Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Underwear_daquang
#685194 Link tải miễn phí luận văn

Mục Nội dung Trang
Lời nói đầu 1
I Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề 3
1 Cơ sở lý luận 3
1.1 Một số khái niệm cơ bản 3
1.2 Một số khái niệm có liên quan 4
2 Cơ sở thực tiễn 4
2.1 Khái quát về thực trạng bạo lực học đường . 6
2.2 Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội 6
2.3 Quan điểm của thành phố Hạ Long. 7
II. Nội dung 8
1 Thực trang về nạn bạo lực học đường 8
1.1 Nạn BLHĐ có xu hướng tăng 10
1.2 Nạn BLHĐ ngày càng nghiêm trọng 13
1.3 Đây không chỉ là thực trạng chung của riêng . 13
2 Hậu quả của nạn bạo lực học đường 15
3 Nguyên nhân 19
4 Một số giải pháp 22
III Kiến nghị 23
Kết luận 24
NỘI DUNG

I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của “Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.”

1.Cở sở lý luận:
1.1 Một số khái niệm cơ bản
Bạo lực học đường là hình thức khá phổ biến ở lứa tuổi vị thành niên trong môi trường giáo dục. Bạo lực học đường là bạo lực về tinh thần, ngôn ngữ, thân thể thi hành có ý đồ giữa các học sinh trong và ngoài trường. Cho dù là những hành động thiếu tôn trọng hay giễu cợt đã làm cho người bị hại cảm giác bất tiện cũng được xem là bạo lực học đường.
Tuổi vị thành niên: Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ vị thành niên (VTN) là thuật ngữ chỉ nhóm người từ 10-18 tuổi. Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999 ở Việt Nam, trẻ VTN có 17.350326 người, chiếm khoảng 22,7% dân số cả nước. Đây là lứa tuổi có những đợt khủng hoảng giữa các giai đoạn phát triển tâm lý. Các nhà tâm lý học cho thấy rằng hành vi của trẻ thường mang tính đột khởi, tò mò, manh động, muốn thử sức. Ứng xử có xu hướng chống đối, hung hăng.
Bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên là những học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông độ tuổi từ 10-18 chưa thực sự hoàn thiện về mặt sinh lý cũng như nhận thức có những hành vi trái pháp luật sai lệch các giá trị truyền thống của dân tộc mà ở đây là những hành vi bạo lực đối với các học sinh khác trong cùng hay là khác trường dẫn đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng cho bản thân, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội.
1.2 Những khái niệm có liên quan
Phạm tội: khái niệm được quy định tại khoản 2- Điều 8- Bộ luật hình sự là việc chủ thể thực hiên hành vi nguy hiểm cho xã hội, phạm vào các tội được quy định trong Bộ luật hình sự. Với các đặc điểm:
- Có hành vi nguy hiểm cho xã hội
- Hành vi nguy hiểm cho xã hội phải được quy định trong Bộ luật hình sự.
- Chủ thể của tội phạm phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự.
- Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải là người có lỗi
- Khách thể của tội phạm là các quan hệ xã hội bị xâm phạm mà các quan hệ xã hội đó được Bộ luật hình sự bảo vệ.
Xã hội học phạm tội là một chuyên ngành nghiên cứu của xã hội học với tư cách là một hiện tượng xã hội, coi đó là những hành vi sai lệch, trên cơ sở phương pháp nghiên cứu nói chung và phương pháp nghiên cứu đặc thù của xã hội học nói riêng.

2. Cở sở thực tiễn của vấn đề : “Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh”.
2.1 Khái quát thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên hiện nay ở Việt Nam nói chung và việc cần thiết phải đưa ra những giải pháp để giảm tỷ lệ bạo lực học đường.
 Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại Việt Nam hiện nay:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978774 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement