Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mansel
#684443

Download Đề tài Một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở Việt Nam miễn phí

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Trang
I.Phần mở đầu:
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 2
2. Mục đích của đề tài 3
3. Phạm vi nghiên cứu 4
4.Phương pháp nghiên cứu 4
II. Phần nội dung
Phần một : Vấn đề bảo hiến ở Việt Nam hiện nay
1. Cơ sở thực tế:1.1Vài nét về bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam hiện nay 5
1.2 Thực trạng vi hiến 9
2. Cơ sở lý luận: 2.1 Vai trò của bảo vệ hiến pháp 13
2.2 Cơ sở cho sự tồn tại của CQBH ở Việt Nam 17
Phần hai: Một số mô hình cơ quan bảo hiến trên thế giới
1. Mô hình phi tập trung 20
2. Mô hình tập trung 24
Phần ba: Một số ý kiến về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở Việt Nam
1. Những phương án thành lập cơ quan bảo hiến ở Việt Nam 28
2. Các nguyên tắc cho cơ quan bảo hiến ở Việt Nam
2.1 Độc lập 32
2.2 Chuyên nghiệp 36
2.3 Uy tín cao 37
2.4 Phù hợp với tổ chức bộ máy nhà nước 40
III,Kết luận 42
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n lý Nhà nước và quản lý xã hội. Một Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì không chỉ dừng lại ở việc mong muốn người dân tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật và sự quản lý của Nhà nước mà phải tiến tới việc xây dựng ý thức làm chủ đất nước cho mỗi người dân. Để họ hiểu rằng những quyền công dân của họ không phải do Nhà nước ban cho mà đó là những quyền lợi chính đáng mà họ được hưởng, Nhà nước phải ghi nhận và đảm bảo cho những quyền cơ bản đó. Hiện nay, một Nhà nước không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ với công dân của nước mình mà còn có mối quan hệ với các cá nhân khác. Những giá trị nhân quyền khi đã được thế giới công nhận thì theo xu thế của thời đại hội nhập, các quốc gia trên thế giới đều phải thừa nhận những giá trị ấy. Việt Nam khẳng định tại Hiến pháp: “ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”. Khi những quyền đó được Nhà nước cam kết tôn trọng thì cũng có nghĩa là nó sẽ được bảo vệ bởi Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phạm vi thẩm quyền của mình cơ quan bảo hiến sẽ đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ những quyền tự do cơ bản của con người. Như vậy nó cũng sẽ góp phần nâng cao uy tín của nước ta trên chính trường quốc tế.
Với những ý nghĩa và vai trò lớn lao như vậy thì việc xây dựng một cơ chế bảo hiến mà cụ thể là một cơ quan bảo hiến hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả là hoàn toàn phù hợp với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Bảo hiến chính là bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp. Điều đó có nghĩa là bảo đảm được tinh thần của Nhà nước pháp quyền là mọi chủ thể, kể cả Nhà nước đều phải chịu sự kiểm soát của Hiến pháp và pháp luật. Xét đến mục đích cuối cùng của Nhà nước pháp quyền là bảo vệ các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp. Mà cơ chế bảo hiến lại chính là bảo đảm để quyền tự do của công dân không bị vi phạm từ phía các cơ quan Nhà nước. Như vậy một cơ quan bảo hiến hoạt động có hiệu quả là thành tố không thể thiếu trong Nhà nước pháp quyền. Hay nói như GS – TS Otto thì đó chính là “vương miện của Nhà nước pháp quyền”, “đỉnh cao của Nhà nước pháp quyền”. Việc thành lập được một cơ quan bảo hiến ở Việt Nam vì vậy sẽ có ý nghĩa to lớn, đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.
2.2 Cơ sở cho sự tồn tại của cơ quan bảo hiến ở Việt Nam
Trước những đòi hỏi cấp thiết của thực tế, trước những vai trò của việc bảo vệ Hiến pháp thì cơ sở lý luận – pháp lý nào cho sự tồn tại một cách vững chắc cho cơ quan bảo hiến ở Việt Nam?
Nhìn lại lịch sử bảo hiến trên thế giới từ sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên trên thế giới – Hiến pháp Mỹ 1787 với ý nghĩa là đạo luật tối cao đã đánh dấu sự ra đời chế độ giám sát Hiến pháp thì những tư tưởng, quan điểm về cơ sở của việc đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp cũng được hình thành và phát triển. Hamilton một trong những cha đẻ của Hiến pháp Mỹ cho rằng: Hiến pháp phải được coi là một đạo luật cơ bản.... Do đó các thẩm phán phải có quyền xác định nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cũng như của các đạo luật do cơ quan lập pháp ban hành. Nếu xảy ra trường hợp khác nhau giữa hai loại văn bản này thì đương nhiên Hiến pháp phải có hiệu lực cao hơn. Nói cách khác, Hiến pháp phải được coi là ưu thế hơn so với luật, ý chí của nhân dân phải cao hơn ý chí của những người thay mặt cho họ. Tư tưởng này của Hamilton đã được thể hiện rõ trong những phán quyết của Chánh án Jonh Marshal xử vụ án nổi tiếng Mabury kiện Madison:
1. Hiến pháp là luật tối cao của đất nước.
2. Những luật, quyết định được ban hành bởi cơ quan lập pháp là một bộ phận của Hiến pháp và không được trái Hiến pháp.
3. Thẩm phán, người đã từng tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp phải tuyên bố huỷ bỏ những luật, lệ, quy định nào của cơ quan lập pháp mâu thuẫn với Hiến pháp.
Như vậy, mô hình cơ quan bảo hiến ở Hoa Kỳ là mô hình phi tập trung với vai trò của Toà án Tối cao và Toà án thường trong việc bảo vệ Hiến pháp. Khác với Hoa Kỳ, các nước Châu Âu lục địa chỉ trao thẩm quyền giám sát bảo hiến cho một Toà án đặc biệt là Toà án Hiến pháp. Loại hình Toà án này xuất phát từ tư tưởng của hai luật gia Adolf Merkl và Hans Kelsen. Tư tưởng của hai ông cũng xuất phát từ việc khẳng định tính tối cao của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật (vì đặt Hiến pháp ở vị trí đó nên cần có một cơ chế để xem xét, kiểm tra việc tuân thủ tính tối cao của nó).
Với cơ sở như vậy thì việc xây dựng một thiết chế bảo hiến ở Việt Nam là hoàn toàn phù hợp. Hiến pháp Việt Nam tại điều 2 khẳng định: “Nhà nước Cộng hoà XHCN là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp” (Điều 146 – Hiến pháp 1992); “Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật” (Điều 2 – Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
Tuy nhiên bàn về vị trí cũng như thẩm quyền của cơ quan bảo hiến ở Việt Nam cũng có nhiều quan điểm còn chưa thống nhất. Quan điểm về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam: phân công quyền lực, còn ở các nước phương tây là: phân chia quyền lực. Đặc biệt là mối quan hệ giữa cơ quan bảo hiến với Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất khi cơ quan này có quyền bãi bỏ những văn bản pháp luật của Quốc hội không phù hợp với Hiến pháp. Vấn đề này cũng đã được bàn luận từ khi những mầm mống của tư tưởng giám sát hiến pháp hình thành. Khi Hamilton cho rằng toà án có quyền tuyên bố đạo luật vi phạm Hiến pháp là vô hiệu thì một số người đã suy ra rằng điều đó là ám chỉ ưu thế lớn hơn của hệ thống tư pháp so với lập pháp. Hamilton đã đáp lại quan điểm đó như sau: Toà án phải ưu tiên Hiến pháp hơn so với các đạo luật thường bởi lẽ quyền lực của nhân dân cao hơn cả quyền lập pháp, tư pháp và khi ý chí của cơ quan lập pháp được tuyên bố trong các đạo luật của nó chống lại ý chí của nhân dân được tuyên bố trong Hiến pháp thì các thẩm phán phải tuân theo Hiến pháp hơn là theo các đạo luật thường. Các phán quyết của thẩm phán phải căn cứ vào luật cơ bản hơn là căn cứ vào các luật không cơ bản.Do vậy không có văn bản quy phạm pháp luật nào trái với Hiến pháp lại có hiệu lực. Nếu từ chối điều đó có nghĩa là những nghị sỹ lại cao hơn cái gốc của họ hay nói cách khác, những người công bộc của nhân dân lại cao hơn nhân dân. (Lời mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ khẳng định rõ ràng rằng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement