Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cedrik
#684305

Download Tiểu luận Những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và kiến nghị sửa đổi bổ sung miễn phí

Đối với việc bắt người phạm tội quả tang, trước khi có BLTTHS, pháp luật nước ta quy định có bốn trường hợp được bắt, nay BLTTHS quy định người phạm tội quả tang là “người đang thực hiện tội phạm hay ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hay bị đuổi bắt”. Về thẩm quyền, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang và giải ngay đến cơ quan Công an, VKS hay UBND nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Quy định như vậy, về cơ bản là phù hợp, nhưng trên thực tế có một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể là:
- Việc xác định một người nào đó đang phạm tội quả tang hay vi phạm hành chính, đối với trình độ hiểu biết pháp luật của người dân trong nhiều trường hợp không xác định được, do vậy có trường hợp chỉ là vi phạm hành chính nhưng cũng bị đuổi bắt và giải đến cơ quan Công an,Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đức Thuận – Bộ Công an Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) của nước ta dành một Chương trong phần “Những quy định chung” để quy định về các biện pháp ngăn chặn (BPNC). Việc quy định các BPNC trong BLTTHS góp phần đảm bảo cho công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đạt hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc thực hiện quy định của BLTTHS năm 1988 về các BPNC đã gặp những khó khăn nhất định do chưa được quy định cụ thể về trình tự thủ tục tiến hành đối với một số trường hợp. Chẳng hạn, về thủ tục bắt người ở địa điểm không phải là nơi làm việc hay nơi cư trú của người bị bắt, về thời gian phê chuẩn của VKS, về đối tượng áp dụng và trình tự thủ tục áp dụng BPNC bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hay tài sản có giá trị để đảm bảo. BLTTHS năm 2003 quy định về các BPNC về cơ bản đã khắc phục được những khó khăn vướng mắc nêu trên. Nhưng qua một thời gian thực hiện, chúng tui thấy vẫn còn có những khó khăn vướng mắc nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu để có quy định phù hợp thực tế, đảm bảo cho công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đạt hiệu quả. 1. Trước hết là về bố cục sắp xếp các nội dung của BLTTHS có liên quan đến chế định các BPNC: Một trong những yêu cầu đối với quy định của pháp luật là phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và phù hợp thực tế để mọi công dân đều dễ dàng nắm bắt và chấp hành. Việc áp dụng BPNC, nhất là BPNC bắt người, ngoài quy định của BLTTHS, đối với một số trường hợp cụ thể còn phải căn cứ vào quy định của các đạo luật khác hay văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan đến đối tượng bắt. Ngay trong BLTTHS, việc áp dụng BPNC không chỉ được quy định trong Chương “Các biện pháp ngăn chặn” mà còn được quy định ở một số điều luật thuộc các Chương khác của Bộ luật, nhưng trong Chương các BPNC không có nội dung nào chỉ dẫn về mối liên quan để người áp dụng dễ dàng thực hiện. Chẳng hạn, việc áp dụng các BPNC đối với người chưa thành niên được quy định tại Chương 32 Phần “Thủ tục đặc biệt” của BLTTHS; về thời hạn tạm giam không được quy định ở Chương các BPNC mà lại quy định tại Chương 9 “Những quy định chung về điều tra”. Việc quy định trên đây gây khó khăn trước hết cho chính đội ngũ những người tiến hành tố tụng trong quá trình thực hiện và tất nhiên cũng sẽ là khó khăn cho tất cả những ai đang bị áp dụng chế định các BPNC trong BLTTHS. Đối với cán bộ tư pháp còn gặp khó khăn như vậy, đối với người dân trình độ hạn chế thì làm sao họ có thể hiểu rõ để thực hiện và bảo vệ quyền lợi của mình, nhất là đối với các trường hợp bị oan, sai do hành vi hay quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng. Thực tế công tác điều tra, xử lý tội phạm cho thấy vẫn còn có một số cán bộ đề xuất áp dụng BPNC chỉ căn cứ quy định của BLTTHS trong Chương các BPNC. Để khắc phục tình trạng trên, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLTTHS theo hướng tất cả các chế định về BPNC phải được quy định trong Chương các BPNC, trường hợp cần tiếp tục cụ thể ở các điều luật khác thì trong điều luật gốc nằm trong Chương các BPNC phải có nội dung chỉ dẫn để đảm bảo tính lôgíc giữa các Chương, điều trong BLTTHS. Chẳng hạn, nên chuyển điều luật quy định về thời hạn tạm giam về Chương các BPNC ngay sau điều quy định về tạm giam như cách bố trí của BLTTHS năm 1988; trong các điều luật quy định về bắt, tạm giữ, tạm giam cần có một đoạn nêu rõ: “Việc áp dụng đối với người chưa thành niên được áp dụng theo quy định của Điều này và Điều 303 của Bộ luật này” 2. Về nội dung quy định BPNC trong BLTTHS: Mặc dù đã có nhiều tiến bộ so với quy định của BLTTHS năm 1988, nhưng qua một số năm thực hiện chúng tui thấy vẫn còn một số khó khăn vướng mắc và bất cập do quy định của pháp luật. Trước hết, đối với quy định về việc bắt người, quy định của BLTTHS năm 2003 đã khắc phục được một số khó khăn vướng mắc do quy định trước đây của BLTTHS năm 1988, nhưng trên thực tế vẫn thường xẩy ra trường hợp mang lệnh bắt khẩn cấp đi bắt đối tượng nhưng không bắt được ngay vì nhiều nguyên nhân khách quan. Đối với việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam cũng gặp trường hợp tương tự. Mặc dù đã có lệnh bắt bị can hay bị cáo để tạm giam, nhưng khi triển khai bắt thì lại không bắt được vì bị can, bị cáo lẩn trốn, có trường hợp phải sau một thời gian dài mới bắt được. Trong cả hai trường hợp nêu trên, thời hạn bắt theo lệnh không phải là vô tận mà phải có hạn định. Vậy thời hạn là bao nhiêu ngày cần được quy định cụ thể trong BLTTHS. Thời gian trước đây mẫu lệnh bắt bị can để tạm giam ghi rõ thời gian tạm giam tính từ ngày ra lệnh, nhưng vì không bắt được ngay đối tượng nên việc ghi thời hạn trong lệnh là không đúng thực tế, do vậy mẫu này đã được sửa đổi ghi thời hạn tạm giam bị can được tính từ khi bắt được bị can. Tuy nhiên, theo chúng tui cần quy định một thời hạn nhất định chứ không thể kéo dài đến khi hết thời hạn điều tra, vì vấn đề này còn có liên quan đến chế định truy nã bị can. Hiện nay cơ quan điều tra các cấp vẫn đang dùng mẫu lệnh bắt, tạm giam bị can để bắt bị can và trong lệnh này ghi cả thời hạn tạm giam bị can, trong khi đó “bắt bị can, bị cáo để tạm giam” và “tạm giam” là hai biện pháp ngăn chặn được lập, mặc dù có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Có ý kiến cho rằng trong trường hợp trên phải dùng 2 mẫu lệnh, đó là “ lệnh bắt bị can để tạm giam” và “lệnh tạm giam bị can”, tức là sau khi bắt được bị can mới ra lệnh tạm giam bị can. Chúng tui thấy ý kiến trên đảm bảo tính khoa học và rõ ràng trong việc áp dụng pháp luật nhưng lại gặp khó khăn là Viện kiểm sát (VKS) không thể phê chuẩn lệnh tạm giam bị can trước khi cơ quan điều tra bắt được bị can vì không biết thời hạn tạm giam tính từ ngày nào; trường hợp bắt được bị can rồi mới ra lệnh tạm giam và xin phê chuẩn của VKS thì phải có quy định của luật TTHS về thời hạn phê chuẩn lệnh tạm giam và trong thời gian chờ phê chuẩn của VKS, bị can chưa thể bị tạm giam thì xử lý như thế nào? Do vậy, việc thực hiện lệnh “kép” như hiện nay là phù hợp thực tiễn, chỉ cần quy định thêm về hiệu lực thời gian của lệnh này. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp và bắt bị can, bị cáo để tạm giam là các biện pháp ngăn chặn; việc thi hành các lệnh bắt là hoạt động tố tụng nhưng nếu không có biện pháp nghiệp vụ thì nhiều trường hợp gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng bị bắt thường lẩn trốn và tìm cách chống trả những người thi hành lệnh bắt, nhất là những người phạm vào các tội về trật tự xã hội. Thông thường, những ngư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement