Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#682609

Download Đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU: 2
1. Lý do chọn đề tài: 2
2. Mục đích nghiên cứu: 2
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu: 3
4. Phương pháp nghiên cứu: 3
PHẦN NỘI DUNG: 4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 4
1. Cơ sở tâm lý học: 5
2. Cơ sở ngôn ngữ học: 7
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ: 10
1. Thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt hiện nay. 10
. 2. Kết quả đạt được: 11
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ. 12
1. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt: 12
a. Phát hiện những học sinh có khả năng trở thành học sinh giỏi môn Tiếng Việt:. 13
b. Bồi dưỡng hứng thú học tập: 13
c. Bồi dưỡng vốn sống: 13
2. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Tiếng Việt: 14
a. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng từ ngữ: 14
b. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng ngữ pháp: 16
c. Bồi dưỡng cảm thụ văn học: 17
d. Bồi dưỡng làm văn: 23
PHẦN KẾT LUẬN: 24
1. Một số kết luận: 25
2. Một số kiến nghị: 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 26
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

viết như trên một nguyên tắc đưa ra trong dạy luyện nói và luyện viết là phải dạy học sinh nói đúng đặc điểm của dạy nói viết đúng đặc điểm của dạy viết, không được viết như nói và ngược lại.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
1.Thực trạng công dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt hiện nay.
Trong thời gian giảng dạy tại trường Tiểu học Hùng Vương- Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị, tui nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tui đã luôn bám sát, tìm tòi, phỏng vấn, thực nghiệm giảng dạy đặc biệt là môn Tiếng Việt. Với nhận thức đó tui luôn đi sâu tìm hiểu nội dung chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học, các tài liệu tập huấn thay sách và các tạp chí có liên quan về đại trà và nâng cao, qua sự nghiên cứu đó, đối chiếu với thực tế giảng dạy cố gắng tìm những biện pháp tối ưu nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở nghiên cứu đó tui nhận thấy: Mục tiêu bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt không phải là để tạo ra những nhà văn, nhà ngôn ngữ học mặc dù trên thực tế trong số học sinh giỏi này sẽ có những em có khả năng trở thành những tài năng văn chương, ngôn ngữ học, mà mục tiêu chính của công tác này là: bồi dưỡng lẽ sống, tâm hồn, khả năng tư duy và năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn chương đặc biệt là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trên cơ sở đó góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại vừa giữ được những tinh hoa văn hoá dân tộc vừa tiếp thu tốt những giá trị văn hoá tiên tiến trên thế giới. Qua phỏng vấn, khảo sát tui nhận thấy những vấn đề sau:
Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt nắm khá chắc nội dung chương trình và kiến thức Tiếng Việt, biết vận dụng đổi mới phương pháp dạy học: lấy học sinh làm trung tâm, biết tôn trọng sự sáng tạo của học sinh. Trong quá trình giảng dạy biết sử dụng nhiều câu hỏi gợi mở để hướng học sinh phân tích, tìm hiểu bài tập.
Thực tế có một số thuận lợi và khó khăn sau:
* Thuận lợi:
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay đã được nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao, đã có những phần thưởng có tính khích lệ để động viên giáo viên và học sinh .
Bên cạnh đó nhà trường tạo mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả như: phòng học, chế độ bồi dưỡng của giáo viên, đồ dùng dạy học... và đặc biệt là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thường xuyên hội ý, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn bồi dưỡng, hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá.
- Giáo viên bồi dưỡng thường là những giáo viên có năng lực giảng dạy tốt, có uy tín trong học sinh, nhân dân và đồng nghiệp.
- Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng cao, dân trí được phát triển vì vậy nhận thức của phụ huynh học sinh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được sáng tỏ. Vì vậy việc cho con em tham gia các lớp bồi dưỡng được các phụ huynh hết sức ủng hộ và tạo mọi điều kiện vật chất để con em mình tham gia.
- Thị trường rất sách trong sự hội nhập nền kinh tế thị trường rất dồi dào, vì vậy mỗi phụ huynh - học sinh có thể tìm mua cho con em mình những cuốn sách phù hợp với việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Tiếng Việt.
* Khó khăn:
- Về phía phụ huynh học sinh: Số lượng phụ huynh có nguyện vọng cho con em mình đi học bồi dưỡng môn Tiếng Việt ít hơn môn Toán.
- Về phía giáo viên: Kiến thức Tiếng Việt, khả năng tư duy nghệ thuật còn hạn chế, kinh nghiệm bồi dưỡng còn ít, không được phân công chuyên trách về vấn đề này. Bên cạnh đó có những nguy cơ xem nhẹ, chưa chú trọng đến việc sửa lỗi cho học sinh.
- Đặc trưng môn học chủ yếu là phần cảm thụ và viết phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân học sinh, quá trình bồi dưỡng, tích luỹ kinh nghiệm về vốn từ của học sinh.
- Thời gian dành cho chương trình bồi dưỡng không nhiều chỉ chủ yếu là năm học cuối cấp vì vậy việc nắm khối lượng kiến thức hết sức nặng nề với các em. Bên cạnh đó sự tập trung của các em chưa bền vững, khả năng tập trung chưa cao, nóng vội trong các tình huống cộng với trình độ ngôn ngữ thấp so với yêu cầu đặt ra của học sinh giỏi môn Tiếng Việt tạo ra không ít khó khăn cho công tác bồi dưỡng.
- Điều kiện kinh tế gia đình của một số học sinh còn khó khăn, thời gian dành cho việc học tập ở nhà còn ít, việc mua sắm tài liệu tham khảo còn hạn chế dẫn đến chất lượng không cao.
2. Kết quả đạt được:
Chất lượng mũi nhọn của các trường Tiểu học đạt được kết quả cao là nhờ hội tụ nhiều yếu tố như: Sự chỉ đạo sâu sát của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên chăm lo cho các em qua các lớp, bản thân học sinh có tố chất thông minh, sự quan tâm của phụ huynh đối với học sinh...và tui nghĩ rằng lòng nhiệt tình và sự tâm huyết của giáo viên trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng góp một phần nhỏ trong sự thành công của lĩnh vực này.
Qua thực tế giảng dạy, năm học 2009- 2010, tui đã áp dụng Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học Hùng Vương- Đông Hà- Quảng Trị và bước đầu đã nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt ở học sinh về các mặt: Luyện từ và câu, cảm thụ văn học và làm văn.
- Năm học 2006- 2007, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Trường Tiểu học Hùng Vương gồm 16 học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa bậc Tiểu học cấp Tỉnh, đạt 9 giải trong đó:
+ 2 em giải nhì chiếm 12,5 %
+ 4 em giải ba chiếm 25%
+ 3 em giải khuyến khích 18,8 %
- Năm học 2007- 2008 Phòng và Sở không tổ chức thi mà chỉ tổ chức giao lưu học sinh giỏi giữa các trường trong địa bàn thị xã- kết quả là đội HSG Trường Tiểu học Hùng Vương xếp nhất cụm ( gồm ba trường Tiểu học).
- Năm học 2008- 2009, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Trường Tiểu học Hùng Vương gồm 20 học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa bậc Tiểu học cấp Tỉnh, đạt được 17 giải, cụ thể:
+ 2 em giải nhì chiếm 10 %
+ 13 em giải ba chiếm 65 %
+ 2 em giải khuyến khích 10 %
- Năm học 2009- 2010, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Trường Tiểu học Hùng Vương gồm 28 học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa bậc Tiểu học cấp Tỉnh, 28 em đều có giải, cụ thể:
+ 3 em đạt giải nhất chiếm 10,7%
+ 11 em giải nhì chiếm 39,3 %
+ 4 em giải ba chiếm 14, 3%
+ 10 em giải khuyến khích 35,7 % CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
A. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt.
I. Phát hiện học sinh có khả năng trở thành học sinh giỏi môn Tiếng Việt.
Những học sinh có khả năng về môn Tiếng Việt có những biểu hiện sau:
- Các em có lòng say mê văn học, có hứng thú với nghệ thuật ngôn từ, yêu thích thơ ca, ham mê đọc sách báo, thích nghe kể chuyện. Có những em ước mơ thành nhà văn, nhà b...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement