Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hedgehog_nhimnhim
#686723 Download Bài tập tình huống về phá sản miễn phíSau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý công ty Sông Hồng lâm vào tình trạng phá sản, ngày 29/3/2008 Tòa án nhân dân tỉnh Y ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty này.
- Ngày 22/4/2008, công ty Sông Hồng tiến hành thanh toán số nợ 293 triệu đồng (không có bảo đảm) cho công ty cổ phần Hoa Hồng.
- Ngày 29/4/2008, công ty Sông Hồng tự ý tiến hành trả lương tháng 4 cho người lao động làm việc tại công ty.
Hỏi: Xác định rõ tính hợp pháp hay bất hợp pháp của các hành vi mà công ty Sông Hồng đã thực hiện.

Tóm tắt nội dung:
A. Lời mở đầu
Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật và cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, không ít các doanh nghiệp do trình độ quản lý non kém hay do nhiều nguyên nhân khác đã và đang thua lỗ, nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và lâm vào tình trạng bị phá sản. Thực tế cho thấy, tình trạng các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ nợ đã nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực: hay trốn nợ, hay giải thể thay thế phá sản, hay các chủ nợ tự xử một cách tùy tiện, chỉ nhằm thỏa mãn quyền lợi của cá nhân, gây ảnh hưởng đến trật tự nền kinh tế, trật tự thị trường và hoạt động bình thưởng của các doanh nghiệp khác.
Phá sản là một hiện tượng, một quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường. Ở những mức độ khác nhau, phá sản bao giờ cũng kéo theo những hậu quả kinh tế - xã hội nhất định. Tuy nhiên, việc phá sản không phải chỉ đem lại những hậu quả tiêu cực. Ngoài tác dụng răn đe, cơ chế phá sản tự thân nó còn lại một công cụ cơ cấu lại nền kinh tế rất có hiệu quả.
Luật phá sản được ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2004 với mục đích nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, doanh nghiệp bị mắc nợ và những người có liên quan, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết việc phá sản, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo vệ kỷ cương và trật tự xã hội.

B. Nội dung
Tình huống:
Trong năm 2007, Công ty nhà nước Sông Hồng của UBND tỉnh Y gặp khó khăn và thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2008, nhận thấy công ty Sông Hồng lâm vào tình trạng phá sản, UBND tỉnh Y đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y vì cho rằng UBND tỉnh Y không có quyền này. Sau đó, theo đơn yêu cầu của thay mặt hợp pháp của công ty Sông Hồng, ngày 22/3/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng.
Câu hỏi:
1. Tòa án nhân dân tỉnh Y trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y là đúng hay sai ? Giải thích rõ ?
2. Để mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng, Tòa án cần chuẩn bị đủ những chứng cứ pháp lý nào ?
3. Ngày 29/3/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty này. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã phát hiện:
- Ngày 22/4/2008, công ty Sông Hồng tiến hành thanh toán nợ 293 triệu đồng không có bảo đảm cho công ty cổ phần Hoa Hồng.
- Ngày 29/4/2008, công ty Sông Hồng tự ý tiến hành trả lương tháng 4 cho người lao động làm việc tại công ty.
Hỏi: Xác định rõ tính hợp pháp hay bất hợp pháp của các hành vi mà công ty Sông Hồng đã thực hiện.


Giải quyết tình huống:

1. Tòa án nhân dân tỉnh Y trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y là đúng hay sai? Giải thích rõ?
Trả lời: Tòa án nhân dân tỉnh Y trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y là đúng.
Công ty Nhà nước sông Hồng là một loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nên nó thuộc đối tượng áp dụng của Luật phá sản năm 2004 ( khoản 1 Điều 2 Luật phá sản năm 2004).
Theo giả thiết thì “Tòa án nhân dân tỉnh Y đã trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y vì cho rằng UBND tỉnh Y không có quyền này”. Vậy để xác định UBND tỉnh Y có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không, ta phải căn cứ vào các quy định của Luật Phá sản 2004 xem chủ thể nào có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhà nước, cụ thể ở đây là Công ty nhà nước Sông Hồng. Quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở phá sản đối với doanh nghiệp nhà nước được quy định tại các Điều 13,14,15,16 Luật Phá sản năm 2004. Theo đó, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở phá sản công ty nhà nước Sông Hồng:
- Các chủ nợ không có bảo đảm hay có bảo đảm một phần (theo Điều 13)
- Công Đoàn hay người thay mặt cho người lao động (theo Điều 14)
- Người thay mặt theo pháp luật của công ty (theo Điều 15)
- Người thay mặt chủ sở hữu doanh nghiệp (theo Điều 16)
Theo giả thiết: “Công ty nhà nước Sông Hồng của UBND tỉnh Y” có thể dễ dàng nhận thấy UBND tỉnh Y không phải là chủ nợ, thay mặt cho người lao động hay là người thay mặt theo pháp luật của công ty nhà nước. Vì vậy ta phải xem UBND tỉnh Y có thể là thay mặt chủ sở hữu của công ty sông Hồng hay không để thực hiện quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 16.
Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, ta thấy UBND tỉnh Y có thể là thay mặt chủ sở hữu của công ty nhà nước Sông Hồng. Vậy sẽ có 2 trường hợp xảy ra là UBND tỉnh Y không phải là thay mặt chủ sở hữu công ty Sông Hồng và UBND tỉnh Y là thay mặt chủ sở hữu công ty Sông Hồng.
- Trường hợp 1: UBND tỉnh Y không phải là thay mặt chủ sở hữu của công ty Sông Hồng. Vì không phải là thay mặt chủ sở hữu của công ty Sông Hồng nên theo khoản 1 Điều 16 Luật phá sản năm 2004 UBND tỉnh Y không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty. Vì vậy quyết định trả lại đơn của Tòa án nhân dân tỉnh Y là đúng.
- Trường hợp 2: UBND tỉnh Y là thay mặt chủ sở hữu của công ty Sông Hồng. Trường hợp này ta cần xem xét các điều kiện mà pháp luật đưa ra đối với quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thay mặt chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Theo Điều 16 Luật phá sản thì thay mặt chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhà nước khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước đó lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. . Nội dung quy định này cho thấy quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước phải có hai điều kiện cần và đủ, đó là:
- Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản;
- Doanh nghiệp đó không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời hạn 3 tháng, kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần tài liệu vào đây yêu cầu
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement