Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cam_tn
#684195

Download Đề tài Truy cập cơ sở dữ liệu quản lý điểm sinh viên miễn phí

Chỉ có chương trình Java viết theo dạng Application mới được phép truy cập vào CSDL. Các lớp sử dụng để truy cập CSDL được chứa trong gói java.sql.*. Các lớp và cách cần sử dụng trong chương trình là :
-cách tĩnh Class.forname(chuỗi driver): Nạp driver truy cập CSDL cần dùng.
-Lớp Connection : Tạo ra đối tượng kết nối đến CSDL.
. -Lớp Statement : Tạo ra đối tượng thực hiện truy cập vào CSDL bằng câu lệnh SQL.
-Lớp Resulset : Tạo ra đối tượng để nhận kết quả nhận về từ CSDL
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Trường đại học dân lập Hải Phòng khoa công nghệ thông tin *********************************************************** Bài thi JAVA Đề tài: Truy cập cơ sở dữ liệu quản lý điểm sinh viên Giáo viên hướng dẫn: Phùng Anh Tuấn Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang(05/08/85) Phạm Thị Phương Thảo 1/ Truy cập cơ sở dữ liệu với JDBC Giới thiệu về JDBC và ODBC: Java là một ngôn ngữ lập trình không có hệ quản trị CSDL, do đó một chương trình ứng dụng muốn truy cập vào CSDL được xây dựng bởi Access hay SQL server thì cần sử dụng các driver của các hệ quản trị CSDL tương ứng trong ODBC (Open Database Connectivity) ODBC cung cấp nhiều chức năng truy cập tới dữ liệu của nhiều hệ quản trị CSDL như : đọc dữ liệu, bổ sung, xoá, sửa…thông qua các câu lệnh SQL. JDBC (Java Database Connectivity) là giao diện để kết nối đến CSDL từ một chương trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. ODBC là giao diện viết bằng ngôn ngữ C nên khó tương thích với Java, còn JDBC là giao diện của Java nên nó hoàn toàn tương thích với chương trình Java. 2/ Chương trình ứng dụng : Chỉ có chương trình Java viết theo dạng Application mới được phép truy cập vào CSDL. Các lớp sử dụng để truy cập CSDL được chứa trong gói java.sql.*. Các lớp và cách cần sử dụng trong chương trình là : -cách tĩnh Class.forname(chuỗi driver): Nạp driver truy cập CSDL cần dùng. -Lớp Connection : Tạo ra đối tượng kết nối đến CSDL. . -Lớp Statement : Tạo ra đối tượng thực hiện truy cập vào CSDL bằng câu lệnh SQL. -Lớp Resulset : Tạo ra đối tượng để nhận kết quả nhận về từ CSDL 3/Các bước viết chương trình : -Khai báo biến -Thực hiện tạo kết nối và truy cập CSDL ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement