Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yuna_ichi
#682910

Download Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp giảng dạy các bài vẽ tranh cho học sinh lớp 7 miễn phí

MỤC LỤC

 
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
I/ Lý do chọn đề tài .6
II/ Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: . .7
1. Mục đích nghiên cứu .7
2. Nhiệm vụ nghiên cứu: .7
III/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 7
1. Đối tượng nghiên cứu 7
2. Phạm vi nghiên cứu .7
IV/ Phương pháp nghiên cứu .8
1/ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết 8 2/ Phương pháp quan sát .8
3/ Phương pháp thực nghiệm .8
4/ Phương pháp chuyên gia .8
B/ PHẦN NỘI DUNG: .9
Chương 1: Mục tiêu và cấu trúc phân môn vẽ tranh lớp 7 .9.
1.1/ Mục tiêu phân môn vẽ tranh lớp 7: .9
1.2/ Cấu trúc chương trình các bài vữ tranh lớp 7: .9
Chương 2: Thực trạng của việc dạy và học phân môn vẽ tranh: .9
2.1/ Thực trạng của học sinh khi học phân môn vẽ tranh .9
2.2/ Thực trạng của giáo viên khi dạy các bài vẽ tranh .10
Chương 3: Đặc điểm tâm sinh lý khi học phân môn vẽ tranh của học sinh lớp 7 .11.
Chương 4: Nguyên tắc dạy – học các bài vẽ tranh .11 4.1/Đảm bảo thống nhất giữa khoa học và giáo dục trong dạy học .11
4.2/Đảm bảo sự thống nhất giữa lí thuyết và thực hành 12
4.3/Đảm bảo thống nhất vai trò chủ đạo của giáo viên và chủ động của học sinh 12
4.4/Đảm bảo tính trực quan và khái quát trong dạy học giữa cái cụ thể vàtrừu tượng .12
4.5/Đảm bảo giữa học tập tạp thể và học tập cá nhân .12
4.6/Đảm bảo tính vừa sức ,đặc điểm lứa tuổi , đặc điểm cá biệt.12
4.7/Phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo học tập của học sinh .13
Chương 5: Các hình thức dạy học 13
5.1/Sử dụng phương tiện dạy học thích hợp 13
5.2/Vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với phân môn vẽ tranh .13
Chương 6:Một số phương pháp đặc trưng của bộ môn mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ tranh nói riêng 14
6.1./Nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận 14.
6.1.1/Phương pháp thuyết trình 14
6.1.2/Phương pháp vấn đáp .14
6,1.3/Phương pháp thảo luận .15
6.1.4/Phương pháp sử dụng sách giáo khoa .15
6.1.5/Phương pháp nêu vấn đề .15
6.2/Nhóm phương pháp trực quan 15
6.2.1/Phương pháp quan sát .16
6.2.2/Phương pháp minh họa .16
6.2.3/Phương pháp thực hành ôn luyện .16
6.2.4/Phương pháp kiểm tra , đánh giá kết quả học tập .16
Chương 7:Phát triển kĩ năng vẽ tranh cho học sinh .17
Chương 8 :Phương pháp thiết kế bài dạy chung cho môn mĩ thuật 21
8.1/Giáo án .21
8.2/Các công việc chuẩn bị của giáo viên 21
8.3/Một số vấn đề cần chú ý khi thiết kế bài dạy .21
8.4/Cấu trúc thiết kế bài dạy 22
Chương 9:Giải pháp khắc phục nhược điểm của học sinh .22.
9,1/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học 23
9.2/Khai thác nội dung đề tài .24
9.3/Chọn hình tượng 25
9.4/Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh 25
9.5/Hướng dẫn học sinh cách sắp xếp bố cục .25
9.5.1/Hình mảng 25
9.5.2/Hình tượng 26
9.5.3/Sắp xếp các đường nét ,hình mảng ,hinh tượng 26
9.5.4/Đường tầm mắt trong tranh. 26
9.6/ Hướng dẫn học sinh vẽ màu 26.
9.7/Hướng dẫn học sinh làm bài tập 26.
9.8/Đánh giá kết quả học tập 27
9.9/Kết quả . .28
9.10/Bài học kinh nghiệm 29
C. KẾT LUẬN : .30
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

iêu , nội dung , phương pháp , phương tiện và hình thức tổ chức dạy học . Chĩ dẫn quá trình dạy học của GV và HS nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả trong dạy và học.
Khi áp dụng các nguyên tắc dạy cho từng phân môn nói chung và cho phân môn vẽ tranh nói riêng, nó tùy thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của giáo viên để thông qua đó học sinh có thể nắm và vận dụng một cách tốt nhất.
4.1/ Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học:
4.1.1./ Tính khoa học: Phải đảm bảo tính chính xác, tính chính xác ở đây được thể hiện cụ thể như sau:
Nội dung: chương trình học phù hợp và có sự nâng cao ở từng câp học..
Sự lựa chọn phương pháp dạy học phải đúng với mục tiêu bài dạy, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trình độ học sinh…
Kỷ thuật dạy học của giáo viên phải thu hút được học sinh về lời nói, tác phong, cách đặc câu hỏi, cách dẫn dắt học sinh…
Cách soạn giáo án phải cụ thể, rỏ ràng, đầy đũ nội dung, đảm bảo thời gian cho tiết học…
4.1.2/ Tính giáo dục:
Tất cả các nội dung của bài học, giáo viên có thể giáo dục cho học sinh.
Qua tiết dạy giáo viên giáo dục thẩm mĩ cho học sinh.
4.2/ Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa dạy lý thuyết và dạy thực hành, học đi đôi với hành:
Khi dạy lý thuyết xong giáo viên phải để cho học có một khoảng thời gian thực hành để các em có cơ hội phát huy những kĩ năng , kĩ xảo, việc thực hành sẽ giúp các em củng cố thêm kiến thức đồng thời khắc sâu hơn những điều đã được học.
4.3/ Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của giáo viên và vai trò chủ động của học sinh:
Giáo viên là người điều khiển mọi tình huống và tất cả các hoạt động của học sinh.( yêu cầu học sinh chia nhóm, đưa ra câu hỏi để học sinh thảo luận, yêu cầu học sinh trinh bày, yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá…)
Học sinh tích cực hoat động , phải hoạt động nhiều trên lớp, được làm việc, được đánh giá và giải quyết tất cả các hoạt động mà giáo viên đưa ra.( cùng nhau thảo luận, được trình bày trước đám đông, tự do nhận xét, đánh giá bài vẽ của bạn…)
4.4/ Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính trực quan và tính khái quát trong dạy học:
-Dạy bằng lời
-Dạy bằng hình ảnh
-Dạy bằng hành động
Khi áp dụng nguyên tắc này bắt buộc giáo viên phải sử dụng đồ dùng trực quan,
4.5/ Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa học tập tập thể và học tập cá nhân:
Đối với học tập tập thể thì giáo viên hướng dẫn lý thuyết chung cho cả lớp, tiếp thu kiến thức chung.
Đối với học tập cá nhân thì giáo viên dạy riêng cho từng cá nhân khi học sinh thực hành, gợi mở nâng cao trình độ cho học sinh khá giỏi. Tùy từng đối tượng khác nhau mà giáo viên có cách gợi ý khác nhau.
4.6/ Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt.
Kiến thức phải phù hợp với lứ tuổi, trình độ học sinh của lớp.
Mổi lứa tuổi có cách vẽ khác nhau và phải lựa chọn nội dung cho phù hợp với các em.
Không áp đặt, không bắt buộc đối với học sinh.
4.7/ Nguyên tắc phát huy tính tích cực độc lập sáng tạo học tập của học sinh:
Giáo viên là người tổ chức các hoạt động cho học sinh.
Học sinh là người tự tiếp nhận, nhận thức và chủ động kiến thức.
Mổi nguyên tắc nó sẻ nhấn mạnh một khía cạnh, một tiết dạy, giáo viên phải biết vận dụng một cách linh hoạt các nguyên tắc thật khéo léo để tiết dạy đạt hiệu quả tốt hơn.
Chương 5
Các hình thức dạy học:
5.1/ Sử dụng phương tiện dạy học thích hợp.
Phương tiện dạy học là cái cốt lỗi mà giáo viên dùng để giảng dạy khi lên lớp. Đó chính là đồ dùng dạy học.
Đồ dùng dạy học mà tui sử dung khi dạy các bài vẽ theo mẫu là:
Phương tiện truyền thông:
Vật thật để làm mẫu.
Hình vẽ để minh họa cho các bước.
Tranh ảnh có liên quan.
Phương tiện tài liệu in ấn:
Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo, sách giáo viên, sách giáo khoa.
Tùy từng điều kiện cơ sở vật chất, thói quen, trường lớp để áp dụng phương tiện dạy học cho phù hợp.
Giáo viên có thể tự làm hay sưu tầm.
5.2/ Vận dụng các phương pháp dạy phù hợp với phân môn vẽ tranh.
Phương pháp dạy học là cách thức , con đường chuyển tải nội dung kiến thức của GVđể HS có thể nắm vững , chiếm lĩnh , phát hiện và hình thành những kĩ năng để đạt được mục tiêu bài học . Muốn đạt được mục tiêu trong việc dạy và học môn MT , cần có những phương pháp daỵ học phù hợp với đặc điểm môn học . Các phương pháp đặc thù để hình thành và phát triển kĩ năng chính cho HS trong phân môn vẽ tranh là:
-Phương pháp trực quan .
-Phương pháp quan sát .
-Phương pháp dạy học nêu vấn đề.
-Phương pháp vấn đáp .
-Phương pháp luyện tập thực hành .
-Phương pháp đánh giá.
Chương 6
Một số phương pháp đặc trưng của bộ môn mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ tranh nói riêng.
Khi noùi ñeán phöông phaùp daïy hoïc thì khoâng coù phöông phaùp naøo goïi laø toaøn naêng, phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø noäi dung daïy hoïc, moãi phöông phaùp vaø hình thöùc daïy hoïc ñeàu coù öu ñieåm, nhöôïc ñieåm vaø giôùi haïn söû duïng rieâng. Do vaäy vieäc phoái hôïp ña daïng caùc phöông phaùp vaø hình thöùc trong toaøn boä quaù trình daïy hoïc laø phöông höôùng quan troïng ñeå phaùt huy tính tích cöïc ñoäc laäp vaø naâng cao chaát löôïng daïy hoïc. Daïy hoïc toaøn lôùp, daïy hoïc nhoùm, nhoùm ñoâi vaø daïy hoïc caù theå caàn keát hôïp chaët cheõ vôùi nhau, moãi hình thöùc coù moät chöùc naêng rieâng. Tình traïng ñoäc toân cuûa daïy hoïc toaøn lôùp laø söï laïm duïng phöông phaùp thuyeát trình caàn ñöôïc khaéc phuïc thoâng qua laøm vieäc nhoùm.
6.1/ Nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận:
6.1.1/ Phương pháp thuyết trình:
Đây là nhóm phương pháp dùng lời nói để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Cách thuyết trình phải chặt chẽ, logic, lời nói của giáo viên phải chính xác.
Ưu điểm:
+ Trình bày thông tin cho học sinh trong một khoảng thời gian ngắn, giáo viên chủ động.
Nhược điểm:
+ Đơn điệu buồn tẻ và dễ gây mất trật tự.
+ Học sinh tiếp thu bài một cách thụ động.it hưng thú ,
+ Học sinh tiếp thu bài một cách thụ động , không trính bày được ý kiến cá nhân , không được thực hành các kĩ năng , kĩ xảo .
.
6.1.2/ Phương pháp vấn đáp:
Đây là phương pháp mà giáo viên nêu câu hỏi và học sinh trả lời nhằm để rút ra kinh nghiệm.
Ưu điểm:
+ Phát huy được tính tích cực, tự giác của học sinh.
+ Khuyến khích học sinh suy nghĩ và phát triển tư duy, rèn luyện cách giao tiếp ..
+ Lớp học tạo được không khí sôi nổi.
Nhược điểm:
+ Đưa ra quá nhiều câu hỏi, kiến thức bị chia nhỏ làm học sinh không ghi kịp bài và mất thời gian cho bài giảng của giáo viên.
+ Một bộ phận học sinh không tham gia phát biểu.nhất là đối với các em nhút nhát .m
+Mất nhiều thời gian .
Cách sử dụng phương pháp:
+ Câu hỏi phải chứa đựng thông tin cần hỏi.
+ Câu hỏi phải liên quan đến nội dung bài học.
+ Diển đạt phải ngắn gọn, dể hiểu, phù hợp với trình độ của ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement