Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoahuong17358_ForeverOneLove
#686846 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU

Luật pháp với tư cách là công cụ là phương tiện để quản lý nhà nước để điều chỉnh mọi mối quan hệ xã hội phát sinh, điều chỉnh quan hệ xã hội theo một cách thống nhất .Với tư cách là một ngành luật –Luật hành chính là một bộ phận cấu thành của nền hành chính Nhà nước, đóng vai trò quan trọng như một công cụ quản lý nhằm tạo ra một hệ thống quy phạm pháp luật sắc bén, có hiệu lực để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của mọi công dân. Luật hành chính ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới không nằm tập trung trong một văn bản riêng mà trong nhiều văn bản quản lý Nhà nước bởi sự đa dạng, phức tạp của vấn đề hành chính nảy sinh trong đời sống xã hội. Nó không mang vấn đề cụ thể như giáo dục hay thuế, đất đai mà liên quan, tác động tới tất cả các mặt đời sống xã hội. Và trong số những bài tập lần này cá nhân đã lựa chọn đề số 4 : “ Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước “. Bởi các quyết định hành chính đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Kết cấu của bài viết này gồm 3 phấn là mở đầu , nội dung và kết luận.
Phần nội dung của bài viết :
1. Khái niệm chung về quyết định hành chính
2. Tính chất cơ bản của quyết định hành chính
3. Sự khác nhau giữa quyết định hành chính và các quyết định của cơ quan nhà nước khác
4. Nguyên tắc phân loại quyết định hành chính.
5. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Khái niệm chung về quyết định hành chính
Quyết định hành chính là mệnh lệnh điều hành của các chủ thể quản lý hành chính Nhà nước, được thông qua theo một thể thức nhất định nhằm thực hiện một mục đích hay một công việc cụ thể nhất định bởi quyết định hành chính chứa đựng quyền lực Nhà nước, dưới góc độ nhất định là hành vi của các cơ quan hành chính Nhà nước hay cá nhân, tổ chức có thẩm quyền nhằm đưa ra các quy định chung hay giải quyết vấn đề pháp lý hành chính cụ thể đối với tập thể hay cá nhân có ý nghĩa bắt buộc tuân thủ.
Quyết định hành chính là biện pháp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính Nhà nước trước một tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của Nhà nước theo thẩm quyền do luật định.
Việc ban hành quyết định hành chính là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm định ra chính sách, quy định, sửa đổi hay b•i bỏ các quy phạm pháp luật hành chính. Bởi Quyết định hành chính có khả năng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt hay phục hồi các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Khi ban hành Quyết định hành chính các cơ quan Nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn mà pháp luật quy định cho mình.
Như vậy: từ phân tích trên, có thể kết luận rằng quyết định là kết quả của hoạt động mang tính quyền lực – pháp lý (sự thể hiện ý chí quyền lực Nhà nước) vì vậy, thực chất của Quyết định hành chính là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực Nhà nước. Do đó, ở dạng chung nhất có thể định nghĩa Quyết định hành chính là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước hay của những người có chức vụ, người thay mặt cho quyền lực hành chính nhất định.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1013173
qmvu đã viết:CHO E XIN PASS GIẢI NÉN

Password giải nén nếu cần: ket-noi.com

Ad ghi rất rõ ở phía trên link tải rồi mà.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement