Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By class_07cx2
#682637

Download Đề tài Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
A - PHẦN MỞ ĐẦU
I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1/ Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của loài người. Ngôn ngữ còn là hiện thực trực tiếp của tư tưởng:
2/ Xuất phát từ nhiệm vụ của dạy đọc ở tiểu học:
3/ Xuất phát từ tính tất yếu phải đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Tiếng việt trong chương trình mới:
4/ Thực trạng ở trường Tiểu học hiện nay:
II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
III - GIỚI HẠN ĐỀ TÀI:
IV - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1/ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
2/ Phương pháp điều tra khảo sát:
3/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
B - PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
I - MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1/ Một số vấn đề liên quan đến nội dung dạy học:
2/ Một số vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học:
 
II - MỘT SỐ CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1/ Các phương tiện dạy học:
2/ Các hoạt động dạy và học:
 
CHƯƠNG II
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ DẠY HỌC VỀ PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2
 
I - ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TẬP ĐỌC LỚP 2
1/ Đối mới các phương tiện dạy học:
2/ Đổi mới nội dung dạy học:
3/ Tổ chức các hoạt động dạy học trong giờ tập đọc lớp 2:
II - THỰC NGHIỆM:
1/ Mục đích thực nghiệm:
2/ Đối tượng địa bàn thời gian thực nghiệm:
3/ Nội dung thực nghiệm:
4/ Kết quả thực nghiệm:
Phần kết luận
Tài liệu tham khảo
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ó tiếng cho trước và dự tính sẽ đọc trong bao nhiêu phút. Định tốc độ đọc như thế nào còn phụ thuộc vào độ khó của bài đọc.
* Chuẩn bị cho việc đọc thầm: Cũng như khi ngồi đọc (vì ít khi đứng đọc) thành tiếng, tư thế ngồi đọc thầm phải ngay ngắn khoảng cách giữa mắt và sách 30-35cm.
- Kỹ năng đọc thầm phải được chuyển dần từ ngoài vào trong, từ đọc to đ đọc nhỏ đ đọc mấp máy môi (không thành tiếng) đ đọc hoàn toàn bằng mắt, không mấp máy môi (đọc thầm) giai đoạn cuối lại gồm 2 bước: Di chuyển mắt theo que trỏ hay ngón tay rồi đến chỉ có măt di chuyển. Giáo viên phải tổ chức quá trình chuyển từ ngoài vào trong này.
Cần kiểm soát quá trình đọc thầm của học sinh bằng cách quy định thời gian đọc thầm cho từng đoạn và bài.
+ Đọc hiểu: Hiệu quả của đọc thầm được đo bằng khả năng thông hiểu nội dung văn bản đọc. Do đó dạy đọc thầm chính là dạy đọc có ý thức đọc hiểu. Kết quả của đọc thầm phải giúp học sinh hiểu nghĩa của từ, cụm từ, câu, đoạn, bài. Tức là toàn bộ những gì được đọc. Như tâm lý ngôn ngữ học đã chỉ ra để hiểu và nhớ những gì được đọc người đọc không phải xem tất cả các chữ đều quan trọng như nhau mà có thể và cần sàng lọc để giữ lại những từ “chìa khoa” những nhóm từ mang ý nghĩa cơ bản. Đó là những từ để giúp ta hiểu được nội dung của bài. Trong những bài khoa văn chương đó là những từ dùng “đắt” tạo nên giá trị nghệ thuật của từ có tín hiệu nghệ thuật. Đó là những từ giàu màu sắc biểu cảm như các từ láy, những từ đa nghĩa, những từ mang nghĩa bóng, có sự chuyển nghĩa văn chương.
Tiếp đó cần hướng dẫn học sinh đến việc phát hiện ra những câu quan trọng của bài. Những câu nêu ý nghĩa chung của bài.
2/ Một số vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học:
2.1/ Nguyên tắt dạy học:
Những nguyên tắt đặc trưng của dạy học Tiếng việt ở tiểu học phải phản ánh được đặc trưng của chính quá trình dạy học Tiếng việt ở Tiểu học và chi phối bao trùm lên rất cả quá trình dạy. Những nguyên tắc đang được xem là chung nhất và mang tính đặc thù trong dạy học Tiếng việt ở Tiểu học là nguyên tắt phát triển lời nói (còn gọi là nguyên tắc giao tiếp huy nguyên tắc thực hành) nguyên tắc phát triển từ duy (còn gọi là nguyên tắc rèn luyện ngôn ngữ gắn liền với rèn luyện tư duy hay nguyên tắc phát triển) và nguyên tắc tính đến trình độ phát triển tiếng mẹ đẻ của học sinh.
2.1.1/ Nguyên tắc phát triển lời nói (nguyên tắc) giao tiếp, nguyên tắc thực hành):
Đây là nguyên tắc trung tâm của dạy học Tiếng việt ở Tiểu học. Nguyên tắc này đòi hỏi khi dạy học Tiếng việt phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a/ Xem xét các đơn vị ngôn ngữ trong hoạt động hành chức, tức là đưa chúng vào các đơn vị lớn hơn. Ví dụ xem xét từ hoạt động trong câu như thế nào. Câu ở trong đoạn trong bài ra sao.
b/ Việc lựa chọn và sắp xếp nội dung dạy học phải lấy hoạt động giao tiếp làm mục đích. Từ là hướng vào việc hình thành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
c/ Phải tổ chức tốt hoạt động nói năng của học sinh để dạy học Tiếng việt. Nghĩa là phải sử dụng giao tiếp như một phương pháp dạy học chủ đạo ở tiểu học
2.1.2/ Nguyên tắt phát triển tư duy, yêu cầu:
a/ Phải chú ý rèn luyện các thao tác và phẩm chất tư duy trong giờ dạy tiếng.
b/ Phải chú ý làm cho học sinh thông hiểu được ý nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ.
c/ Phải tạo điều kiện cho học sinh nắm được nội dung các vấn đề cần nói viết và biết thể hiện nội dung này bằng các phương tiện ngôn ngữ.
2.1.3/ Nguyên tắc chú ý đến trình độ tiếng mẹ đẻ của học sinh: Sự vận dụng nguyên tắc này khi dạy Tiếng việt với tư cách là tiếng mẹ đẻ và với tư cách là ngôn ngữ thứ hai có khác nhau.
Trước hết, với những học sinh người việt, khi nghiên cứu Tiếng việt học sinh tiếp xúc với một đối tượng quen thuộc, gắn bó trực tiếp với cuộc sống hàng ngày của các em. Trước khi đến trường các em đã nắm hai dạng hoạt động nói và nghe. Các em đã co một vốn từ và quy tắc ngữ pháp nhất định. Vì vậy, cần điều tra, nắm vững vốn Tiếng việt của học sinh theo từng lớp từng vùng khác nhau để hoạch định nội dung, kế hoạch và phương pháp dạy học. Đó là, yêu cầu thứ nhất của việc thực hiện nguyên tắc, yêu cầu thứ hai là phải phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học Tiếng việt. Yêu cầu thứ ba là giáo viên cần hệ thống hoá, phát huy những năng lực tích cực của học sinh hạn chế và xoá bỏ những mặt tiêu cực về lời nói của các em trong quá trình học tập. Ví dụ, chú trọng dạy phong cách viết và dạng độc thoại là những phong cách và dạng lời nơi học sinh mới làm quen lần đầu tiên khi đến trường. Chú ý chữa các lỗi phát âm địa phương đặc biệt là các lỗi chính tả do phát âm địa phương.
Với những học sinh học Tiếng việt với tư cách là thứ tiếng thư hai. Việc vận dụng nguyên tắc này cũng rất quan trọng. Nếu tiếng mẹ đẻ có đặc điểm giống Tiếng việt thì học sinh cần sử dụng kinh nghiệm nói năng sang nói Tiếng việt. Còn những điểm nào không giống thì xem là cản trở, cần làm so sánh loại hình, nghiên cứu sự chuyển di tích cực và tiêu cực để có ứng dụng trọng dạy học Tiếng việt cho những đối tượng này.
Vấn đề nguyên tắc dạy tiếng đang được tiếp tục nghiên cứu từ mô hình thực tế đến các quy luật, từ quy luật đến các nguyên tắc các phương pháp rồi lại quay về thực tế. Quy trình cần có này chưa được khép kín. Vì vậy trên thực tế, các nguyên tắc dạy học Tiếng việt chưa được ứng dụng triệt để và chưa có kết quả cao.
2.2/ Phương pháp dạy học:
Phương pháp dạy học Tiếng việt là cách thức làm việc của thầy giáo và học sinh nhằm làm cho học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng Tiếng việt.
* Các phương pháp dạy học Tiếng việt Tiểu học:
+ Phương pháp phân tích ngôn ngữ:
Là phương pháp được sử dụng một cách có hệ thống trong việc xem xét tất cả các mặt của ngôn ngữ: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, cấu tạo từ, chính tả, phong cách với mục đích làm rõ cấu trúc các kiểu đơn vị ngôn ngữ. Hình thức và cách thức cấu tạo ý nghĩa của việc sử dụng chúng trong nói năng. Các dạng phân tích ngôn ngữ: Quan sát ngôn ngữ (là giai đoạn đầu của quá trình phân tích ngôn ngữ nhằm tìm ra điểm giống và khác nhau và sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định) phân tích ngữ âm, phân tích ngữ pháp, phân tích chính ta, phân tích tập viết phân tích ngôn ngữ các tác phẩm văn chương… Tất cả các dạng phân tích ngôn ngữ đều là bộ phận cấu thành của nhiều bài tập khác nhau: Bài tập viết, chính ta, kể lại các bài văn với nhiệm vụ mang tính phân tích:
+ Phương pháp luyện tập theo mẫu: Là phương pháp mà học sinh tạo các đơn vị ngôn ngữ, lời nòi bằng cách mô phỏng lời thầy giáo sách khoa phương pháp này gồm nhiều dạng bài tập như kể lại đặt câu theo mẫu cho trước. Phát âm hay đọc diễn cảm theo thầy giáo phương pháp này thường được sử dụng trên giờ tập đọc, chính tả, ngữ pháp tập...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement