Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cunxinh9x
#683007

Download Tiểu luận Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT Trần Phú thị xã Móng Cái miễn phí

Hướng nghiệp qua hoạt động dạy học các môn văn hoá , khoa học cơ bản :
+ Có tác dụng: góp phần nâng cao chất lượng học tập lôi cuốn thế hệ trẻ bước vào thế giới nghề nghiệp nhằm tìm hiểu và dự kiến cho nghề nghiệp trong tương lai của mình + Xác định rõ cho giáo viên môn học nào cũng đều có khả năng hướng nghiệp cho học sinh, vì mõi môn học có vị trí và tầm quan trọng khác nhau, có mối quan hệ với những ngành nghề khác nhau; vì vậy phải tuỳ vào từng môn học mà giới thiệu những ngành nghề liên quan tới môn học đó.
+ Để làm tốt và tạo ra kết quả trước hết giáo viên phải dạy tốt kiến thức cơ bản, trên cơ sở đó chỉ cho học sinh những khả năng, tri thức của bộ môn nói chung, từng bài nói riêng; và có thể vận dụng như thế nào vào đối tượng lao động, mục đích công cụ, điều kiện lao động của những nghề xác định; từ đó giáo dục tình cảm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho học sinh.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá, các hoạt động giáo dục công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phối hợp với lứa tuổi học sinh.
Thực trạng:
Có thể nói rằng trong những năm học vừa qua công tác giáo dục hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các nhà trường THPT nói chung và ở trường THPT Trần Phú nói riêng bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng được phần nào yêu cầu của xã hội và của địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng như định hướng cho một bộ phận học sinh tiếp tục con đường học tập nghiên cứu trong các trường chuyên nghiệp để phục vụ cho cho xã hội sau này. Song kết quả đó chưa đạt được là bao, chưa thực sự đáp ứng được đại đa số của các em học sinh cũng như của các bậc phụ huynh của nhà trường. Bởi lẽ các môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội chưa hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này trong từng giai đoạn phát triển của đất nước và của địa phương.
GD LĐ HN
ưu điểm
Cán bộ quản lý, giáo viên được phân công phụ trách của nhà trường ngày càng nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác giáo dục lao động hướng nghiệp cho học sinh trong nhà trường. Triển khai các nội dung chỉ đạo của ngành, xây dựng các kế hoạch hoạt động theo từng tháng từng học kỳ của năm học và lồng ghép với các hoạt động học tập văn hoá nhằm thực hiện đầy đủ và có kết quả các buổi sinh hoạt lao động hướng nghiệp theo đúng chương trình và hướng dẫn của Bộ.
Nhiều giáo viên đã đầu tư thời gian, các phương tiện hỗ trợ trong các giờ dạy nghề và tổ chức tư vấn hướng nghiệp theo chương trình mới. Số lượng và chất lượng các giờ sinh hoạt hướng nghiệp đã từng bước được nâng lên.
Trường đã thực hiện công tác hướng nghiệp qua các môn văn hoá nhất là môn kỹ thuật, hướng nghiệp qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá và sinh hoạt ngoài giờ.
Tổ chức lao động đơn giản thông qua các đợt lao động vệ sinh trường lớp của đầu năm và kết thúc mỗi năm học. Tạo được cho các em có thói quen bảo vệ của công và giữ gìn vệ sinh trong nhà trường. Ngoài ra các em còn được trực tiếp tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khuôn viên của nhà trường để tạo cây xanh bóng mát và nơi cho các em sinh hoạt ngoại khoá và hoạt động tập thể.
Thông qua các giáo viên chủ nhiệm tổ chức một số buổi hội thảo, tư vấn hướng nghiệp vào tiết sinh hoạt thứ 7 hàng tuần ngay tại các lớp học.
Mặt khác nhà trường đã bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn để tham gia công tác dạy nghề phổ thông cho hai môn: Tin học ứng dụng và Điện dân dụng có hiệu quả. Trong 3 năm học gần đây đã có 90% số học sinh lớp 12 được cấp chứng chỉ nghề phổ thông.
Đa số học sinh đã có những thông tin cần thiết để định hướng chọn nghề sau khi tốt nghiệp.
Hạn chế
- Trước hết tư tưởng chỉ đạo về giáo dục lao động hướng nghiệp trong nhà trường chưa được thống nhất đồng đều, nhận thức về vai trò vị trí của hoạt động hướng nghiệp trong BGH và trong mỗi giáo viên chưa thực sự sâu sắc, chưa thấy rõ tính cấp bách, quan trọng của giáo dục hướng nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
- Công tác chỉ đạo của nhà trường :
+ Khâu xây dựng kế hoạch hoạt động hướng nghiệp còn mang tính khái quát, chưa cụ thể. Do vậy, khi thực hiện còn nhiều vướng mắc lúng túng. Thời gian giành cho hoạt động hướng nghiệp còn ít, thường bị chồng chéo bởi các hoạt động khác, công tác kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên. Công tác sơ kết, tổng kết chưa được đầu tư thích đáng, chưa phát huy được tính tích cực của công tác giáo dục lao động hướng nghiệp trong nhà trường.
- Về đội ngũ và cơ sở vật chất:
+Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên hoạt động hướng nghiệp dạy nghề yếu, hiểu biết còn hạn chế trong các lĩnh vực về nghề( Kể cả việc tìm hiểu các lĩnh vực phát triển các loại hình nghề của địa phương) cũng như tình hình kinh tế xã hội; khả năng truyền thụ kiến thức cho học sinh rất nhiều hạn chế , chưa mang tính giáo dục sâu sắc.
+ Nhiều giáo viên coi nhẹ hoạt động hướng nghiệp, coi đây là việc làm bắt buộc, cho rằng cứ dạy tốt các môn văn hoá là được, nếu học giỏi thì làm nghề gì cũng được. Không ít người nhận thức đối với nhà trường thì tiêu chí chỉ là: Tỷ lệ tốt nghiệp, số lượng học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ đậu vào Đại học, Cao đẳng ; nhiều lúc còn xem nhẹ các môn không thi Đại học, Cao đẳng, tốt nghiệp (Trong đó có môn Kỹ thuật ) coi thường lao động sản xuất, hoạt động ngoài giờ lên lớp; dạy nghề phổ thông đang xem là học để các em có thêm cơ hội để tốt nghiệp THPT.
+ Cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông còn ở mức rất thấp và không đồng bộ. Thư viện nhà trường hầu như chưa có sách và tài liệu hướng dẫn lao động hướng nghiệp. Nhiều giáo viên dạy nghề phổ thông vẫn trong hiện tượng “Dạy chay”, kỹ năng thực hành nghề còn thấp.
+ Vệ sinh trường lớp, khu nội trú của học sinh và giáo viên trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức. Các khu vệ sinh công cộng cho học sinh còn thiếu và chưa đảm bảo yêu cầu sử dụng.
+ ý thức chăm sóc bảo vệ hệ thống cây bóng mát và cây cảnh trong khuân viên nhà trường còn thấp. Chưa mạnh dạn giao những việc cụ thể cho các lớp nhận phụ trách các khâu chăm sóc và bảo vệ hệ thống các cây trong khuân viên để giúp cho các em cảm nhận được vai trò và trách nhiệm của mình đối với công việc hữu ích này.
+ Sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động hướng nghiệp chưa được tốt; Chưa phát huy hết sức mạnh của hội cha mẹ học sinh trong công tác hướng nghiệp.
+ Chưa tổ chức được cho học sinh các buổi xuống các cơ sở sản xuất, các khu nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn của thị xã tham quan nên cũng gây ảnh hưởng một phần tới việc làm quen nghề của các em.
+ Ban tuyển sinh của nhà trường chưa thực sự năng động, hiệu quả công tác còn hạn chế. Thiếu thông tin cần thiết để tư vấn cho học sinh lớp 12 dự thi vào các trường, ngành nghề phù hợp với khả năng học tập và điều kiện gia đình của các em, nên hằng năm số lượng các em đỗ vào các trường chuyên nghiệp còn thấp ( đạt 10-15% số học sinh lớp 12).
Do những hạn chế trên nên kết quả giáo dục lao động hướng nghiệp của nhà trường chưa được như ý muốn. Tình hình học sinh tốt nghiệp THPT khi ra trường chọn nghề cho bản thân là rất khó, dẫn đến lựa chọn nghề tuỳ tiện theo cảm tính không phù hợp với năng lực cá nhân và yêu cầu của xã hội. Còn nhiều học sinh khi tốt nghiệp xong không lựa chọn được nghề nghiệp cho bản thân.
GDNGLL
Những năm gần đây công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường đã có những bước phát triển đáng kể. Nhà trường đã chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch năm học một cách tích cực, chủ động sáng tạo bước đầu đạt kết qu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement