Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhclub_vnn
#684458 Download Đề tài Vấn đề công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 4
1. Lí do chọn đề tài 4
2. Mục đích nghiên cứu 5
3. Phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Kết cấu niên luận 5
LỜI CẢM ƠN 7
Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 8
1.1 Khái niệm và sơ lược về trọng tài 8
1.1.1 Khái niệm về Trọng tài Việt Nam 8
1.1.2 phân loại 9
1.1.3 Khái niệm về Trọng tài nước ngoài 10
1.2 Khái quát về vấn đề công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 10
1.2.1 Khái niệm quyết định của Trọng tài nước ngoài 10
1.2.2 Khái niêm công nhận và thi hành 11
1.3 Vai trò và sự cần thiết của việc công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt nam 11
Chương 2 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 15
2.1 Nguồn luật điều chỉnh vấn đề cho công nhận và thi hành quyết định Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 15
2.1.1 Pháp luật quốc gia 15
2.1.2 Điều ước quốc tế 17
2.1.3 Tập quán quốc tế 18
2.2 Các nguyên tắc công nhận và thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài 18
2.3 Điều kiên để đươc công nhân và thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 20
2.4 Trình tự ,thủ tục và các biện pháp bảo đảm để được công nhận, và thi hành quyết đinh Trọng tài nươc ngoài tại Việt Nam 22
2.4.1 Trình tự, thủ tục 22
2.4.2 Các biện pháp bảo đảm. 24
2.5 Giá trị pháp lý của việc công nhận và thi hành quyết định Trọng tài tại Viêt Nam. 25
2.5.1 Vấn đề liên quan đến điều ước quốc tế. 25
2.5.2 Vấn đề liên quan đến thời hạn. 26
2.5.3 Vấn đề liên quan đến phạm vi. 26
2.5.4 Vấn đề liên quan đến miễn trừ của các quốc gia. 27
Chương 3 THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯƠC NGOÀI TẠI VIỆT NAMVÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 28
3.1 Thực trạng 28
3.1.1 Tình hình công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trước khi có luật thương mại năm 2005 28
3.1.2 Những thuận lợi và khó khăn khi công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 33
3.2 Đề xuất giải pháp 34
KẾT LUẬN 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là một trong những cách giải quyết tranh chấp thương mại phổ biến ở các nước trên thế giới có nền kinh tế thị trường đang phát triển trong đó có Việt Nam. Trong hoạt động thương mại thì tranh chấp thường xảy ra và khi tranh chấp xảy ra thì có nhiều cách giải quyết các tranh chấp. Nhưng phần lớn người ta chọn cách giải quyết bằng con đường trọng tài vi lí do là cách giải quyết thương mại bằng con đường trọng tài đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình trong hệ thống giải quyết các cách giải quyết các tranh chấp thương mại bởi vì tố tụng của nó đã mang lại những lợi ít thiết thực cho nhà kinh doanh. Phần lớn tranh chấp thương mại đầu tư thế giới (trong đó có tranh chấp thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài) được giải quyết theo con đường trọng tài nếu các bên thương lượng hay hòa giải không thành. Điều này xuất phát từ những ưu việt của hình thức giải quyết bằng trọng tài so với tòa án: nhanh chóng, mềm dẻo, đỡ tốn kém, bảo đảm uy tín và đảm bảo bí mật kinh doanh. trọng tài thương mại) phát huy được các mặt có lợi đó. Chính vì vậy, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật; ký kết tham gia nhiều điều ước quốc tế liên quan đến việc công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài.
Sự thành công của trọng tài nước ngoài phụ thuộc rất nhiều vào việc quyết định trọng tài có được thi hành hay không. Rõ ràng không có gì làm thất vọng các bên kinh doanh bằng việc bỏ ra những tốn kém lớn về công sức và tiền của để rồi chỉ có được một quyết định trọng tài không được thi hành. Điều mà các bên mong muốn trong giải quyết tranh chấp thương mại, đương nhiên là sự đền bù về tiền bạc, chứ không phải là một tờ giấy ghi phán quyết. Các bên kinh doanh sẽ không bao giờ lựa chọn trọng tài một khi họ không tin tưởng vào tính thi hành của quyết định trọng tài. Vì vậy nếu pháp luật của nước ta thông thoáng và đồng bộ trong việc thi hành và công nhận quyết định trọng tài nước ngoài tại Viêt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước vào Việt Nam hợp tác làm ăn cũng như thúc đẩy giao lưu thương mại quốc tế giữa nước ta và các nước khác trên thế giới ngày càng được mở rộng hơn. Một trong những yếu tố đảm bảo cho tính có thể thi hành của phán quyết trọng tài là các quy định về công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài phải rất hợp lý và chặt chẽ, tránh trường hợp quyết định trọng tài có thể bị bên thua kiện yêu cầu huỷ một cách tuỳ tiện. Việc công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là một trong những động thái thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị sẵn sàng trợ giúp pháp lý đối với các nước hữu quan .Nếu việc công nhận và thi hành các quyết định đó không trái với pháp luật quốc gia cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết,chưa thể quy định một cách rõ ràng khái niệm trật tự công cộng, hay nếu không chấp nhận xu hướng phân định “trật tự công cộng quốc gia” và “trật tự công cộng quốc tế” tại các văn bản quy phạm pháp luật về trọng tài, thì cũng cần thống nhất. Ở một chừng mực nào đó, về cách hiểu, giải thích và áp dụng các quy định này trong thực tiễn xét xử của Toà án Việt Nam nói chung và thực tiễn công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam nói riêng.
Tuy nhiên, mặc dù bộ máy toàn cầu về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài đã được thiết lập và vận hành một cách có hiệu quả, nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi những tồn tại nhất định sau 52 năm thi hành. Rất nhiều điểm bất cập của Công ước New York, đã đến lúc cần được loại bỏ để thay thế bằng những quy định mới phù hợp hơn. Trong khi việc sửa đổi Công ước chưa được tiến hành, thì sự thống nhất giữa các nước thành viên về cách hiểu và áp dụng những điều khoản của Công ước là rất cần thiết. Việc áp dụng đúng, đồng thời phần nào linh hoạt những quy định của Công ước cũng đặc biệt quan trọng với Việt Nam, nhất là trong trường hợp pháp luật nước ta vẫn còn nhiều điểm chưa tương đồng với nhau và chưa phù hợp với quy tắc chung của quốc tế. Để tìm hiểu các quy định cuả Việt Nam về công nhận và thi hành quyết định trọng tài tại Việt Nam, khắc phục những hạn chế hướng tới hoàn thiện các quy định về công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, người viết chọn đề tài: “Vấn đề công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” để làm đề tài cho niên luận của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài này với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật trọng tài. Đặc biệt về vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài. Bên cạnh để hệ thống và tích lũy thêm cho bản thân những kiến thức qua quá trình học tập.Trên cơ sở đánh giá chung thực trạng công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Viêt Nam, đề tài sẽ làm rõ những mặt được, mặt hạn chế, bất cập trong thực tiễn và đưa ra những giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.
3. Phạm vi nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, do thời gian và trình độ nghiên cứu có giới hạn người viết chỉ nghiên cứu xoay quanh những vấn đề về “công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” trong khuôn khổ những quy đinh cơ bản của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan để hoàn thành đề tài “công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam”.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, người viết sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp lịch sử…, trên cơ sở thực tiễn của việc công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài và các loại hình trọng tài trong thực tế để giải quyết các vấn đề của niên luận.
Nghiên cứu qua sách báo và tập chí, những bài bình luận khoa hoc pháp lý về việc cho công nhận và thi hành quyết định trọng tài nươc ngoài tại Viêt Nam.
5. Kết cấu niên luận
- Muc lục.
- Lời nói đầu.
- Chương 1: Khái quát chung về công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
- Chương 2: Quy định của pháp luật về vấn đề công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Viêt Nam.
- Chương 3: Thực Trạng và đề xuất về vấn đề công nhận và cho thi hành quyết đinh trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
- Kết luận.
- Danh mục tài liệu tham khảo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By peo501
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980401 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement