còn thấp, mà nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng chủ yếu là do huyện Khoái Châu là một huyện miền núi, việc tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật còn yếu kém, ứng dụng của công nghệ thông tin vào cuộc sống còn chưa phát triển.
Từ những đặc điểm về kinh tế xã hội như trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội ở trong huyện nói chung và đời sống hôn nhân và gia đình nói riêng, như tình trạng ly hôn diễn ra ngày càng nhiều trong những năm vừa qua. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn của các cặp vợ chồng thì rất nhiều và khác nhau. Tuy nhiên một nguyên nhân chủ yếu vẫn là kinh tế còn kém phát triển, một bên vợ hay chồng phải đi làm ăn xa không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình cũng như là thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với gia đình, từ đó mà dẫn đến việc ngoại tình… và ly hôn ngày càng nhiều ở địa phương.
2. Căn cứ ly hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan.
Từ khi dành được chính quyền đến nay Đảng và nhà nước ta không ngừng chăm lo đến đời sống của gia đình nói riêng và đời sống của nhân dân nói chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã ban hành nhiều sắc lệnh quy định về kết hôn và các điều kiện để kết hôn, trải qua một thời gian dài nhà nước đã ban hành nhiều văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao như luật hôn nhân và gia đình năm 1959; luật hôn nhân gia đình năm 1986 và gần đây có luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong đó có quy định căn cứ ly hôn cụ thể có hai căn cứ như sau:
Toà án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết
định cho ly hôn.
Trong trường hợp vợ hay chồng của người bị Toà án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Toà án cho ly hôn.
Căn cứ ly hôn quy định tại điều 89 của luật hôn nhân và gia đình được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn chi tiết ở điểm 8 của nghị quyết 02/2000/NQ- HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 cụ thể như sau:
a. Theo quy định tại khoản 1 điều 89 thì toà án quyết định cho ly hôn nếu xét thấy tình trạng trần trọng, đời sống chung không thể kéo dài được, mục đích của hôn nhân không đạt được.
- Được coi là tình trạng trầm trọng khi:
Vợ chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hay người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích, họ hàng, cơ quan, tổ chức, nhắc nhở hoà giải nhiều lần.
Vợ hay chồng luôn có hành vi ngược đãi nhau, hành hạ nhau, như hành vi thường xuyên đánh đập hay có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích, họ hàng, cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo, hoà giải nhiều lần.
Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hay người chồng, bà con thân thích, cơ quan làng xón khuyên bảo nhưng vẫn có quan hệ ngoại tình.
- Để có cơ sở xác định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại mục a của thông tư này. Nếu thực tế đã được hoà giải nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình, sống ly thân, bỏ mặc nhau hay vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chông không thể kéo dài được.
- Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ Chồng, không bình đẳng về quyền và nghĩa vụ vủa vợ chồng, không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement