Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By windcloud232
#684494 Download Tiểu luận Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh miễn phí

PHẦN MỞ ĐẦU
2) Lý do chọn đề tài
Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được luật hình sự nói riêng cũng như pháp luật nói chung bảo vệ. Vấn đề bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và tự do của họ.Vì đó là những điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với con người.Trong đó vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của con người là vấn đề đặt lên trước hết, vì đây là quyền sống, quyền được tồn tại của con người.
Cũng hình chính xuất phát từ lẽ đó, mà bộ luật hình sự năm 1999 đã có nhiều quy định để bảo vệ quyền cơ bản đó của con người, mà cụ thể đã có riêng một chương (chương XII) quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người.
Trong đó về các tội xâm phạm tính mạng của con người ở chương này của bộ luật đã có nhiều quy định về các tội khác nhau, ví dụ như: Tội giết người (ở điều 93); Tội giết con mới đẻ (điều 94); Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (điều 95); Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (điều 96); Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (điều 97); Tội vô ý làm chết người (điều 98)…Và việc xác định dấu hiệu, phân biệt các tội giết người quy định ở chương này còn gặp nhiều vướng mắc và khó xác định. Trong đó tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (ở điều 95) cũng không phải là một ngoại lệ để phân biệt với tội giết người khác.
Vì vậy, cũng cần thiết phải xây dựng một cơ sở lý luận hoàn chỉnh hơn để tạo điều kiện dễ dàng trong việc xác định về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Và để làm rõ hơn những vấn đề trên thì tui đã lựa chọn đề tài: “ Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
3) Mục đích chọn đề tài
Trước hết nhằm tìm hiểu những của pháp luật về tội “ giết người trong trang thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn và lý luận cần thiết phải xây dựng một cơ sở lý luận hoàn chỉnh hơn về trách nhiệm hình sự của tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và vận dụng điều 95 vào thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm.
3) Ý nghĩa
Góp phần hoàn thiện hơn pháp luật hình sự việt nam nói chung và những quy định của bộ luật hình sự về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nói riêng.
Góp phần đảm bảo việc trừng trị, xét xử đúng người đúng tội, đảm bảo an ninh xã hội.
4) Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và những quy định của pháp luật về tội này.
Nghiên cứu về thực tiễn áp dụng của tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
6) Phương pháp nghiên cứu
7) Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, và tui đã sử dụng các phương pháp chuyên ngành như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thu thập số liệu, liệt kê, chứng minh.

PHẦN MỞ ĐẦU 2
1) Lý do chọn đề tài 2
2) Mục đích chọn đề tài 2
3) Ý nghĩa 3
4) Đối tượng nghiên cứu 3
5) Phương pháp nghiên cứu 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương I: Một số vấn đề lý luận về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh .4
1.1) Khái niệm về trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. 4
1.1.1) Khái niệm :4
1.2) Các dấu hiệu pháp lý thuộc bốn yếu tố cấu thành tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. 10
1.2.1) Khách thể của tội phạm: 10
1.2.2) Mặt khách quan của tội phạm: 10
1.2.3) Chủ thể của tội phạm: 12
1.2.4) Mặt chủ quan của tội phạm: 12
Chương II: Thực tiễn áp dụng tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và một số vấn đề liên quan. 13
2.1) Thực tiễn áp dụng: 13
2.2) Những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng: 20
2.3)Nguyên nhân, điều kiện của tình hình phạm tội: 21
2.4) Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng: 22
PHẦN KẾT LUẬN 24
Tài liệu tham khảo: 25

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoangxuanthinh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement