Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xomxixon
#682600

Download Đề tài Biện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường miễn phí

MỤC LỤC
I/ Lý do chọn đề tài:
1. Đặt vấn đề Trang 1
2. Mục đích đề tài Trang 2
3. Lịch sử đề tài Trang 2
4. Phạm vi đề tài Trang 3
II/ Nội dung công việc:
1. Thực trạng đề tài Trang 4
2. Nội dung cần giải quyết Trang 5
3. Biện pháp giải quyết Trang 6-10
4. Kết quả Trang 11
III/ Kết luận:
1. Tóm lược giải pháp Trang 12-13
2. Phạm vi, đối tượng áp dụng Trang 14
3. Kiến nghị với các cấp về điều kiện thực hiện Trang 14
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Đặt vấn đề
Sáng kiến là việc suy nghĩ ra cái mới, phương pháp làm mới, giải pháp mới để thực hiện trong hoạt động thực tiễn của con người. Cịn kinh nghiệm là những gì con người tích lũy được qua thời gian hoạt động thực tiễn.
Trong lịch sử phát triển của mình, con người khơng ngừng phát triển sáng kiến và tổng kết kinh nghiệm. Nhờ đĩ mà khoa học – cơng nghệ ngày càng phát triển, năng suất lao động ngày một tăng lên, hàng hĩa dùng cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng dồi dào, phong phú về mẫu mã, tiện tích về mặt sử dụng. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhiều giải pháp cải tiến quản lí, cải tiến kỹ thuật đã mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp hàng tỉ đồng.
Đối với ngành Giáo dục – Đào tào đã cĩ rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên đĩng gĩp tích cực cho sự thành cơng trong sự nghiệp giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày càng bắt kịp với các nước tiên tiến trên thế giới.
Về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, “Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, cơng nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trị trung tâm văn hĩa, khoa học, cơng nghệ của địa phương hay cả nước” (Trích Điều 18 Luật Giáo dục năm 2005). Trong các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục ta hiện nay cũng đã cĩ những chỉ đạo trong việc thực hiện các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một các tồn diện như chủ trương “mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường cĩ một kế họach cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi huyện cĩ một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” (Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011). Do đĩ, việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cịn là một nhiệm vụ chung của mỗi CB.GV làm cơng tác giáo dục.
Việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) gắn liền với sự gắn bĩ nghề nghiệp, sự nỗ lực của mỗi CB.GV nhằm gĩp phần cho nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học, gắn liền với phong trào thi đua của đơn vị như: phong trào thi đua “Hai tốt”, đổi mới PP trong dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học,... Mặc dù Ban giám hiệu hầu hết các trường rất quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ mình thực hiện đề tài SKKN nhưng tâm lý đội ngũ nĩi chung cịn rất e dè khi thực hiện. Cĩ nhiều trường hợp việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cịn mang tính lý thuyết, tính thực tiễn chưa cao. Đây là vấn đề mâu thuẫn giữa giá trị của một sáng kiến kinh nghiệm cịn xảy ra hiện nay. Chính vì thế, việc quan tâm cần tìm ra biện pháp nhằm giúp đỡ đội ngũ thực hiện SKKN trong nhà trường đĩ là nhiệm vụ và việc làm cần thiết hiện nay của Ban giam hiệu, đặc biệt là vai trị của của Hiệu trưởng trong nhà trường, gĩp phần vào việc thực hiện tổ chức nghiên cứu khoa học trong trường phổ thơng.
2. Mục đích đề tài.
Đề tài này nhằm tạo điều kiện phát huy năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ, giúp đội ngũ cĩ điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện SKKN. Làm cho đội ngũ tự tin để thực hiện, gĩp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nhất là nhiệm vụ về đổi mới PP trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đồng thời cũng là một trong những giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học trong nhà trường.
3. Lịch sử đề tài
Việc giúp đội ngũ thực hiện SKKN là một trong những nhiệm vụ mà bất kỳ quản lí trường học nào cũng chú trọng, cĩ nhiều đề tài viết về việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Tuy nhiên, tài liệu chia sẽ kinh nghiệm trong quản lý đặc biệt là biện pháp giúp đội ngũ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường cịn ít. Hơn nữa, điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất ở mỗi trường cũng khác nhau nên vấn đề này tơi luơn quan tâm và chú trọng nhiều năm nay.
Từ thực tiễn làm cơng tác quản lý tơi rất quan tâm đến việc thực hiện đề tài SKKN của GV. Do đĩ, đề tài này được nghiên cứu với các số liệu thực trạng từ các năm học 2006-2007, 2007-2008 và đúc kết kinh nghiệm bản thân, áp dụng các giải pháp vào các năm học 2008-2009, 2009-2010 đến nay tơi thấy cĩ hiệu quả. Trong năm học 2010-2011 này tơi mạnh dạng áp dụng và giới thiệu đề tài này với mong muốn chia sẽ kinh nghiệm đồng nghiệp, để được đĩn nhận sự đĩng gĩp của đồng nghiệp, của hội đồng khoa học để giúp đề tài ngày càng hồn thiện hơn.
4. Phạm vi đề tài
Cĩ nhiều đề tài nghiên cứu trong nhà trường nhằm giúp nhà trường hồn thành tốt kế hoạch năm học, nâng cao chất lượng giáo dục và uy tín trong nhà trường, thực hiện tốt cơng tác phối hợp với các ban ngành đồn thể, ... Tuy nhiên, đề tài này chỉ giới hạn trong việc tổ chức thực hiện SKKN trong nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện các kinh nghiệm trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy-học trong nhà trường.
II. NỘI DUNG CƠNG VIỆC ĐÃ LÀM
1. Thực trạng
Trường THCS Bình Tân là một trường vùng sâu thuộc xã Bình Tân huyện Mộc Hĩa. Trường được thành lập từ năm học 200-2003 đến nay, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cịn thiếu thốn rất nhiều. Hiện trường cĩ 04 phịng học cho HS 8 lớp (2 ca/ngày), 2 phịng bộ mơn, 1 thư viện; số GV đứng lớp là 19, trình độ GV đạt độ chuẩn và trên chuẩn 100%. Đa số giáo viên đều trẻ, tuổi nghề cịn ít. Do đĩ, việc cần thiết học tập kinh nghiệm đồng nghiệp đi trước, tìm tịi các giải pháp, các sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học là rất cần thiết.
Trong những năm qua, cơng tác thi đua gắn liền với việc thực hiện SKKN được nhà trường và đội ngũ cĩ quan tâm thực hiện. Song, việc vận động giáo viên đăng ký thi đua, đăng ký thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm là một trong những khĩ khăn của nhà trường bởi bản thân giáo viên cịn e dè, ngại khĩ. Giáo viên cịn lúng túng qua việc chọn đề tài nghiên cứu, chưa mạnh dạng áp dụng các giải pháp thực hiện, việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn GV thực hiện đề tài cũng cịn nhiều hạn chế. Thống kê về việc thực hiện đề tài trong những năm học 2006-2007 và 2007-2008 thể hiện như sau:
Năm học
Số GV dạy lớp
Số GV đăng ký thực hiện SKKN
SKKN đạt cấp trường
SKKN đạt cấp huyện
SKKN đạt cấp tỉnh
2006-2007
17
13
5
5
0
2007-2008
18
15
5
7
0
Qua bảng số liệu trên, cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu lại các văn bản, quá trình tổ chức thực hiện đề tài, nghiên cứu lại các đề tài của của giáo viên tơi nhận thấy cịn một số hạn chế như sau:
- Giáo viên cĩ quan tâm tới việc thực hiện SKKN nhưng vẫn cịn một vài giáo viên cịn ngạy khĩ, chưa mạnh dạng đăng ký thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm.
- Một số SKKN cịn viết theo hình thức mang tính lý thuyết, thời gian đầu tư thực hiện một sáng kiến kinh nghiệm chưa nhi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement