Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By darkwolf0072001
#684256

Download Tiểu luận Công tác quản lý đất đai của Uy bản nhân dân phường Kim Giang miễn phí

MỤC LỤC Trang
PHẦN MỞ ĐẦU.2
PHẦN NỘI DUNG---------------------------------------------------------------2
I . .GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ MẢNH ĐẤT VÀ ĐƠN VỊ CHO THUÊ ĐẤT
1. Giới thiệu về đơn vị------------------------------------------------------------2
2.Giới thiệu về mảnh đất:--------------------------------------------------------2
II. NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT MÀ HAI BÊN PHẢI THỰC HIỆN
1.Đối với Công ty Hoa Dương---------------------------------------------------3
2.Đối với công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Nga Tú-----------4
III.NỘI DUNG CỦA BẢN HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI.6
IV.Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤ T HIỆN
NAY VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN.8
PHẦN KẾT LUẬN---------------------------------------------------------------9
MỤC LỤC.10
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Với vai trò và ý nghĩa to lớn đó, đất đai theo quy định của Hiến pháp và của Luật đất đai hiện hành thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật. Để phát huy quyền chủ động trong đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất đai. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng thông qua hành vi giao hay thuê đất.
Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đã được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và 2001 (trước đó đã được quy định trong Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất và cho thuê năm 1994). Thực chất việc giao đất có thu tiền sử dụng đất là để xác định rõ giá trị của quyền sử dụng đất, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trong quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đất Nhà nước giao. Giao đất có thu tiền sử dụng đất còn nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển tài nguyên đất.
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học, kinh tế, là đầu mối giao thông quan trọng do vậy nhu cầu sử dụng đất để đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội là rất lớn. Vì thế công tác quản lý đất đai phải hết sức chặt chẽ và cần được sử dụng một cách có hiệu quả nhằm tăng hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.Và đó cũng chính là lý do khiến em chọn đề tài này.
NỘI DUNG
I.GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ MẢNH ĐẤT VÀ ĐƠN VỊ CHO THUÊ ĐẤT
1. Giới thiệu về đơn vị
A. Cơ quan chủ quản: Uỷ Ban nhân dân phường Kim Giang
B. Công TNHH thuê: Công ty Hoa Dương (là công ty trúng thầu khai thác bãi đỗ xe nhà văn hoá phường Kim Giang)
C. Công ty thuê lại : Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Nga Tú.
2.Giới thiệu về mảnh đất:
Căn cứ theo luật đấu giá về quyền sử dụng đất của UBNDThành phố Hà Nội ngày 26/4/2002, Công ty Hoa Dương đã nhận được quyết định trúng thầu khai thác sử dụng trên diện tích đất 3000m2 thuộc phường Kim Giang –Quận Thanh Xuân để làm nhà văn hoá với thời gian sử dụng là 10 năm.Công ty Hoa Dương được giao toàn bộ cơ sở hạ tầng để khai thác làm dịch vụ cưới hỏi , hội trường , hội nghị , thẩm mỹ và làm bãi trông giữ xe ôtô , xe máy ngày và đêm. Uỷ ban nhân dân phường Kim Giang đã ký quyết định trúng thầu và biên bản bàn giao cho Công ty Hoa Dương . Quyết định này cho phép Công ty Hoa Dương được toàn quyền sử dụng cơ sở hạ tầng , mặt bằng khu đất và được phép cho thuê lại trong thời gian hợp đồng theo”quyết định giao đất của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân cho Uỷ ban nhân dân phường Kim Giang” làm nhà văn hoá phục vụ cho nhu cầu của nhân dân.Bên cạnh đó, Công ty Công ty Hoa Dương phải có quy hoạch chi tiết cho khu đất và phải có xác nhận của uỷ ban nhân dân pường kim Giang .Đồng thời phải có hợp đồng thuê đất giữa Công ty Hoa Dương và uỷ ban nhân dân phường Kim Giang . Hợp đồng thuê được căn cứ vào bản vẽ thiết kế và chỉ được sử dụng phần đất được quy hoạch không lấn chiếm .
Sau thời gian sử dụng 5 năm , việc kinh doanh khu sân bên ngoài 900m2 của Công ty Hoa Dương không đạt hiệu quả cao , vì vậy công ty này có nhu cầu cho Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến TM Nga Tú thuê lại 900m2để làm bãi đỗ xe trông giữ xe ôtô ngày và đêm .Công ty TNHH Nga Tú có chức năng khai thác và kinh doanh điểm đỗ ,nên có đủ tư cách thành lập bãi đỗ xe theo quy định của Sở Giao Thông công chính.
II. Những thủ tục cần thiết mà hai bên phải thực hiện
Để chuẩn bị cho việc đi đến ký kết hợp đồng thuê lại mảnh đất nhà văn hoá theo đúng quy định và yêu cầu của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội , của cấp quận , cấp phường một cách hợp pháp . Nhằm chấp hành nghiêm chỉnh luật đất đai của thủ tướng chính phủ và nhằm đạt được những lợi ích cao nhất về hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng đất .Cả hai bên (bên cho thuê và bên thuê lại) phải có trách nhiệm chung trước pháp luật, cùng nhau hoạt động tạo điều kiện sao cho quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.
Công ty Hoa Dương có nhu cầu cho thuê lại 900m2 sân khuôn viên phía trước NVH cho công ty Nga Tú làm bãi đỗ xe. Công ty Nga Tú thuê địa điểm mặt bằng trên trong thời gian 2 năm. Hai bên cùng thoả thuận giá thuê 2.000.000 triệu đồng/tháng và Công ty Hoa Dương phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thủ tục về quyền sử dụng lô đất và giao lại cho Công ty Nga Tú thủ tục giấy tờ sau:
1.Đối với Công ty Hoa Dương:
Công ty Hoa Dương phải hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Uỷ Ban nhân dân phường Kim Giang cho đến thời điểm ngày 15/6/2004 .Mọi trách nhiệm về quyền sử dụng, các tranh chấp hay các khiếu nại đều phải do Công ty Hoa Dương giải quyết ,đồng thời phải thông báo về việc giao tạm quyền sử dụng khu đất trên cho Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Nga Tú với Uỷ Ban nhân dân phường Kim Giang –Quận Thanh Xuân (là đơn vị chủ quản).
Bên cạnh đó phải cung cấp giấy tờ sau cho Công ty TNHH Nga Tú để hợp pháp hoá quyền sử dụng khu đất trên .
+Quyết định trúng thầu của Công ty Hoa Dương
+ Biên bản bàn giao khu đất của phường Kim Giang cho Công ty Hoa Dương được phép cho Công ty TNHH Nga tú thuê lại.
+ Cung cấp bản vẽ mặt bằng khu đất có xác nhận của UBND phường Kim Giang
+ Hợp đồng thuê đất giữa Công ty Hoa Dương và UBND phường Kim Giang (bản sao )
+ Hợp đồng thuê lại giữa Công ty TNHH Nga Tú và Công ty Hoa Dương trên diện tích sử dụng 900m2
Toàn bộ những giấy tờ này là cần thiết khi bàn giao tạm quyền sử dụng khu đất trên , trong khi đó UBND phường Kim Giang vẫn có quyền quản lýlô đất .Trong trường hợp này mục đích thuê làm bãi trông giữ xe của Công ty TNHH Nga Tú phải được sự thoả thuận của phòng vận tải công nghiệp –Sở Giao Thông công chính quy định giới hạn số lượng xe trông giữ .Vì vậy đối với công ty TNHH Nga Tú cần có những thủ tục sau đây để đạt được sự thoả thuận với Sở Giao Thông công chính .
2.Đối với công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Nga Tú
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp bởi sở kế hoạch và đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề trông giữ xe và khai thác điểm đỗ.
+Công văn gửi Sở Giao Thông công chính có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường Kim Giang cho phép sử dụng khu đất 900m2 thuộc nhà văn hoá làm bãi trông giữ xe .
+Sơ đồ mặt bằng khu đất 900m2 có dấu treo xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường Kim Giang
+Hợp đồng của công ty Hoa Dương và UBND phường Kim Giang
+Hợp đồng thuê lại của công ty TNHH Nga Tú và công ty Hoa Dương.
Theo quy định về luật đất đai thì các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp phường , cấp xã không có thẩm quyền cho thuê đất , mà chỉ được phép chuyển tạm quyền s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement