Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dieuhien010879
#682871 Download miễn phí

MỤC LỤC:
Trang
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 2
- Tính thiết thực cấp bách của chuyện dùng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hiện nay.
- chuyện kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác quản lý hồ sơ trong các đơn vị cơ quan nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng.
- Quản lý tốt chuyện dùng các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị nhằm ổn định hơn công tác quản lý hành chính nhà nước.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 3
1. Mô tả tình huống: 3
- Do trình độ hiểu biết về chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn hạn chế.
- Do nhu cầu lợi ích của cá nhân. Lợi dụng những kẽ hở trong công tác tuyển sinh, Đào tạo bồi dưỡng.
2. Xác định mục đích, mục tiêu xử lý tình huống: 3
- Căn cứ vào các các văn bản cách về chuyện xử lý kỷ luật cán bộ, công chức của chính phủ.
- Mục tiêu xử lý và tìm ra nguyên nhân, biện phap và cách khắc phục.
3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả: 5
- Nguyên nhân chủ quan: 5
Do sự nhân thức của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức về chể độ chính sách còn hạn chế; ý thức trach nhiệm trong công chuyện chưa cao.
- Nguyên nhân khách quan: 6
Công tác quả lý hồ sơ trong các cơ quan đơn vị chưa được tốt. Đặc biệt là chuyện quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ.
- Hậu qủa: 6
Cá nhân bị kỷ luật.
Thiệt hại về mặt kinh tế, mất uy tín trong cộng đồng và xã hội.
4. Xây dựng phương án xử lý: 6
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của chính phủ tháo gỡ khó khăn và xử lý kịp thời.
5. Tổ chức thực hiện: 8
Nắm chắc nguồn thông tin, điều tra thực tế.
Hoàn thành hồ sơ theo đúng quy trình.
Căn cứ vào các văn bản cách đề xuất mức độ xử lý.
6. Đánh giá kết quả thực hiện: 10
III. Kết luận- Kiến nghị: 11
- Kết luận: Xác định được công chuyện của người cán bộ quản lý trong cách xử lý công việc. Rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ với bản thân.
- Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền


Tóm tắt nội dung:ất uy tín trong cộng đồng và xã hội.
4. Xây dựng phương án xử lý: 6
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của chính phủ tháo gỡ khó khăn và xử lý kịp thời.
5. Tổ chức thực hiện: 8
Nắm chắc nguồn thông tin, điều tra thực tế.
Hoàn thành hồ sơ theo đúng quy trình.
Căn cứ vào các văn bản cách đề xuất mức độ xử lý.
6. Đánh giá kết quả thực hiện: 10
III. Kết luận- Kiến nghị: 11
- Kết luận: Xác định được công chuyện của người cán bộ quản lý trong cách xử lý công việc. Rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ với bản thân.
- Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trước đây chuyện bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Vấn đề tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy hiện nay một số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước lợi dụng nhưng kẽ hở đó để đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, đáp ứng kịp thời với nhu cầu của xã hội . Nhưng do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nên vừa có một số hành vi không đúng như: dùng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để luồn lách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng lương, nhiều lần làm hồ sơ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo và trong suốt cả quá trình công tác mà không bị cơ quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà cũng vừa nhận đựơc một số thông tin trong ngành có Giáo viên đang dùng văn bằng không hợp pháp.
Thực hiện văn bản số 21/KH- BCĐ, ngày 08/5/2006 của Ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyện cấp phát quản lý, dùng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1591/TTr, ngày 04/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về chuyện kiểm tra văn bằng chứng chỉ; Kế hoạch số 657/KHKTVB- GD, ngày 10/10/2006 của phòng Giáo dục huyện Bắc Hà Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyện cấp phát quản lý, dùng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ngành Giáo dục Bắc Hà đợt II năm học 2006- 2007.
Những năm gần đây chuyện kiểm tra dùng các loại văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước vừa bắt đầu được quan tâm. Lãnh đạo các cấp cho đó là chuyện làm thường xuyên và rất cần thiết để đánh giá cũng như sắp xếp, phân công công công chuyện cho phù hợp và hợp lý hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà qua quá trình kiểm tra trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà vừa phát hiện ra có Giáo viên trong suốt cả quá trình công tác cũng như quá trình đào tạo bồi dưỡng các loại văn bằng chứng chỉ không phải là của mình mà là của cá nhân người khác.
Bản thân em là một cán bộ quản lý trực tiếp đứng đầu một cơ quan trong hệ thống giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà; trong ngành đang triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục, nói không với chuyện vi phạm đạo đức nhà giáo và chuyện ngồi nhầm lớp". Qua học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá XXI tại trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, được tiếp thu và trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước. Em chọn đề tài: "Xử lý tình huống dùng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà, tỉnh Lạng Sơn" làm đề tài tiểu luận cuối khoá học. Đây là một thời cơ tốt để bản thân em vận dụng những kiến thức vừa học, liên hệ với thực tế, trên cơ sở đó tìm tòi, suy nghĩ đưa ra những giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho quá trình công tác của bản thân ngày càng tốt hơn.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. Mô tả tình huống:
Trường Mầm non xã Q thuộc xã vùng III của huyện Bắc Hà mới được thành lập từ tháng 01 năm 2004. Với tổng số GV, CBCNV 11 biên chế:
Trong đó: BHG: 01 ;
Nhân viên: 01 ;
Giáo viên: 09 ;
( Có 04 lớp ở địa điểm tập chung, 05 lớp nằm rải rác ở các thôn bản, lớp học xa nhất là 16 Km, lớp học gần nhất là 5 Km ). Tuy vừa được thành lập nhưng cơ sở vật chất vẫn chung với trường tiểu học cùng đóng trên địa bàn.
Về đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường chưa được ổn định cả về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công tác tổ chức quản lý cán bộ như: Thiếu giáo viên, nhân viên cũng như cán bộ quản lý. Do nhu cầu phát triển của nhà trường, giáo viên ở các đơn vị khác được điều động cũng bổ sung về trường trong 2 năm là 12 người; ngoài ra trong năm học do nhu cầu giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môm nghiệp vụ nhà trường còn tiếp nhận thêm giáo viên Hợp đồng ngắn hạn. Hiện nay nhà trường có 25 GV,CBCNV ( Trong đó biên chế 21, 3 HĐNH, 01 giáo viên tăng cường ). Vì vậy công tác quản lý hồ sơ còn buông lỏng, chưa được chặt chẽ, quản lý văn bằng chứng chỉ chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu của cấp học, vừa có giáo viên mượn văn bằng chứng chỉ của bạn để làm hồ sơ theo học các lớp chuẩn hoá nhằm nâng cao trình độ văn bằng cho cá nhân mà nhà trường không phát hiện kịp thời.
Thực hiện kế hoạch số 657/KHKTVB- GD, ngày 10/10/2006 của phòng Giáo duc huyện Bắc Hà Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyện cấp phát quản lý, dùng văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ngành Giáo dục Bắc Hà đợt II năm học 2006- 2007 và một số thông tin của quần chúng, trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà tiến hành tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị vừa phát hiện có cô giáo Nguyễn Thị T giáo viên chưa tố nghiệp PTTH nhưng lại có bằng tốt nghiệp và các giấy tờ có liên quan: Họ tên, ngày tháng năm sinh không trùng khớp với hồ sơ lý lịch tại cơ quan đơn vị mình đang công tác.
2. Xác định mục đích, mục tiêu sử lý tình huống:
Sau khi nắm được thông tin nhà trường cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của cá nhân cô giáo Nguyễn Thị T , phát hiện:
Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở tên là Nguyễn Thị C, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1968
Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tên là Nguyễn Thị Ch, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1965
Sổ bảo hiểm, Hồ sơ thanh tra, Hồ sơ công chức và các hồ sơ cá nhân có liên quan trong trường Mầm Non xã Q lưu giữ tên là Nguyễn Thị T, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1968.
Nhận được thông tin từ cơ sở: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà chỉ đạo nhà trường làm rõ vấn đề chuyện dùng các loại văn bằng chứng chỉ của cô giáo Nguyễn Thị T, nguyên nhân sai lệch từ đâu, để tìm ra được biên pháp tháo gỡ hay có hình thức xử lý kịp thời. Tránh chuyện nắm bắt thông tin một chiều, không chính xác, xử lý không đúng hay mắc bệnh thành tích trong chuyện xử lý dùng văn bằng chứng chỉ giả mạo.
Trong quá trình điều tra chúng tui thấy nổi cộm lên một số vấn đề sau : Cô Nguyễn Thị T vào ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dothuy87
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#857997
dothuy87 đã viết:hi! mình có thế xin link down load tài liệu được chứBạn download tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement