Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#682862

Download Tiểu luận Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường THCS Trần Quý Cáp xã Bình Quý huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam miễn phí

MỤC NỘI DUNG TRANG
A: LỜI MỞ ĐẦU 1
1 Tính cấp thiết của đề tài 1
2 Mục đích yêu cầu của đề tài: 2
3. Phương pháp nghiên cứu 3
4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 3
5 Cấu kết của đề tài: 4
B PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUAN ĐIỂM VỀCÔNGTÁC DÂN VẬN , CÔNG TÁC GIÁO DỤC: 4
I Quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin về công tác dân vận , công tác giáo dục- đào tạo 4
II Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và giáo dục- đào tạo 5
III Quan điểm của Đảng và Nhà nuớc về công tác dân vận, về giáo dục đào tạo 6
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP THỜI GIAN QUA (2006- 2009) 7
I Đặc điểm tình hình chung của xã Bình Quý 7
II Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng , chính quyền cơ sở và vai trò của mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức xã hội khác 8
III Kết quả công tác dân vận đối vối công
tác giáo dục của trường thcs trần quý cáp trong thời gian qua 912
IV Nhận xét chung 1316
V. Bài học kinh nghiệm 1718
CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TRONG THỜI GIAN TỚI (2009-2012) 18
I. Phương hướng chung: 18
II . Những nhiệm vụ chủ yếu 19
III. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục trường THCS Tần Quý Cáp trong thời gian tới. 20
C PHẦN KẾT LUẬN 2326
Mục lục 27
Tại liệu tham khảo 28
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

dung hình thức hoạt động . Góp phần giáo dục lý tưởng cọng sản chủ nghĩa, lòng yêu nước ý chí quyết tâm vươn lên trong học tập ... Giữ vững ngọn cờ đầu về phong trào thiếu niên của huyện Thăng Bình. nhà trường và xã đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ nhất là các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong những các hoạt động không chỉ có học sinh nhà trường mà còn tham gia của anh chị đoàn viên trong xã góp phần tạo nên không khí vai tươi sôi nổi, phấn khởi. Xã đoàn cũng luôn đổi mới hình thức sinh hoat tạo sự vui vẽ tích cực tự giác ... Trong các ngày chủ điểm đoàn xã phối hợp với trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh như ngày 27/7 tổ chức viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, một số gia đình thương binh tiêu biểu, tổ chức cắm trại ngày 26/3 ...Ngoài việc tham gia giáo dục đạo đức, Đoàn xã còn là lực lượng quan trọng giữ vững số lượng học sinh, khi học sinh bỏ học Đoàn TN cùng với nhiều tổ chức đến động viên giúp đở đưa các em trở lại học kịp thời phân công đoàn viên thanh niên ở các thôn kềm kẹp giúp đở học sinh chậm tiến , học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặt biệt giúp các em học sinh cùng kiệt vượt khó . c/ Hội phụ nữ xã: Đồng chí chủ tịch hội phụ nữ xã vừa là thành viên ban dan số gia đình và trẻ em. Đây là điều kiện thuận lợi để hội phụ nữ có những đóng góp cho giáo dục, trước hết là xóa đói giảm nghèo. Qua thực tế nhà trường thống kê những học sinh có hoàn cảnh khó khănđể hội quan tâm cho hộ nầy vay vốn tăng gia sản xuất , tăng thu nhập ổn định đời sống , taọ điều kiện cho học sinh học tập. thực hiịen công tác phổ cập THCS năm 2009 hội phụ nữ xã đã đã hổ trợ vân động 6 học sinh bỏ học ra lớp góp phần vào công tác PCGD THCS trên địa bàn xã. d/ Hội khuyến học xã : Những năm gần đây tình trạng học sinh bỏ học hằng năm rất cao, có năm lên tới 1,1% hầu hết học sinh bỏ học vì kinh tế. Được hổ trợ giúp đở kịp thời của hội khuyến học xã cùng với hội cha mẹ học sinh như tặng quà sách vở đầu năm học , tặng tiền ,gaọ nhân tết nguyên đáng , học bổng cuối năm học cho HS cùng kiệt vượt khó ... Tổng số tiền quà , học bổng tặng cho học sinh nhà trường hằng năm từ 2 đến 3 triệu đồng. Ở địa phương xã Bình Quý chủ tịch hội khuyến học là phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã nên việc vận động các nguồn lực có thuận lợi nên việc hổ trợ cho nhà trường có hiệu quả . Song song với hội khuyến học, UBMTTQ Việt Nam xã còn hổ trợ cho các giòng tộc lập quỹ khuyến học như : tộc Trương, tộc Võ, tộc Nguyễn Văn, tộc Huỳnh, tộc Dương v.v... hằng năm nhân dịp tế thu vào rằm tháng 7 âm lịch các tộc họ đều tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng con cháu học giỏi, khen thưởng các gia đình hiếu học, động viên tinh thần vươn lên trong các em. Các hoạt động nầy đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của xã nhà
đ/ Hội cha mẹ học sinh * Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục Hội cha mẹ học sinh đã vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia xây dựng nhà trường, đuợc phụ huynh đồng thuận cao do vậy trong thời gian qua hội cha mẹ học sinh nhà trường đã thực hiện được các công việc hổ trợ tích cực cho công tác dạy học như sau : - Xây dựng quan cảnh trường lớp cụ thể là xây dựng bồn hoa cây cảnh sân trường với giá trị trên 10 triệu đồng
- Nhân ngày 20/11/2008 CMHS đã tặng cho trường 20 chậu cây cảnh có giá trị trị giá hơn 15 triệu đồng góp phần xây dựng cảnh quan sư phạm khang trang sạch đẹp-
- Tham gia trang trí các phòng học , xâydựng sân chơi bải tập cho học sinh với giá trị trên 5 triệu đồng - Trang bị và tu sửa toàn bộ hệ thống ánh sáng, âm thanh phục vụ sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt tập thể với khinh phí trên 04 triệu đồng
- Hội cha mẹ học sinh đã tích cực cùng nhà trường tham gia vận động thực hiện chương trình hiện đại hóa phương tiện dạy học giai đoạn 2008-2012 của trường bằng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục từ các nhà danh nghiệp, các cơ quan đóng rên địa bàn xã, và từ hội cựu học sinh của truờng cụ thể trong thời gian qua đã thực hiện được một số công việc sau:
à Đầu tư mua 04 máy vi tính nối mạng phục vụ cho việc truy cập của CBVC dạy giá trị trên 30 triệu đồng.
à Xây dựng được một phòng vi tính với số lượng 20 máy trị giá 120 triệu đồng .
à Năm 2008 Hội CMHS vận động xã hội hóa từ các nhà danh nghiêp đã trang bị cho trường một hệ thống trình chiếu ( gồm một máy chiếu projector và một máy vi tính xách tay) để phục vụ dạy học trị giá trên ba chục triệu đồng.
àNgoài ra Họi CMHS nhà trường cùng lãnh đạo nhà trừơng vận động cựu học sinh của trường những HS đã thành danh tham gia đóng góp xây dựng trường thực hiện chương trình " hiệnn đại hóa phương tiện dạy học" kết quả năm học 2008-2009 các em đã đóng góp trên 50 triệu đồng trang bị thêm cho phòng máy 05 máy vi tính.
4/ Trách nhiệm của nhà trừơng:
Với quan điểm " Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng " Thực hiện chủ trương " xã hội hóa giáo dục "trong những năm qua nhà trường luôn coi trọng và làm tốt mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội . Đối với cấp ủy và chính quyền địa phuơng nhà trường . Chi bộ làm tốt chức năng tham mưu, xây dựng những chương trình đề án cho sự phát triển của trường như đề án phổ cập giáo dục THCS, đề án quản lý học sinh theo địa bàn dân cư, đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, đè án chương trình hiện đại hóa phương tiện dạy học .. Trong các lần đại hội , hội nghị của Đảng ủy xã, của HĐND, UBND xãnhà trưiờng luôn tranh thủ ý kiến phản ảnh tình hình thực tế của trường , công việc làm được , chưa được, khó khăn , thuận lợi nhằm tạo sự chia sẽ tranh thủ sự đồng tình ủng hộ trong đội ngũ đảng viên . Điều quan trọng nhất là để vận động nhân đan tham gia vào giáo dục, trước hết nhà trường phải tạo được uy tín và niềm tin trong nhân dân , uy tín của nhà trường trước hết là hiệu quả giá dục- đào tạo ngày càng phải cao . Xây dựng đội ngũ cán bộ ,giáo viên có năng lực ,có phẩm chất, lối sống giản dị , gần gủi với nhân dân. để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với các đoàn thể trong địa phương , nhà trường chủ động kết hợp với các đoàn thể trong các công việc như: Cổ động , văn nghệ , lao động công ích tham gia trại 8/3 của phụ nữ , 26/3 của Đòan thanh niên. . Đối với phụ huynh học sinh nhà trường luôn tôn trọng , lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh. . Để HCMHS chủ động trong công việc hổ trợ nhà trường hoạt động . Đầu năm học nhà trương phải tổ chức cuộc họp giữa ban giám hiệu và ban thừơng trực hội cha mẹ học sinh để nghe nhà truờng trình bày các dự án kế hoạch năm học những yêu cầu trong năm học đối với CMHS để Hội CMHS cùng nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trừơng có chủ trương và biện pháp để thực hiện tốt việc giáo viên chủ nhiệm thăm hỏi tìm hiểuhoàn cẩnh học sinh trong lớp nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chậm tiến, để...
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement