Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By COBE_THIENTHACH
#684387

Download Tổng hợp các bài tập cá nhân môn Luật Hình Sự miễn phí

MỤC LỤC
1. Khẳng định quan điểm cho rằng A phạm tội cướp tài sản theo điều 133 là đúng .3
2. Giải thích . 3
a. Dấu hiệu pháp lý của tội cướp tài sản . 3
b. Đối chiếu với tình huống trong bài . 4
3. Phần phụ lục . . .6
4. Danh mục tài liệu tham khảo . 10
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BÀI TẬP CÁ NHÂN SỐ 2
MÔN LUẬT HÌNH SỰ
MODULE2
Đề tài:
Số 7
Sinh viên: NGUYỄN LÂM SƠN
Lớp: KT32B – MSSV KT32B016
Hà Nội, 28/03/2009
MỤC LỤC
* *
*
Khẳng định quan điểm cho rằng A phạm tội cướp tài sản theo điều 133 là đúng ...3
Giải thích………………………………………………………………………...…3
Dấu hiệu pháp lý của tội cướp tài sản………………………………………...……3
Đối chiếu với tình huống trong bài………………………………………...………4
Phần phụ lục……………………………………………...….……………………..6
Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………...…………10
Lợi dụng lúc gia đình B ngủ trưa không đóng cửa, A lẻn và nhà B lấy chiếc xe đạp mini Nhật ( trị giá khoảng hai triệu đồng). A dắt xe ra đến sân thì bị anh B phát hiện và đuổi theo giằng lại, A dùng chân đạp mạnh vào người anh B làm anh ngã ra sân. A vội lên xe và đạp ra ngoài đường để tẩu thoát nhưng đã bị mọi người bắt giữ. Anh B ngã chỉ bị xây xước. Về việc phạm tội của A có quan điểm cho rằng:
a. A phạm tội trộm cắp tài sản với tình tiết hành hung tẩu thoát ( điểm d khoản 2 Điều 138 BLHS)
b. A phạm tội cướp tài sản
Theo anh (chị) quan điểm nào đúng và giải thích tại sao?
* *
*
1. Với tình huống như đã mô tả ở trên theo em A phạm tội cướp tài sản theo điều 133 BLHS.
2. Giải thích:
Tội cướp tài sản là dùng vũ lực hay đe doa dùng vũ lực ngay tức khắc hay có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.
a. Dấu hiệu pháp lý của tội cướp tài sản (133 BLHS)
* Khách thể của tội này là: xâm phạm đến quyền sở hữu( chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) Xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ như vậy tội cướp tài sản xâm phạm đồng thời hai quan hệ được luật hình sự bảo vệ đó là quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu
* Mặt khách quan của tội phạm:
Theo quy định của điều luật có 3 dạng hành vi khách quan được coi là hành vi phạm tội của tội cướp tài sản. đó là: + Hành vi dùng vũ lực. + Hành vi đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc. + Hành vi làm cho người khác lâm vào tình trạng không thể chống cự được.
* Chủ thể của tội cướp tài sản là chủ thể thường chỉ đòi hỏi có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.
* Mặt chủ quan của tội pham: + Lỗi của người phạm tội cướp tài sản là lỗi cố ý trực tiếp. + Mục đích của tội cướp tài sản là chiếm đoạt tài sản.
b. Đối chiếu và tình huống trên ta thấy mặc dù ý định ban đầu của A là thực hiện hành vi trộm cắp nhưng từ lúc A dắt xe ra bị B phát hiện và giữ lại, A dùng chân đạp mạnh và người B, làm B ngã và A đã lên xe và đạp ra ngoài đường để tẩu thoát hành vi này đã đủ cấu thành tội cướp tài sản và lúc này tội trộm cắp tài sản đã chuyển hoa thành tội cướp tài sản, đây chính là hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản. Kể cả trong trường hợp A đã chiếm đoạt được chiếc xe đạp bằng thủ đoạn của tội trôm cắp nhưng ngay sau đó đã bị phát hiện và A đã tấn công lại B bằng những thủ đoạn của tội cướp nhằm giữ bằng được chiếc xe đạp đã chiếm đoạt trước đó thì vấn bị xử tội cướp tài sản. Hành vi tấn công B ( dùng chân đạp mạnh vào người B làm B ngã và lên xe và đạp ra ngoài đường để tẩu thoát không thể được coi là tình tiết hành hung để tẩu thoát theo điểm d khoản 2 điều 138 BLHS được vì trường hợp hành hung để tẩu thoát là người phạm tội đã có hành vi dùng sức mạnh chống trả lại việc bắt giữ để tẩu thoát. Mục đích của việc chống trả là nhằm để tẩu thoát chứ không phải nhằm mục đích giữ bằng được tài sản vừa mới chiếm đoạt được. Mà theo mô tả trên thì A tấn công B không phải nhằm mục đích tẩu thoát mà nhằm mục đích giữ bằng được chiếc xe đạp vì vậy đây là hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản nên tội trộm cắp đã chuyển hoá thành tội cướp tài sản.
Trích: Thông tư liên tịch của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 về việc Hướng dẫn áp đụng một số quy định tại chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999: 6. Khi áp đụng tình tiết "hành hung để tẩu thoát" (điểm đ khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 2 Điều 137; điểm đ khoản 2 Điều 138 BLHS) cần chú ý: 6.1. Phạm tội thuộc trường hợp "hành hung để tẩu thoát" là trường hợp mà người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản hay đã chiếm đoạt được tài sản, nhưng bị phát hiện và bị bắt giữ hay bị bao vây bắt giữ thì đã có những hành vi chống trả lại người bắt giữ hay người bao vây bắt giữ như đánh, chém, bắn, xô ngã... nhằm tẩu thoát. 6.2. Nếu người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản hay đã chiếm đoạt được tài sản, nhưng đã bị người bị hại hay người khác giành lại, mà người phạm tội tiếp tục dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc tấn công người bị hại hay người khác nhằm chiếm đoạt cho được tài sản, thì trường hợp này không phải là "hành hung để tẩu thoát" mà đã có đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản.
Như vậy qua sự phân tích và căn cứ vào hướng dẫn trên ta khẳng định rằng A phạm tội cướp tài sản theo điều 133 BLHS (Do tội Cướp tài sản là tội có cấu thành hình thức nên tội phạm đã hoàn thành từ khi A dùng chân đạp vào B để lấy cho bằng được chiếc xe), chứ không phải tội trộm cắp tài sản với tình tiết hành hung để tẩu thoát ( điểm d khoản 2 điều 138 BLHS)
Theo em, thì thực chất, cái mà chúng ta gọi là chuyển hoá chẳng qua là đã bỏ đi một tội cho người phạm tội. Khi A lén vào nhà B dắt xe ra, A đã thực hiện hết các hành vi có thể có trong tội Trộm cắp tài sản, nhưng chưa ra khỏi phạm vi kiểm soát của B (chưa ra khỏi nhà) thì bị phát hiện nên A phạm tội chưa đat (đã hoàn thành). Mức độ nguy hiểm của hành vi này được thu hút vào hành vi Cướp tiếp theo nên chúng ta gọi là chuyển hoá thành tội cướp tài sản./.
PHẨN PHỤ LỤC
THÔNG TƯ
LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP ĐỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XIV "CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự năm 1999 (sau đây viết tắt là BLHS), Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau:
I. VỀ MỘT SỐ TÌNH TIẾT LÀ YẾU TỐ ĐỊNH TỘI HOẶC ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
1. Khi áp dụng tình tiết "đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt" quy định tại khoản 1 của các điều 137, 138, 139 và 140 BLHS cần chú ý:
1.1. Bị coi là "đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt", nếu trước đó đã bị xử lý b
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement