Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cedrik
#686898

Download Chuyên đề Thực tiễn áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại Quảng Ninh trong năm 2004- 2005- 2006 miễn phí

Mục lục Trang
Phân I: Giới thiệu về chuyên đề 2
Phần II: Phần thu thập thông tin 3
1.Khái quát quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin 3
2. Kết quả của quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin 4
Phần III. Đánh giá thực trạng áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại Quảng Ninh 5
1. Tình hình kinh tế xã hội ở Quảng Ninh
2. Căn cứ ly hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình 5
3. Đánh giá thực trạng ly hôn ở tỉnh Quảng Ninh 8
3.1. Thực trạng ly hôn 8
3.2. Nguyên nhân, lý do của việc ly hôn 10
Phần I.V. Nhận xét và kiến nghị 14
I. Nhận xét 14
II. Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ly hôn ở tỉnh Quảng Ninh 16
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

gia đình trong các năm 2004-2005- 2006... Tuy nhiên các số liêu không thể đưa vào bài viết một cách thuần tuý mà còn phải thông qua quá trình xử lý thông tin, đánh giá và đưa ra được bản chất của vấn đề cầm xem xét là “Thực tiễn áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại địa phương”.
Quá trình tìm hiểu thu thập thông tin phục vụ cho việc viết chuyên đề thực tập diễn ra từ ngày đầu tiên thực tập tại Toà án và trong suốt quá trình thực tập đến khi hoàn thành chuyên đề. Trong quá trình đó như đã trình bày ở trên ngoài những thuận lợi cơ bản thì qúa trình thu thập thông tin còn gặp những khó khăn nhất định như: Những thông tin lưu trữ dưới dạng thủ công, không cụ thể và rõ ràng, số liệu không tập trung do vậy việc thống kê và thu thập thông tin còn gặp khó khăn. Nhưng với tinh thần hăng say, nhiệt tình của một sinh viên thực tập đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho việc viết chuyên đề.
Để đạt kết quả trong việc xử lý các số liệu thu thập được em phải thông qua rất nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp phân tích, thống kê tổng hợp, đối chiếu so sánh… Xuất phát từ phương pháp luận triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chung về nhà nước và pháp luật từ đó sâu chuỗi lôgic các vấn đề lại.
Ngoài ra các thông tin của bài viết này được tìm hiểu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài, báo, sách vở… và rút ra từ gia đình, bạn bè và ý thức của bản thân. Đặc biệt bản thân em còn được cơ quan nơi thực tập tạo điều kiện cho việc thâm nhập thực tế, bằng những kinh ngiệm thực tiễn thu thập đựơc góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đề tài này.
2. Kết qủa của quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin.
Sau một thời gian không lâu kể từ khi thực tập tại Toà án, với sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Toà án, các cán bộ hướng dẫn thực tập, sự nỗ lực của bản thân trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin. Kết quả thu được là rất tốt, nó thể hiện được nội dung cốt lõi của vấn đề cần ngiên cứu đó là: “Thực tiễn áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại Quảng Ninh trong năm 2004- 2005- 2006”. Qua những số liệu em thu thập được giúp em đánh giá được thực trạng, tìm hiểu được nguyên nhân cũng như là đưa ra được những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ly hôn. Cụ thể những thông tin thu được thể hiện ngắn gọn ở bảng số liệu sau:
1.Công tác thụ lý và giải quyết các vụ án ly hôn năm 2004
T. lý
Giải quyết
Lý do ly hôn
1204
TĐC
ĐC
QĐCN
HG
Mâu thuẫn
N. tình
Bệnh tật không con
Ma tuý cờ bạc
62
63
446
62
324
161
63
131
2.Công tác thụ lý và xét xử vụ án ly hôn năm 2005
T. lý
Giải quyết
Lý do ly hôn
1274
TĐC
ĐC
QĐCN
HG
Mâu thuẫn
N. tình
Bệnh tật không con
Ma tuý cờ bạc
45
32
451
72
352
146
78
128
3.Công tác thụ lý và xét xử vụ án ly hôn năm 2006
T. lý
Giải quyết
Lý do ly hôn
1270
TĐC
ĐC
QĐCN
HG
Mâu thuẫn
N. tình
Bệnh tật không con
Ma tuý cờ bạc
39
28
4455
62
301
152
61
121
Như vậy toàn ngành đã thụ lý 1227 vụ, giải quyết 1212 vụ đạt 95,1% trong đó toà án tỉnh đá thụ lý 62 vụ, đã giải quyết 58 vụ, còn lại tạm đình chỉ 4vụ (Ly hôn sơ thẩm thụ lý 29 vụ, đã giải quyết 29 vụ đạt 100%; ly hôn phúc thẩm thụ lý 33 vụ, giải quyết 33 vụ đạt 100%);toà án huyện thị thụ lý 1212 vụ giải quyết 1150 vụ đạt 94,8%.
Phần III. Đánh giá thực trạng áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại Quảng Ninh
Đặc thù kinh tế – chính trị- xã hội của tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh là một tỉnh có nền kinh tế rất phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm miền Bắc. Quảng Ninh có vị trí địa lý thuận lợi tài nguyên phong phú, có cưả khẩu Móng Cái giáp với Trung Quốc, nhiều nguồn lợi về đánh bắt thủy hải sản, du lịch, phát triển kinh tế vùng… Do vậy đời sống nhân dân tương đối được đảm bảo, có điều kiện để phát triển toàn diện về con người. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều huyện miền núi trung du, xa khu vực phát triển nên trình độ nhân thức còn lạc hậu, đời sống không được đảm bảo.
2. Căn cứ ly hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan.
Từ khi dành được chính quyền đến nay Đảng và nhà nước ta không ngừng chăm lo đến đời sống của gia đình nói riêng và đời sống của nhân dân nói chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã ban hành nhiều sắc lệnh quy định về kết hôn và các điều kiện để kết hôn, trải qua một thời gian dài nhà nước đã ban hành nhiều văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao như luật hôn nhân và gia đình năm 1959; luật hôn nhân gia đình năm 1986 và gần đây có luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong đó có quy định căn cứ ly hôn cụ thể có hai căn cứ như sau:
Toà án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định cho ly hôn.
Trong trường hợp vợ hay chồng của người bị Toà án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Toà án cho ly hôn.
Căn cứ ly hôn quy định tại điều 89 của luật hôn nhân và gia đình được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn chi tiết ở điểm 8 của nghị quyết 02/2000/NQ- HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 cụ thể như sau:
a. Theo quy định tại khoản 1 điều 89 thì toà án quyết định cho ly hôn nếu xét thấy tình trạng trần trọng, đời sống chung không thể kéo dài được, mục đích của hôn nhân không đạt được.
- Được coi là tình trạng trầm trọng khi:
Vợ chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hay người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích, họ hàng, cơ quan, tổ chức, nhắc nhở hoà giải nhiều lần.
Vợ hay chồng luôn có hành vi ngược đãi nhau, hành hạ nhau, như hành vi thường xuyên đánh đập hay có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích, họ hàng, cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo, hoà giải nhiều lần.
Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hay người chồng, bà con thân thích, cơ quan làng xón khuyên bảo nhưng vẫn có quan hệ ngoại tình.
- Để có cơ sở xác định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại mục a của thông tư này. Nếu thực tế đã được hoà giải nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình, sống ly thân, bỏ mặc nhau hay vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chông không thể kéo dài được.
- Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ Chồng, không bình đẳng về quyền và nghĩa vụ vủa vợ chồng, không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng, không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của vợ chồng, không giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement