Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Darek
#684491 Download Tiểu luận Nhượng quyền thương mại (Franchising) ở Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU. 1
NỘI DUNG. 2
I. Khái niệm, đặc điểm, bản chất và ý nghĩa của nhượng quyền thương mại. 2
1. Khái niệm. 2
1.1. Một sốkhái niệm trên thếgiới. 2
1.2. Theo pháp luật Việt Nam. 3
2. Đặc điểm. 4
3. Bản chất. 5
4. Ý nghĩa của hoạt động nhượng quyền thương mại. 6
4.1. Đối với bên nhượng quyền. 6
4.2. Đối với bên nhận quyền. 7
II. Thực tiễn của hoạt động nhượng quyền thương mại trên thếgiới và Việt Nam. 8
1. Trên thếgiới. 8
2. Tại Việt Nam. 10
III. Những quy định pháp luật vềnhượng quyền thương mại. 11
1. Quy định của pháp luật vềnhượng quyền thương mại trong Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn.12
2. Quy định pháp luật vềnhượng quyền thương mại trong các văn bản khác. 20
3. Đánh giá chung vềcác quy định pháp luật. 20
KẾT LUẬN.22
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 23

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement