Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuyvanphan
#686869

Download Chuyên đề Thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích ở Hà Nam miễn phí





Mục lục
Phần I: Giới thiệu chuyên đề
Phần II: Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích
I. Thực trạng tội cố ý gây thương tích tại địa phương
1. Quá trình thu thập thông tin
2. Một số vụ án cụ thể về tội cố ý gây thương tích
II. Nguyên nhân dẫn tới tội cố ý gây thương tích
1. Nguyên nhân khách quan
2. Nguyên nhân chủ quan
III. Một số giải pháp để phòng chống tội cố ý gây thương tích
1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
2. Tăng cường công tác quản lý x• hội ở địa phương
3. Giải pháp mang tính x• hội chung
Phần III. Một số đánh giá, nhận xét, kiến nghị đối với Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội cố ý gây thương tích
I. Một số đánh giá, nhận xét
II. Một số kiến nghị
Phần IV: Kết luận
 



Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Mục lục
Phần I: Giới thiệu chuyên đề
Phần II: Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích
I. Thực trạng tội cố ý gây thương tích tại địa phương
1. Quá trình thu thập thông tin
2. Một số vụ án cụ thể về tội cố ý gây thương tích
II. Nguyên nhân dẫn tới tội cố ý gây thương tích
1. Nguyên nhân khách quan
2. Nguyên nhân chủ quan
III. Một số giải pháp để phòng chống tội cố ý gây thương tích
1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
2. Tăng cường công tác quản lý x• hội ở địa phương
3. Giải pháp mang tính x• hội chung
Phần III. Một số đánh giá, nhận xét, kiến nghị đối với Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội cố ý gây thương tích
I. Một số đánh giá, nhận xét
II. Một số kiến nghị
Phần IV: Kết luận
Phần I. Giới thiệu chuyên đề
Tội cố ý gây thương tích là một có tính chất nguy hiểm cao cho x• hội, nó trực tiếp xâm phạm tới khách thể của Luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng, sức khoẻ của con người. Vì vậy, việc tìm hiểu những biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm nói chung và biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng là hết sức có ý nghĩa.
Trong thời gian đi thực tập tại Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam, em đ• có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu thực tế về việc xét xử tại toà án, đ• được tiếp xúc, tìm hiểu, nghiên cứu hồ sơ của vụ an… và cũng đ• có những nhìn nhận về tình hình thực tế tại địa phương nói chung và đ• có những nhìn nhận về thực trạng và nguyên nhân của tội cố ý gây thương tích nói riêng. Vì vậy trong bài báo cáo thực tập này em đ• chọn đề tài “Thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích ở Hà Nam” làm đề tài báo cáo thực tập cho mình.
Để làm rõ được nội dung của đề tài, trong bài viết này, em lần lượt khảo sát những vấn đề sau:
Thứ nhất, bài viết sẽ tiến hành tìm hiểu thực trạng tội cố ý gây thương tích tại địa phương
Thứ hai, tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới tội cố ý gây thương tích
Thứ ba, đưa ra một số giải pháp để phòng chống tội cố ý gây thương
tích
Thứ tư, đưa ra một số đánh giá, nhận xét, kiến nghị đối với Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội cố ý gây thương tích
Mặc dù đ• có nhiều cố gắng trong quá trình đi thực tập, đ• tích luỹ được nhiều kiến thức bổ ích từ thực tế, trong bài viết này em khó tránh khỏi được những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự thông cảm của các thầy cô giáo.
Em xin chân thành cám ơn!
Phần II: Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích
I. Thực trạng tội cố ý gây thương tích tại địa phương
1. Quá trình thu thập thông tin
Thực hiện theo sự phân công thực tập của trường Đại học Luật Hà Nội, em đ• thực tập đầy đủ, nghiêm túc với tinh thần học hỏi cao tại toà án nhân dân tỉnh Hà Nam. Trong gần ba tháng thực tập, với 28 ngày nghiên cứu hồ sơ vụ án; 17 ngày tham gia phiên xét xử tại Toà đ• cho em cái nhìn tổng quát về tình hình phạm tội ở địa phương cũng như quá trình xét xử tại Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, qua nhiều lần đi tống đạt giấy tờ, nhiều buổi tham gia phiên toà xét xử lưu động đ• giúp em có thêm nhiều kiến thức thực tế, kiểm nghiệm những kiến thức đ• tích luỹ được trong trường Đại học luật Hà Nội. Cũng qua kỳ thực tập, em đ• đúc rút được nhiều kinh nghiệm về học tập và nghiên cứu pháp luật.
Với mong muốn tìm hiểu về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích tại Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam, bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh em đ• đi xâu làm rõ vấn đề này. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, sổ thụ lý vụ án các năm 2004, 2005, em đ• bước đầu có những nhìn nhận, đánh giá về loại tội phạm này ở địa phương.
2. Một số vụ án cụ thể về tội cố ý gây thương tích
Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Toà án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó là chức năng chỉ đạo, đôn đốc Toà án các huyện trong tỉnh về công việc xét xử cũng như bộ máy tổ chức.
Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam cơ cấu gồm có Toà hình sự, Toà dân sự và Toà kinh tế, Toà hành chính đang được thành lập, trong những năm vừa qua đ• thực hiện công tác xét xử chủ yếu trên toàn tỉnh. Theo báo cáo tổng kết công tác xét xử toàn ngành:
Năm 2004
án hình sự là 130 vụ với 186 bị cáo, trong đó có 68 vụ sơ thẩm với 104 bị cáo; 62 vụ hình sự phúc thẩm với 82 bị cáo.
án dân sự có 23 vụ, trong đó 03 vụ sơ thẩm và 20 vụ phúc thẩm.
án hôn nhân và gia đình 41 vụ, trong đó có 10 vụ sơ thẩm và 30 vụ phúc thẩm và một vụ giám đốc thẩm.
án kinh tế, có 03 vụ.
án hành chính, có 01 vụ phúc thẩm.
Năm 2005
án hình sự là 136 vụ với 217 bị cáo, trong đó có 79 vụ sơ thẩm với 139 bị cáo; 57 vụ hình sự phúc thẩm với 78 bị cáo.
án dân sự có 36 vụ, trong đó 02 vụ sơ thẩm và 34 vụ phúc thẩm.
án hôn nhân và gia đình 35 vụ, trong đó có 06 vụ sơ thẩm và 29 vụ phúc thẩm.
án kinh tế, giải quyết 06 vụ.
Trong số trên, năm 2004, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đ• xét xử hai vụ về tội cố ý gây thương tích và năm 2005 đ• xét xử bốn vụ về tội cố ý gây thương tích
Bản án số 57/2005/HSST
Trong ngày 23/9/2005, tại trụ sở Toà án nhân dân thị x• Phủ Lý - Tỉnh Hà nam đ• mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 49/2005/HSST ngày 22/8/2005 đối với các bị cáo.
1. Trần Văn Toàn (tức Trần Tuấn Toàn) sinh năm 1987 trú tại thôn Đông Ao x• Thanh Thuỷ huyện Thanh Liêm Hà Nam, trình độ văn hoá 9/12
2. Vũ Văn Quảng, sinh năm 1985, trú tại Đông Ao x• Thanh Thuỷ–huyện Thanh Liêm – Hà Nam, trình độ văn hoá 9/12
3. Vũ Trường Duy, sinh năm 1988 trú tại Đông Ao x• Thanh Thuỷ – huyện Thanh Liêm – Hà Nam, trình độ văn hoá 8/12
4. Đào Ngọc Quyết (tức Đào Văn Quyết) sinh năm 1986, trú tại Đông Ao x• Thanh Thuỷ – huyện Thanh Liêm – Hà Nam, trình độ văn hoá 9/12
5. Vũ Văn Phương, sinh năm 1988, trú tại Đông Ao x• Thanh Thuỷ – huyện Thanh Liêm – Hà Nam, trình độ văn hoá 9/12
Người bị hại:
1. Anh Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1987, trú tại thôn Châu Giang, thị trấn Kiên Kê, Thanh Liêm Hà Nam
2. Anh Dương Văn Khoa, sinh năm 1987, trú tại thôn Châu Giang, thị trấn Kiên Kê, Thanh Liêm Hà Nam
Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát truy tố thì các bị cáo bị truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Do có xích mích từ trước nên vào 21h ngày 13/10/2004 nên Nguyễn Văn Kiệt và Dương Văn Khoa đi bộ đến nhà ông Vũ Văn Dũng ở thôn Đông Ao, x• Thanh Thuỷ huyện Thanh Liêm để xin lỗi Vũ Trường Duy (là con ông Dũng) khi đến nhà chị Đào Thị Thuỷ ở cùng thôn với Duy thì gặp Trần Văn Toàn, Vũ Văn Quảng, Vũ Trường Duy, Đào Ngọc Quyết , Vũ Văn Phương và một số đối tượng nữa đều trú ở thôn Đông Ao, x• Thanh Thuỷ đang ngồi chơi tại đó. Thấy vậy Khoa hỏi “Có thấy Trường Duy ở đây?” Sơn trả lời “không có” sau đó Khoa, Việt đi xu...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement