Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sang_pur_29
#684140

Download Tiểu luận Phân tích tình hình kinh doanh và đóng thuế của công ty xây dựng số 1 Hà Nội – Sở Xây dựng Hà Nội miễn phí

Mục lục
Lời mở đầu.
I. Một số khái niệm chung.
1. doanh nghiệp nhà nước.
2. Hành vi kinh doanh
3. KháI niệm về thuế
4. Hệ thống chính sáchthuế ở nước ta.
II. Thực hiện tình hình kinh doanhvà nộp thuế của Công ty Xây dựng số 1- Hà nội
1. Tình hình kinh doanh và nộp thuế của Công ty Xây dựng số 1 – Hà nội.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh.
III. Một số ý kiến về việc áp dụng các loại thuế và mức thuế trong doanh nghiệp
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu NSNN mà còn là công cụ của Nhà Nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng được cải cách cho thích hợp.
Hệ thống thuế nước ta đã đạt được một số thành tựu quan trọng như: thống nhất hệ thống thuế áp dụng cho cơ sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, tăng thu NSNN, góp phần đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Do đó khi nhà nước ta thực hiện mở cửa nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế và hoà nhập với nền kinh tế thế giới đã tạo ra các cơ hội cùng như những thách thức mới đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh, hình thức kinh doanh phù hợp với khả năng của mình.
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng đặt ra là cần kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả kinh tế không chỉ được đánh giá ở khía cạnh lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được hàng năm mà còn có khả năng đóng góp cho xã hội như: tạo khả năng thu hút lao động để giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho NSNN thông qua nghĩa vụ đóng thuế …
Để phán ánh quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong các doanh nghiệp như Công ty Xây dựng số 1 Hà nội – Sở xây dựng Hà nội.
Đề tài: Phân tích tình hình kinh doanh và đóng thuế của công ty xây dựng số 1 Hà Nội – Sở Xây dựng hà nội.
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhầ nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập, tổ chức và quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao. Hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước có thể là hoạt động kinh doanh và có thể là hoạt động phục vụ lợi ích công cộng.
Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh tức là hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là nhằm mục đích lợi nhuận.
Hành vi kinh doanh
Kinh doanh được quan niệm là việc thực hiện một, một số hay tấ cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Pháp luật cũng nêu rõ chỉ người làm nghề kinh doanh thường xuyên, thu nhập chủ yếu bằng nghề đó, có đăng ký kinh doanh, thì hoạt động nghề nghiệp đó mới được coi là hành vi kinh doanh.
Thành tố quan trọng nhất của hành vi kinh doanh là mục đích sinh lời. Tất cả những hoạt động mua vào, chế biến, bán ra và những hoạt động khác đều phải mang theo mục đích sinh lời mới coi là hành vi kinh doanh
3. Khái niệm về thuế
“Thuế là một phần thu nhập mà mỗi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước theo luật định để đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu theo chức năng của nhà nước ”
Theo khái niệm nêu trên, có mấy điểm cần lưu ý:
- Thuế trước hết phải là một phần thu nhập.
- Thuế một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 80 Hiến pháp năm 1992 của nước ta ghi: “công dân phải có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật”.
- Việc quy định nghĩa vụ đóng thuế do cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước là quốc hội ban hành thành văn bản pháp quy là các luật và bộ luật.
- Đối với mỗi tổ chức, cá nhân, sau khi làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luận định, phần thu nhập còn lại là thuộc sở hữu hợp pháp củ họ được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
Hệ thống chính sách thuế ở nhà nước ta
Từ 1/1/1999 hệ thống chính sách thuế áp dụng chung cho các thành phần kinh tế trong cả nước gồm 10 sắc thếu sau đây:
1.thuế giá trị gia tăng
2.thuế tiêu thụ đặc biệt
3. thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4.thuếu thu nhập doanh nghiệp
5. thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
6. thuế sử dụng đất nông nghiệp
7. thuế nhà, đất
8. thuế chuyển quyền sử dụng đất
9. thuế tài nguyên
10. thuế môn bài
II THỰC TẾ TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI- SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
Tình hình kinh doanh và nộp thuế của công ty xây dựng số 1
Công ty Xây dựng số 1 Hà nội nguyên là công ty Xây dựng nhà ở Hà nội được thành lập theo quyết định số 129/TCCQ ngày 25/1/1972 của Uỷ Ban nhân dân Thành Phố Hà nội. Ngày 10/02/1993 Công ty Xây dựng nhà ở Hà nội đổi tên thành Công ty Xây dựng số 1 Hà nội theo quyết định số 626/QĐ- UB và trực thuộc sở xây dựng Hà nội.
Tên công ty: Công ty Xây dựng số 1 Hà nội – sở Xây dựng Hà nội.
Tên giao dich quốc tế: Ha noi Contruction company No1.
Ngày thành lập: 25/01/1972.
Trụ sở: Số 2 Tôn Thất Tùng - Đốmg Đa – Hà Nội.
Tài khoản số: 7301 – 0082B Ngân hàng đầu tư & Phát triển Hà Nội.
Mã số thuê: 0100105398 – 1.
Là doanh nghiệp nhà nước nên công ty phải thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao. Đó là công tác xây dựng các công trình trong kế hoạch khả thi của nhà nước như các khu di dân, trường học, các trụ sở làm việc,…Bên cạnh đó công ty còn phải thực hiện kinh doanh có lãi, thực hiện nghĩa vụ với nhân sách nhà nước và cải thiện đời sống cho CBCVN.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:
Xây các công trình nhà ở, dân dụng, công nghiệp, hạ từng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành trong nước và nước ngoài.
Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển các khu đô thị, khu phố và các công trình đô thị mới.
Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.
Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Ngay từ đầu năm 2003 Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển, đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh cửa cơ chế thị trường phấn đấu để hoàn thành kế hoạch. Thực hiện chủ trương đa dạng hoá các loại hình kinh doanh. Coi trọng việc lập và thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà, các dự án xây ốp, mở rộng diện tích nhà chung cư cao tầng tại các khu tập thể của thành phố. đầu tư khai thác hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch lữ hành, xuất khẩu lao động, tư vấn đầu tư và xây dựng nhằm chủ động tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và tích luỹ.
Công ty đã tập trung vào việc hoàn chỉnh các dự án lớn trọng đIểm mang tinh chất chiến lược lâu dài như:
Thứ nhất, Dự án “Tổ hợp nhà ở cao tầng tiêu chuẩn tại 25 láng hạ”.
Đây là công trình nhà ở cao tầng tiêu chuẩn cao với công nghệ thi công phức tạp. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2005.
Thứ hai, năm 2003 công ty triển khai các dự án xây ốp cửa các nhà chung cư 5 tầng tại Kim Liên Trung Tự, Thành Công,…Đến nay công ty đã thực hiện xong việc xây ốp 11 nhà chung cư tại các khu tập thể: B1, B5, B6, C1, C3, C5… Năm 2003 công ty đã thực hiện th...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement