Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zaizai_xitrai
#684430 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Bản chất và nguồn của luật Hồi giáo
Trên thế giới có nhiều hệ thống pháp luật cùng tồn tại. Đó là hệ thống pháp luật
Châu Âu lục địa, hệ thống pháp luật Thông luật, hệ thống pháp luật Xã hội chủ
nghĩa và hệ thống pháp luật Tôn giáo (hay còn gọi là hệ thống Luật Hồi giáo). So
với các hệ thống pháp luật khác, hệ thống Luật Hồi giáo luôn là một bí ẩn đối với
giới luật gia. Hiện nay, ở Việt Nam, các thông tin về nguồn gốc và đặc điểm
nguồn luật của hệ thống pháp luật này qua các tài liệu còn tương đối hiếm và
không thống nhất. Vì vậy, trong bài viết, tác giả muốn giới thiệu thật cô đọng về
hệ thống Luật Hồi giáo, đặc biệt là xác định bản chất và nguồn của hệ thống pháp
luật này.
I. Về bản chất của Luật Hồi giáo
Trước hết cần hiểu đúng về Đạo Hồi và Luật Hồi giáo. Cũng như Đạo Phật, Đạo
Chúa,… Đạo Hồi là một tín ngưỡng tôn giáo. Đạo Hồi khuyên các tín đồ sống,
làm việc thiện để sau này có một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng.
Các tín đồ theo Đạo Hồi phải thực hiện những nghĩa vụ như: ăn chay, cầu nguyện,
bố thí, hành hương và sống theo những lời răn dạy của thánh Alla trong Kinh
Qu’ran (Koran).1 Nếu làm được như vậy, họ sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng hạnh
phúc ở thiên đường.
Luật Hồi giáo, theo nghĩa gốc bằng tiếng Arập được phiên âm sang tiếng Latinh,
là Luật Shari’ah – nghĩa là “con đường đúng” (the right path) hay là “sự hướng
dẫn” (guide)2. Đây là các quy phạm tôn giáo được nâng lên thành quy phạm pháp
luật được các quốc gia trong hệ thống Luật Hồi giáo (điển hình như Afghanistan,
Pakistan, Kowait, Bahrain, Quatar, Arập Xêut)3 áp dụng để điều chỉnh các vấn đề
phát sinh trong xã hội.
Hai yếu tố cơ bản, tiên quyết để xác định một quốc gia thuộc hệ thống Luật Hồi
giáo bao gồm: Đạo Hồi là quốc đạo của quốc gia, quốc gia lấy các quy định trong
Kinh Thánh của Đạo Hồi làm luật. Chính vì vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ, dù là nước có
Đạo Hồi là quốc đạo, nhưng vẫn là quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Châu Âu lục
địa vì ở quốc gia này Đạo Hồi chỉ được coi là tôn giáo4 chứ không phải là luật.
Đặc điểm mấu chốt của sự khác biệt giữa hệ thống Luật Hồi giáo với các hệ thống
pháp luật thế giới khác là ở các quốc gia áp dụng Luật Hồi giáo không có sự tách
rời giữa nhà thờ và nhà nước (church and state). Ở đây, chính trị thần quyền (chế
độ cai trị của các tăng lữ, trong đó các luật lệ của nhà nước được tin tưởng là luật
lệ của Chúa Trời) bao trùm và điều chỉnh các vấn đề mang tính chất công và tư.
Cũng chính từ học thuyết này, Shari’ah là luật Thánh Alla ban hành, không biến
đổi và được nhà nước áp dụng cho mọi thời đại; nói khác đi, nhà nước, luật pháp
và tôn giáo chỉ là một. Khái niệm này có thể hiểu ở mức độ khác nhau giữa các
quốc gia, nhưng luật pháp, chính quyền đều dựa vào khái niệm đó và là một phần
của tôn giáo Đạo Hồi5.
Hiện nay có trên 1.2 tỉ người theo Đạo Hồi (chiếm khoảng 20% dân số thế giới).6
Đa số những người theo Đạo Hồi sống ở hơn 50 quốc gia có luật pháp là Luật Hồi
giáo hay ảnh hưởng chủ yếu bởi Luật Hồi giáo.7 Số còn lại, là các tín đồ của Đạo
Hồi nhưng sống ở những quốc gia chỉ coi Đạo Hồi thuần túy là một hình thức tôn
giáo. Tuy không thể nói một cách chính xác có bao nhiêu người thực sự bị ảnh
hưởng bởi Luật Hồi giáo, nhưng rõ ràng đó là một con số đáng kể.
Do đó hệ thống Luật Hồi giáo bao gồm những quốc gia theo Luật Hồi giáo, cũng
là một hệ thống pháp luật thế giới lớn, tồn tại và phát triển và tương tác cùng các
hệ thống pháp luật thế giới khác.
II. Về nguồn của Luật Hồi giáo
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vodiepthanhthoai
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement