Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thac_mac_muon_hoi_0723
#682842

Download Ebook Nhịp sinh học với dịch học trong văn hóa phương đông miễn phí

MỤC LỤC
Lời giới thiệu 3
CHƯƠNG MỘT
TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI
I. Không gian và thời gian 5
II. Con người vũ trụ 8
A- Vũ trụ với con người là một hệ hữu hạn và hở 8
B- Con người vật chất và tinh thần 9
C- Quan hệ giữa con người với vũ trụ 10
III. Thiên bàn của tử vi 13
A- Bát quái 13
B - Thiên bàn của tử vi 15
CHƯƠNG HAI
ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH, THẬP NHỊ ĐỊA CHI
I. Sự ra đời của âm dương ngũ hành thập nhị địa chi 17
II. Cấu trúc vũ trụ 19
III. Âm dương ngũ hành thập nhị địa chi trên cơ thể người 21
IV. Âm dương ngũ hành thập nhị địa chi trong Tử vi 30
A- Thời gian với ngày giờ tháng năm 30
B- Âm dương ngũ hành thập thiên can, thập nhị địa chi trong Tử vi 34
C- Tử vi và thần thức 37
CHƯƠNG BA
DỊCH LÝ VÀ CƠ THỂ NGƯỜI
 
I - Phủ tạng 38
A- Tạng 38
B- Phủ 39
C- Phủ kỳ hằng 41
D- Quan hệ giữa các phủ, tạng khiếu 41
II. Hệ Kinh Lạc 43
A- Mười hai chính kinh 47
1. Kinh thủ thái âm phế 48
2. Kinh thủ dương minh đại trường 49
3. Kinh túc dương minh vị 50
4. Kinh túc thái âm tỳ 51
5. Kinh thủ thiếu âm tâm 52
6. Kinh thủ thái dương tiểu trường 53
7. Kinh túc thái dương bàng quang 54
8. Kinh túc thiếu âm thận 55
9. Kinh thủ quyết âm tâm bào 56
10. Kinh thủ thiếu dương tam tiêu 57
11. Kinh túc thiếu dương đởm 58
12. Kinh túc quyết âm can 59
B- Bát mạch kỳ kinh 60
1. Mạch đốc 61
2. Mạch nhâm 62
3. Mạch xung 63
4. Mạch đới 64
5. Mạch dương kiểu 65
6. Mạch âm kiểu 66
7. Mạch dương duy 67
8. Mạch âm duy 68
C- Mười hai kinh nhánh 69
1. Kinh nhánh của hai kinh bàng quang và kinh thận ở chân 70
2. Kinh nhánh của kinh đởm, kinh can 71
3. Kinh nhánh của kinh vị và kinh tỳ ở chân 72
4. Kinh nhánh kinh tiểu trường và kinh tâm ở tay 73
5. Kinh nhánh của kinh tam tiêu, kinh tâm bào ở tay 74
6. Kinh nhánh của kinh đại trường và kinh phế ở tay 75
D- 15 lạc mạch 76
1. Lạc của thủ thái âm phế 77
2. Lạc của thủ dương minh đại trường 77
3. Lạc của túc dương minh vị 78
4. Lạc của túc thái âm tỳ 78
5. Lạc của thủ thiếu âm tâm 79
6. Lạc của thủ thái âm tiểu trường 79
7. Lạc của túc thái dương bàng quang 80
8. Lạc của túc thiếu âm thận 80
9. Lạc của thủ quyết âm tâm bào 81
10. Lạc của thủ thiếu dương tam tiêu 81
11. Lạc của túc thiếu dương đởm 82
12. Lạc của túc quyết âm can 82
13. Lạc của mạch đốc 83
14. Lạc của mạch nhâm 83
15. Đại lạc của tỳ 84
E- Mười hai cân kinh 85
1. Kinh cân thái dương bàng quang ở chân 86
2. Kinh cân thiếu dương đởm 87
3. Kinh cân dương minh vị ở chân 88
4. Kinh cân thái âm tỳ ở chân 89
5. Kinh cân thiếu âm thận ở chân 90
6. Kinh cân quyết âm can ở chân 91
7. Kinh cân thái dương tiểu trường ở tay 92
8. Kinh cân thiếu dương tam tiêu ở tay 93
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hủ về mùa xuân; Hoả ở phương Nam, chủ về mùa hạ; Kim ở phương Tây, chủ về mùa thu; Thủy ở phương Bắc, chủ về mùa đông". "Thế nên Mộc chủ về sinh, Kim chủ về sát". "Cái khí của trời đất hợp mà làm một, phân ra âm dương, chia ra bốn mùa, bay ra năm hành. Hành là đi vậy. Cách đi (thay đổi) không giống nhau nên gọi là năm hành". Năm hành có cái bản thể đồng nhất ở bên trong. Cổ nhân phân định âm dương ngũ hành như sau:
Ngũ hành
Mộc
Hoả
Thổ
Kim
Thủy
Âm dương
+
+
±
-
-
Tứ tượng
Mộc
Hoả
Trung cung
Kim
Thủy
Âm dương
+
+
-
-
Tất cả các đoạn trích dẫn trên đều chỉ ra Thổ tương ứng với trái đất. Riêng việc dùng Thổ để xác định "đường dọc" là chưa nhận ra ý tứ của tiền nhân.
II. cấu trúc vũ trụ
Vũ trụ mà chúng ta quan sát được có đường kính là 15 tỉ năm ánh sáng, chứa khoảng một triệu thiên hà như thiên hà của chúng ta. Thiên hà như một chiếc bánh dẹt với bán kính cỡ 100.000 năm ánh sáng, bề dày cỡ 16000 năm ánh sáng, chứa khoảng một tỉ sao. Mỗi sao là một mặt trời.Thiên hà Tiên nữ cách thiên hà của chúng ta cỡ 100.000 năm ánh sáng.
Các sao trong vũ trụ hay đi thành cặp. Sao đi thành cặp gọi là sao đôi. Sao chiếu sáng dữ dội (so với mặt trời của chúng ta) gọi là sao siêu mới. Sao chứa toàn notron gọi là sao notron. Có khoảng 60 sao notron có bán kính chỉ trên 10 km. Sao notron như một hạt nhân lớn với khối lượng riêng siêu lớn cỡ 1011kg/cm3. Nếu khối lượng sao lớn hơn bốn lần khối lượng mặt trời của chúng ta thì đến cuối đời nó sẽ co lại thành một khối cầu siêu đặc. Khối cầu siêu đặc này gần như không cho bất kì một dạng vật chất nào của nó thoát ra ngoài. Vì vậy, ta khó có được những thông tin "trực tiếp" của sao. Sao siêu đặc này có tên là hốc đen.
Có khoảng 30% số sao có thể trở thành hốc đen, và ở tâm thiên hà của chúng ta cũng có một hốc đen. Sao già nhất ra đời cách đây 15 tỉ năm, nghĩa là bằng tuổi vũ trụ của chúng ta. Sự tồn tại và vận động của các sao chỉ tuân theo một số lượng nhỏ những định luật vật lí như: Định luật vạn vật hấp dẫn, định luật bảo toàn mô men động lượng.
Có một sự liên hệ giữa khối lượng của sao và khối lượng của các proton tạo nên sao. Khối lượng của sao tỉ lệ thuận với khối lượng mặt trời và tỉ lệ nghịch với bình phương khối lượng của proton. Điều này rất đáng quan tâm vì nó hình như chỉ ra rằng mỗi proton nhỏ bé có liên hệ với tất cả các hạt khác tạo nên sao.
Hệ mặt trời
Các sao trong vũ trụ đều như mặt trời của chúng ta.
Khối lượng của trái đất: 598.1024 kg.
Khối lượng của mặt trời: 1,99. 1030 kg
Bán kính của mặt trời: 6,96. 105 km
Chu kì tự quay của mặt trời: Từ 25 đến 27 ngày
Mặt trăng là vệ tinh của trái đất
Khối lượng của mặt trăng: 7,35. 1022 kg
Khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất: 384.400 km
Các số liệu về 9 hành tinh trong hệ mặt trời:
Hành tinh
Khối lượng (5,98.1024 kg)
Bán trục lớn (đến mặt trời) (km)
Tâm sai
Góc nghiêng với hoàng đạo
Chu kì quay quanh mặt trời (ngày)
Đường kính cực (km)
Chu kì tự quay (ngày)
Góc nghiêng với hoàng đạo
Thuỷ
0,056
5.787.1010
0,2056
700’11”
87,969
4.800
88
00
Kim
0,82
10.814.104
0,0068
3023’37”
224,701
12.300
243
00
T đất
1
150.106
00
365,242
6.357
24g
23027’
Hoả
0,108
2.278.105
0,0933
1051,1”
1 năm +
321,729
6.710
24g37’
22,7”
24048’
Mộc
318,36
7.778.105
0,0483
1018’31”
11 năm
314,839
133.200
9g50’đ
9g56’
306’
Thổ
95,22
1.430.106
0,05589
2029’33”
29 năm
166,98
107.200
10g11’
26044’
T vương
14,58
2.880.106
0,04634
0046’20”
84 năm
7,45 ngày
51.000
10g42’
980
H vương
17,26
4.494.106
0,00899
1046’45”
164 năm
280,3
45.000
190
Diêm vương
0,1
5.900.106
0,2485
1708’34”
248 năm 245,5
5.800
Theo tư liệu cổ thì năm hành tinh là Thủy, Kim, Thổ (trái đất), Hoả, Mộc, nhưng cũng có thể đây là cách nói tắt nhóm chín hành tinh của mặt trời.
Khái niệm âm ứng với hai hành tinh gần mặt trời (so với trái đất) là hành tinh Thủy, hành tinh Kim và chu kì tự quay lớn (tĩnh). Khái niệm dương ứng với những hành tinh ở xa mặt trời (so với trái đất) có chu kì tự quay nhỏ và có thể chính những chu kì tự quay vào cỡ chu kì tự quay của trái đất này có ảnh hưởng lớn đến con người và cũng có thể nhờ chúng mà tác dụng của mặt trời đến con người mạnh hơn.
Bản thân chu kì tự quay của trái đất là 24 giờ (12 giờ cổ).
Chu kì tự quay của hành tinh Hoả là 24 g 37' 22,7'' ằ 12 giờ cổ đã có nội dung thập nhị địa chi (12)((), (2) Ngũ hành, thập nhị địa chi ở đây là: ngũ, thập nhị thời gian huyệt mở
).
Chu kì tự quay của hành tinh Mộc từ 9g50' đến 9g56' ằ 5 giờ cổ.
Chu kì tự quay của hành tinh Thổ là 10 g 11'ằ 5 giờ cổ(2).
Chu kì tự quay của thiên vương tinh là 10g42' ằ 5 giờ cổ (ngũ hành).
Chỉ cần ghép mấy chu kì tự quay, ta có ngay ngũ hành thập nhị địa chi. Bội số chung của 5 và 12 là 60 (lục thập hoa giáp).
Trong cấu trúc hệ hành tinh có mấy điều đáng lưu ý:
Chu kì hành tinh Mộc quay quanh trái đất là 12,012 năm - thập nhị địa chi của năm. Chu kì tự quay của hành tinh Thủy, hành tinh Kim rất lớn, sự quay của thiên vương tinh là quay ngược và trục quay gần như nằm trong mặt phẳng hoàng đạo. Ba chu kì tự quay của hành tinh Thủy (cũng là ba chu kì quay quanh mặt trời của hành tinh Thủy) xấp xỉ bằng thời gian mang thai của các bà mẹ.
88 ngày x 3 = 264 ngày
29,53 x 9 = 265,77 ngày
Mười ngày đầu của đứa trẻ có thể liên hệ với chu kì 10 ngày kinh chủ đạo. (Việt Nam vẫn có tục ăn đầy cữ).
iII. âm dương ngũ hành thập nhị địa chi trên cơ thể người
Sách châm cứu cho biết nhân thể có 12 đường kinh chính:
- Kinh thái âm phế ở tay (-)
- Kinh dương minh đại trường ở tay (+)
- Kinh dương minh vị ở chân (+)
- Kinh thái âm tì ở chân (-)
- Kinh thiếu âm tâm ở tay (-)
- Kinh thái dương tiểu trường ở tay (+)
- Kinh thái dương bàng quang ở chân (+)
- Kinh thiếu âm thận ở chân (-)
- Kinh quyết âm tâm bào ở tay (-)
- Kinh thiếu dương tam tiêu ở tay (+)
- Kinh thiếu dương đởm ở chân (+)
- Kinh quyết âm can ở chân (-)
Nan Kinh viết: "Kinh mạch vận hành khí huyết, thông lợi âm dương sung dưỡng cho cơ thể con người. Bắt đầu từ lúc sáng sớm, khởi tự trung tiêu chạy đến kinh thủ thái âm phế (giờ Dần), thủ dương minh đại trường (giờ Mão), kinh túc dương minh vị (giờ Thìn), kinh túc thái âm (giờ Tỵ), kinh thủ thiếu âm tâm (giờ Ngọ), kinh thủ thái dương tiểu trường (giờ Mùi), kinh túc thái dương bàng quang (giờ Thân), kinh túc thiếu âm thận (giờ Dậu). Từ kinh túc thiếu âm thận chạy qua kinh thủ quyết âm tâm bào (giờ Tuất), kinh thủ thái dương tam tiêu (giờ Hợi), kinh túc quyết âm can (giờ Sửu). Hết một vòng. Từ kinh túc quyết âm can lại chuyển đến kinh thủ thái âm phế vào giờ Dần (sáng sớm).
Đây có lẽ là nền tảng thứ nhất của lí thuyết sinh mệnh, cũng là nền tảng của lí thuyết con người vũ trụ. Sự ra đời của con người, sự khởi của các sao trong tử vi đều đặt cơ sở hay có liên hệ đến vòng tuần hoàn này.
ở chu kì ngày - chu kì của sự vận hành khí huyết, thời điểm khí huyết qua kinh thủ thái âm phế là thời điểm ổn định và dễ nhận ra nhất (mạnh). Thời điểm này là thời điểm chuẩn (giờ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement