Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhycday
#682720

Download Thực tập hướng nghiệp tại Tập đoàn BAT Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN BRITISH AMERICAN
TOBACCO . - 2 -A. TẬP ĐOÀN BRITISH AMERICAN TOBACCO: . - 2 -B. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP: . - 2 -C. CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN . - 3 -CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ B.A.T VIETNAM . - 3 -A. SỨ MẠNG CỦA BRITISH AMERICAN TOBACCO TẠI VIỆT NAM . - 4 -B. CÁC PHÒNG BAN: . - 4 -1. MARKETING:. - 4 -1.1 Giới thiệu chung: - 4 -1.2 Cơ cấu phòng Marketing tại BAT Viet Nam: - 5 -1.3 Tổng quan thị trường thuốc lá tại Việt Nam. - 5 -2. TÀI CHÍNH . - 6 -3. NHÂN SỰ . - 6 -4. SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG . - 6 -5. BỘ PHẬN LÁ . - 7 -6. QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI. - 7 -7. PHÁP LÝ . - 7 -CHƯƠNG III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . - 8 -1. MARKETING - HUMAN RESOURCE: . - 8 -2. FINANCE: . - 11 -3. BRAND MARKETING: . - 12 -CHƯƠNG IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM . - 15 -CHƯƠNG V. ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC MARKETING . - 16 -CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN . - 18 -Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ng số hơn một tỷ người trưởng thành hút thuốc lá trên toàn thế giới. Tập
đoàn có 81 nhà máy tại 64 quốc gia, chế biến khoảng 517.000 tấn lá thuốc và sản
xuất 853 tỷ điếu thuốc vào năm 2004. BAT cam kết mang lại quyền lợi cho các cổ
đông và tin tưởng rằng giá trị thực sự không chỉ thể hiện trong cách điều hành hoạt
động kinh doanh mà còn trong các yếu tố cấu thành một công ty; đó là khả năng
nhận thức về thế giới xung quanh; khả năng tuyển dụng và gìn giữ nhân tài; khả
năng xây dựng các mối quan hệ và uy tín với các khách hàng, nhà cung cấp, nhà
phân phối và đối tác, và khả năng quản lý các nhãn hiệu có chất lượng cao.
B. Đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp:
Sức Mạnh từ Sự Đa Dạng thể hiện tính đa văn hóa của toàn Tập đoàn BAT. Duy trì
1 môi trường làm việc ở đó sự khác biệt của từng cá nhân đều được tôn trọng và phát
huy.
SV: Trần Thị Thanh Tâm
- 3 -
Tính Thần Cởi Mở phản ánh tinh thần sẵn sàng tiếp thu những thay đổi, cơ hội và ý
tưởng mới trong đó bao gồm cả việc đáp ứng những thay đổi về môi trường pháp lý
và những yêu cầu mới của xã hội với ngành CN thuốc lá.
Tự do với Tinh Thần Trách Nhiệm thể hiện niềm tin của chúng tui rằng mỗi nhân
viên trong công ty đều có quyền đưa ra những quyết định phù hợp với nhiệm vụ của
mình và chịu trách nhiệm về những quyết định ấy.
Tinh Thần Dám Nghĩ Dám Làm được phản ánh qua khả năng phát triển kinh doanh
trong những môi trường đầy thử thách, bằng cách tự tin tìm kiếm những cơ hội đến
thành công, nỗ lực đổi mới và chấp nhận một cách có cân nhắc những rủi ro có thể
xảy ra trong kinh doanh.
C. Chiến lược tập đoàn
Chương II. TỔNG QUAN VỀ B.A.T VIETNAM
British American Tobacco Vietnam chính thức hoạt động vào năm 1994. Ngày
nay, là công ty thuốc lá quốc tế có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. B.A.T Việt
SV: Trần Thị Thanh Tâm
- 4 -
Nam có một nguồn nhân lực xuất sắc, những nhãn hiệu nổi tiếng, chiến lược và
đường lối hoạt động đúng đắn để có thể phát triển bền vững tại Việt Nam.
Trụ sở chính tại : Lầu 12 Diamond 34 Lê Duẩn Quận 1 Tp.HCM
Tên công ty : B.A.T Viet Nam Limited
A. Sứ mạng của British American Tobacco tại Việt Nam
“Đạt được vị trí hàng đầu trong nhóm các
công ty hàng tiêu dùng quốc tế tại Việt Nam”.
Vị trí hàng đầu đó không chỉ dựa vào doanh số
mà cả về chất lượng sản phẩm và giá trị mà BAT
VN đóng góp cho toàn Tập đoàn và cho nền kinh
tế Việt Nam. Trở thành công ty hàng đầu về thực hiện trách nhiệm xã hội.
B. Các phòng ban:
1. Marketing:
1.1 Giới thiệu chung: Đối với British American Tobacco, người tiêu dùng luôn
được xem là yếu tố trọng tâm trong hoạt động kinh doanh. Hoạt động tiếp thị
trong ngành công nghiệp thuốc lá đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn so với các ngành
công nghiệp khác. Những thách thức cơ bản trong tiếp thị là khả năng tạo sự
khác biệt cho những sáng kiến tiếp thị, khả năng kiểm soát các mối quan hệ có
hiệu quả và sinh lợi với các đối tác kinh doanh, khả năng hợp nhất các chiến
lược truyền thông một cách sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm các hoạt động này
được thực hiện một cách có trách nhiệm.
Tất cả những nhãn hiệu của British American Tobacco được phân phối tại Vietnam đều đã được
đăng ký bảo hộ dộc quyền tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.
SV: Trần Thị Thanh Tâm
- 5 -
1.2 Cơ cấu phòng Marketing tại BAT Viet Nam:
Chú thích: TM&D : Trade Marketing and Distribution
MR&I : Market Research and Information
HORECA : Hotel Restaurant Cafe
Premium : Dunhill, 555.
Mainstream : Craven “A”, Pall Mall.
1.3 Tổng quan thị trường thuốc lá tại Việt Nam.
VFM
LOW PRICE
(< vnd 7,000)
MID PRICE
(vnd 9,000 – 12,000)
PREMIUM
(vnd 7,000 – 9,000)
(> vnd 12,000)
1,500
6,000
5,500
4,500
4,000,
12,000 12,000
15,000 7,000
10,000
9,000
6,000 3,000
2,500 – 4,000
8,000
6,500
10,000
7,000
4,500
21,000 17,000 17,000 17,000 26,000
BAT BRANDS
Updated Jan 2008
Gold
PMI BRANDS JTI BRANDS ILLICIT TRADE
8,000
15,000
5,000
12,000 11,000 9,500 10,000
8,000
Marketing
Dept.
TM&D
Brand
Marketing
Premium
Brands
Mainstream
Brands
Marketing
Finance
MR&I
Horeca
Activation
SV: Trần Thị Thanh Tâm
- 6 -
2. Tài chính
Tại British American Tobacco Vietnam, chi nhánh của một tập đoàn hoạt động
toàn cầu, bộ phận tài chính có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết
định kinh doanh hợp lý, đánh giá và nâng cao doanh thu và quản lý sự tăng
trưởng lợi nhuận bền vững.
Các chuyên gia tài chính đều phải có trình độ chuyên môn cao. Ngoài việc thực hiện
các nghiệp vụ tính toán thông thường, nhân viên tài chính còn phải tham gia vào quá
trình đưa ra quyết định để tăng thêm giá trị, vì vậy phòng tài chính cần những người
có hiểu biết sắc sảo về thương mại, tìm tòi sáng tạo và đam mê về công việc kinh
doanh chứ không chỉ đơn thuần làm việc với những con số.
3. Nhân sự
Tại British American Tobacco Vietnam, Bộ Phận Nhân Sự có trách nhiệm tiếp
thêm sức mạnh, phát triển, gìn giữ và thu hút nhân tài.
Phần quan trọng trong công việc của chúng tui là nuôi dưỡng một nền văn hóa cởi
mở, tự tin và quyết thắng, với chung một mục đích là làm hài lòng người tiêu dùng.
Đảm bảo tất cả các nhân viên đều có cơ hội phát huy hết khả năng của họ một cách
tập trung và mang tính xây dựng. Nhân viên công ty cần biết mục tiêu rõ ràng về
hoạt động kinh doanh và nuôi dưỡng khát khao đạt được kết quả vượt trội.
4. Sản xuất và cung ứng
Bộ Phận Sản xuất luôn nỗ lực để cho ra đời sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo
an toàn sản xuất và tiết kiệm chi phí. Bộ phận còn phụ trách hỗ trợ kỹ thuật chuyên
môn cho khách hàng cũng như các đối tác kinh doanh của công ty.
SV: Trần Thị Thanh Tâm
- 7 -
Bộ phận Cung Ứng: nỗ lực nhằm đảm bảo năng suất và nguyên liệu/sản phẩm luôn
sẵn sàng thông qua việc lên kế hoạch, thu mua và điều phối trong khu vực một cách
chuyên nghiệp.
Hoạt động của Bộ Phận Sản Xuất/Cung Ứng tại BAT Vietnam bao gồm: Hỗ Trợ Kỹ Thuật,
Bảo Trì Sản Phẩm, Môi Trường, Sức Khỏe và An Toàn, Cung Ứng.
5. Bộ phận Lá
Trong những năm vừa qua, Liên doanh British American Tobacco – Vinataba
(JV) Ltd. đã phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh của Vinataba thực hiện
Chương Trình Phát Triển Lá Thuốc tại Việt Nam. BAT VN hỗ trợ đào tạo, tư vấn
cho nông dân về các phương pháp canh tác tiên tiến và có lợi cho môi trường.
6. Quan hệ đối ngoại.
Yêu cầu chiến lược của CORA là công ty BAT được nhìn nhận là một công ty
hoạt động có trách nhiệm trong ngành công nghiệp thuốc lá . Đảm bảo rằng các
đối tác - những người có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động công ty –
hiểu rằng British American Tobacco thực hiện các mục tiêu kinh doanh một cách có
trách nhiệm.
7. Pháp lý
Tại Việt Nam, các luật sư chuyên hỗ trợ về các vấn đề tài chính và các vấn đề liên quan
đến công ty, phát triển kinh doanh, bảo vệ thương hiệu và nhãn hiệu của Công ty, các vấn
đề về tiếp thị và các lĩnh vực pháp lý khác, bao gồm tư vấn về trách nhiệm xã hội và các
vấn đề liên qua...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement