Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bigbigworkbigbigwork
#686897

Download Tiểu luận Tìm hiểu và đánh giá về thực trạng bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái miễn phí

Mục lục
Lời mở đầu .
I. Khái niệm bình đẳng giới .
1. Dưới góc độ khoa học về giới .
2. Dưới góc độ Luật Bình đẳng giới
II. Thực trạng bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái
1. Những quy định của pháp luật hiện hành của nước ta liên quan tới việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái.
2. Thực trạng bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái .
III. Một số giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái .
Kết luận .
Danh mục tài liệu tham khảo .
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Lời mở đầu
Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề bình đẳng giới (BĐG) và khuyến khích sự tiến bộ của phụ nữ là một mục tiêu quan trọng. Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là quốc gia có nhiều nhiều thành tựu trong nỗ lực hướng tới BĐG. Tuy nhiên, sự khác biệt trên cơ sở giới, đồng thời việc còn tồn tại những cách hiểu chưa đúng về BĐG vẫn đang là rào cản đối với sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn còn thể hiện sự bất BĐG, ngay trong cả cách đối xử của những bậc cha, mẹ đối với các bé trai và bé gái trong gia đình. Một trong nội dung của vấn đề này được thể hiện trong việc thực hiện quyền học tập của trẻ em trai và trẻ em gái. Vậy trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái, vấn đề BĐG được thể hiện ra sao? Với mong muốn tìm hiểu về BĐG và thực trạng trên, em đã quyết định chọn đề tài số 1: “ Từ những hiều biết về bình đẳng giới, hãy tìm hiểu và đánh giá về thực trạng bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái ”.
Dù đã cố gắng nhưng chắc hẳn bài viết còn nhiều thiếu sót, rất mong sự đóng góp từ phía thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Nội dung
Khái niệm bình đẳng giới
Dưới góc độ khoa học về giới
Bình đẳng giới là sự thừa nhận và coi trọng như nhau các đặc điểm giống và khác nhau giữa phụ nữ và nam giới. Nam giới và phụ nữ đều có vị thế bình đẳng và được tôn trọng như nhau.
Nhìn vào khái niệm trên ta nhận thấy một số điểm đáng chú ý sau:
- Nam giới và phụ nữ có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng và thực hiện các mong muốn của mình.
- Nam giới và phụ nữ có cơ hội bình đẳng để tham gia đóng góp và thụ hưởng các nguồn lực và lợi ích của sự phát triển.
- Nam giới và phụ nữ được hưởng tự do và chất lượng cuộc sống bình đẳng và thụ hưởng thành quả một cách bình đẳng.
Dưới góc độ Luật Bình đẳng giới
Khoản 3 Điều 5 Luật Bình đẳng giới quy định: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.” Theo đó, nội dung của Điều luật này bao gồm:
- Nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau về mọi mặt, trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội và gia đình.
- Nam, nữ đều được tạo điều kiện và cơ hội để phát triển năng lực của mình.
- Nam, nữ bình đẳng như nhau trong việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực.
- Nam, nữ bình đẳng như nhau trong việc tham gia bàn bạc và ra quyết định.
- Nam, nữ bình đẳng như nhau trong việc thụ hưởng các lợi ích của sự phát triển (dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm thất nghiệp…)
Như vậy, bình đẳng giới không có nghĩa và không đòi hỏi số lượng phụ nữ và nam giới tham gia vào các hoạt động phải ngang bằng nhau mà bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái phải có cơ hội ngang nhau trong việc sử dụng các quyền của họ. Và vì thế, bình đẳng giới đòi hỏi các chương trình phát triển, các dịch vụ công và các dịch vụ xã hội phải được thiết kế sao cho đáp ứng được các nhu cầu nhiều mặt phù hợp với mức độ ưu tiên khác nhau của phụ nữ và nam giới. Nếu làm được việc này thì sự phát triển kinh tế xã hội sẽ dẫn tới sự công bằng trong việc thụ hưởng các thành quả và mở ra cơ hội như nhau cho phụ nữ và nam giới trong việc phát huy các tiềm năng của cá nhân họ.
Thực trạng bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái
Những quy định của pháp luật hiện hành của nước ta liên quan tới việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái
Tìm hiểu về vấn đề này, trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là trẻ em? Theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 của nước ta quy định: “Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi”(Điều 1).
Đề cập tới những quy định của pháp luật hiện hành ở nước ta, trước hết, chúng ta phải nhắc tới đó là những quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001):
“Điều 59
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân…”
“Điều 64
…Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con.”
Tiếp theo là quy định của Luật Bình đẳng giới năm 2006:
“Điều 14. Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
…”
“Điều 33. Trách nhiệm của gia đình
…4. Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác.”
Ngoài ra, quy định về vấn đề bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em còn có:
Quy định của Luật giáo dục năm 2005:
“Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập…”
“Điều 11.Giáo dục phổ cập
1.Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập.Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện phổ cập giáo dục trong cả nước.
2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập.
3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập.”
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định:
“Điều 4. Không phân biệt đối xử với trẻ em
Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hay người giám hộ, đều được bảo hộ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật”.
Nhìn vào quy định của pháp luật, ta thấy vấn đề bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái được quy định khá đầy đủ, vậy tình hình thực hiện vấn đề này hiện nay đã thực sự tuân thủ những quy định của pháp luật hay chưa?
2. Thực trạng bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái
Từ việc phân tích ở trên về khái niệm bình đẳng giới, chúng ta có thể hiểu bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền học tập giữa trẻ em trai và trẻ em gái, đó là việc trẻ em trai và trẻ em gái được tạo điều kiện và cơ hội để học tập và được thụ hưởng như nhau thành quả từ việc học tập đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement