Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyn.minhkhue
#685160 Download Tiểu luận Điều khoản Hardship miễn phíỞ Italia: Theo các Điều từ 1467 đến 1469 của Bộ luật Dân sự của ý, các cam kết hợp đồng có thể bị huỷ bỏ khi có sự kiện bất ngờ xảy ra một cách bất thường, không thể lường trước được, sau khi hợp đồng được ký kết và trước khi thực hiện hợp đồng; và sự kiện này làm cho việc thực hiện hợp đồng của một bên trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng các bên cam kết có thể tránh việc huỷ bỏ hợp đồng bằng cách đề nghị chỉnh sửa hợp đồng một cách công bằng (Điều 1467 (3)). Tuy nhiên, các quy định này không bắt buộc, và các bên có thể thoả thuận với nhau không áp dụng chúng. án lệ của ý từng có phán quyết về vấn đề này .


Nói cách khác, trong trường hợp có sự thay đổi về hoàn cảnh, hay xuất hiện những sự kiện mới khiến việc thực hiện hợp đồng trở thành gánh nặng cho một bên khiến mục đích ban đầu của hợp đồng không thể đạt được. Trong hợp đồng thì nguyên tắc thiện chí được đề cao, nghĩa là theo đó yêu cầu các bên trong hợp đồng không chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà còn quan tâm đến lợi ích của đối tác để cả hai cùng có lợi và bình đẳng ở góc độ nào đó xuất phát từ nhận thức các bên tham gia sẽ chỉ ký hợp đồng nếu có lợi. Tuy nhiên để nguyên tắc này hiện thực hóa trong đời sống của pháp luật hợp đồng khi bối cảnh thực tế thay đổi so với bối cảnh khi ký kết hợp đồng để cân bằng lợi ích các bên thì cần có các quy định cụ thể, những điều khoản sử dụng cho phép điều chỉnh nội dung hợp đồng.
Trong luật hợp đồng cổ điển đối với những trường hợp mà bối cảnh hợp đồng thay đổi quá bất lợi cho một trong hai bên thường thì người ta dựa trên điều khoản bất khả kháng cho phép bên vi phạm chấp dứt hợp đồng và được miễn trách, tuy nhiên thực tế sau này cho thấy cách giải quyết này không còn phù hợp dẫn đến các tác động xấu như nhu cầu của các bên chưa được thỏa mãn, mục đích hợp động chưa đạt được, mối quan hệ thương mại xấu đi, bên cạnh đó chi phí ký kết hợp đồng bỏ ra không thu lại được, không đảm bảo sự công bằng cho các bên. Vì vậy để có được cách giải quyết tốt hơn trong việc đảm bảo lợi ích các bên nhằm tái lập vị thế cân bằng của hợp đồng, không trái với nguyên tắc thiện chí, các nhà kinh doanh thương mại quốc tế đã đưa vào hợp đồng một số điều khoản cho phép các bên gặp khó khăn đặc biệt được yêu cầu bên kia thương lượng lại hợp đồng.
II. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THƯỜNG SỬ DỤNG CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG:
1. Điều khoản về chào hàng cạnh tranh:
Điều khoản này được thể hiện trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế như sau: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu bên mua nhận được một bản chào hàng hấp dẫn hơn từ một đối thủ cạnh tranh của bên bán thì người mua có quyền yêu cầu người bán điều chỉnh lại nội dung của hợp đồng, và nếu người bán đồng ý điều chỉnh lại hợp đồng theo bản chào hàng của đối thủ cạnh tranh thì nội dung của hợp đồng sẽ được các bên thay đổi và các bên sẽ thực hiện hợp đồng theo nội dung mới của bản hợp đồng này. Nếu bên bán từ chối và không đồng ý điều chỉnh lại nội dung của hợp đồng thì bên mua có quyền hủy hợp đồng và ký kết hợp đồng với bên đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: công ty A có ký hợp đồng giao một lô hàng gồm 100 laptop với công ty B, trong hợp đồng giá thỏa thuận của công ty A và công ty B là 8 triệu/laptop với cấu hình máy theo yêu cầu của bên B. Và trong hợp đồng có ký kết điều khoản về chào hàng cạnh tranh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng công ty C- là một đối thủ của công ty A- đã chào hàng công ty B về việc giao cùng số lượng laptop và có cấu hình tương tự tuy nhiên giá chào hàng chỉ là 7,8 triệu/laptop. Khi đó công ty B có quyền yêu cầu công ty A điều chỉnh lại nội dung của hợp đồng theo bản chào hàng của công ty C.
Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp các công ty vì mục tiêu cạnh tranh vơi đối thủ đã có những hành động làm ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng của công ty đối thủ. Ví dụ như, theo ví dụ trên, công ty C thực tế không có khả năng cung cấp laptop với số lượng và giá đã đưa ra hay là có sự thông đồng của công ty B và công ty C. Vì vậy,khi ký kết hợp đồng và đưa vào hợp đồng điều khoản này thì các bên nên có thêm một thỏa thuận về cách xác định tính chân thực của những sự kiện này.
2. Điều khoản khách hàng ưu đãi nhất:
Điều khoản này có nghĩa là khi đã ký kết điều khoản này thì trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu bên bán dành cho những người mua khác sự ưu đãi hơn so với nhũng điều kiện đã ký kết với bên mua trước đó, thì bên bán cũng phải cam kết dành cho bên mua được hưởng những ưu đãi đó kể từ khi những ưu đãi đó được dành cho người khác. Tuy nhiên cũng cần xem xét hoàn cảnh ký kết hợp đồng với khách hàng ưu đãi có giống với hoàn cảnh ký kết hợp đồng với người mua hay không. Vì thế tốt nhất nên để cho một người thứ 3 xác định vấn đề này. Và tốt hơn nữa là các bên cần thỏa thuận thêm thời gian đàm phán lại hợp đồng, càng ngắn càng tốt tránh tốn kém.
3/ Harship:
a) Harship là gì?
Hợp đồng được thiết lập hợp pháp thì có hiệu lực như pháp luật đối với các bên từ thời điểm giao kết mà các bên không được tự ý sửa đổi, hay hủy bỏ. Đây chính là yêu cầu mang tính bản chất của hiệu lực hợp đồng và là nội dung cơ bản của nguyên tắc hiệu lực bất biến trong lĩnh vực hợp đồng. Tuy nhiên, xã hội luôn vận động kéo theo sự thay đổi của nhiều thứ, hợp đồng cũng không cũng nằm ngoài quy luật đó. Vì thế mà cần có một cơ chế điều chỉnh khi mà trong quá trình thực hiện hợp đồng có những điều kiện thay đổi gây trơ ngại hay khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng. Vì thế mà xuất hiện điều khoản gọi là hardship.
Khái niệm “hardship” và các khái niệm tương tự cũng đã được thừa nhận trong nhiều hệ thống pháp luật, như “force majeure”, “commercial impracticability”, “frustration of purpose” hay “change of circumstances” trong Thông luật, “Wegfall der Geschaftsgrundlage” trong tiếng Đức, hay được các học giả người Đức dùng với thuật ngữ khác là “the foundation of the transaction” . Nhưng thuật ngữ “hardship” được sử dụng trong bảng tiếng Pháp của Bộ nguyên tắc UNIDROIT đã được chấp nhận rộng rãi trong thực tiễn thương mại quốc tế.
=>Hoàn cảnh hardship được xác lập khi xảy ra các sự kiện làm thay đổi cơ bản sự cân bằng giữa các nghĩa vụ hợp đồng, hay do chi phí thực hiện nghĩa vụ tăng lên, hay do giá trị của nghĩa vụ đối trừ giảm xuống, và:
a) các sự kiện này xảy ra hay được bên bị thiệt hại biết đến sau khi giao kết hợp đồng;
b) bên bị bất lợi đã không thể tính một cách hợp lý đến các sự kiện đó khi giao kết hợp
đồng;
c) các sự kiện này nằm ngoài sự kiểm soát của bên bị bất lợi; và
d) rủi ro về các sự kiện này không được bên bị bất lợi gánh chịu.
(điều 6.2.2. muc2 chương 6 Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004.)
Hardship: hiểu nôm na là điều khoản quy định cho phép một bên trong hợp đồng có quyền xin điều chỉnh hợp đồng, khi có những thay đổi về hoàn cảnh và môi trường kinh tế, tới mức gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến quyền lợi của một bên, làm mất đi cân bằng kinh tế của hợp đồng, làm cho việc thực hiện hợp đồng trở nên cực kỳ khó khăn và tốn kém. Theo đó, điều khoản hardship quy định những cơ chế can thiệp hợp lý vào hiệu lực hợp đồng, như cho phép các bên yêu cầu tòa án điều chỉnh hay nếu không điều chỉnh được thì cho chấm dứt hợp đồng, nhằm tái lập sự cân bằng về lợi ích giữa các bên trong hợp đồng, theo những căn ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By harroldmason
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#935201 Link mới update cho bạn đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement