Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By doichomotmuahoa
#682549

Download Tiểu luận Những giải pháp chủ yếu để xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia miễn phí

CẤU TRÚC TIỂU LUẬN
A- MỞ ĐẦU.
B- NỘI DUNG.
I- Một số nhận thức về xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1. Khái niệm trường chuẩn quốc gia và những tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.
a- Khái niệm.
b- Những tiêu chuẩn của trường Trung học đạt chuẩn quốc gia.
2. Tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia.
a- Trường chuẩn quốc gia với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
b- Vai trò của giáo dục toàn diện đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
II- Thực trạng xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia trong những năm qua.
1. Khái quát đặc điểm tình hình.
a- Đặc điểm tình hình chung của đia phương.
b- Khái quát đặc điểm tình hình của trường THCS Anh sơn.
2. Quá trình thực hiện:
a- Những chủ trương về xây dựng trường chuẩn quốc gia.
b- Những thành tựu đạt được và nguyên nhân.
c- Những mặt còn yếu kém và nguyên nhân.
3. Những vấn đề cơ bản nổi lên cần tập trung giải quyết.
III- Mục tiêu và giải pháp xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia.
1. Mục tiêu.
2. Một số giải pháp.
a- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
b- Xây dựng nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học.
c- Xây dựng đội ngũ giáo viên.
d- Xây dựng cơ sở vật chất.
e- Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và các tổ chức đoàn thể.
g- Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Huyện Đảng bộ, UBND huyện và các đoàn thể ban ngành trong toàn huyện.
Một số kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

êu cầu phát triển của xã hội là một đòi hỏi tất yếu về khách quan.
II- Thực trạng xây dựng THCS anh sơn đạt chuẩn quốc gia trong những năm vừa qua.
1. Khái quát đặc điểm tình hình:
a- Đặc điểm tình hình chung của địa phương:
Anh sơn là một huyện miền núi, đời sống của nhân dân còn thấp, trình độ nhận thức của người dân đối với giáo dục chưa được cao. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục còn cùng kiệt nàn và lạc hậu đội ngũ nhà giáo còn thiếu về một bộ phận không nhỏ chưa bắt kịp với đổi mới trong giáo dục. Ngân sách đầu tư cho giáo dục đã ít lại không đầu tư tập trung dẫn đến đầu tư manh mún và chắp vá. Tuy nhiên là một địa phương có truyền thống hiếu học, giáo dục đào tạo ở Anh sơn đã có những bước phát triển nhanh. Lượng học sinh giỏi các cấp không ngừng tăng, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng cao. Phong trào xây dựng trường văn hoá, trường chuẩn phát triển khá phát triển nhất là ở bậc tiểu học với 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên ở bậc trung học thì chưa một trường nào đạt chuẩn. Đó là nỗi trăn trở day dứt của các nhà quản lý cũng như của nhân dân huyện nhà.
b- Khái quát đặc điểm tình hình của trường THCS Anh sơn:
Trường THCS Anh sơn được chính thức thành lập từ năm 1987, nguyên tên gọi ban đầu là trường Năng khiếu Anh sơn. Nhưng manh nha để hình thành trường là từ một tổ chuyên, lớp chọn được phòng giáo dục thành lập ở trường cấp II Lạng sơn từ năm 1974. Đến năm 1978 tổ chuyên, lớp chọn đó được chuyển lên trường PTCS Thạch sơn, đến năm 1984 lại sát nhập với trường THPT Anh sơn I và năm 1987 trường có Quyết định tách ra thành trường độc lập. Khi mới thành lập trường chỉ có 4 lớp với hơn 100 học sinh, qua quá trình phát triển đến năm học 2005-2006 trường có 13 lớp với 552 học sinh và 26 cán bộ giáo viên, công nhân viên.
Giáo viên của trường là một tập thể sư phạm mạnh có nhiều thành tích nổi bật với 8 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 15 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trình độ nghiệp vụ của giáo viên với 16/21 giáo viên đứng lớp có trình độ độ đại học.
Chất lượng học sinh khá đều với hơn 14% đạt loại giỏi, 80% loại khá và khoảng 6% có học lực trung bình. Số lượng học sinh giỏi hàng năm luôn chiếm trên 95% lượng học sinh giỏi cấp tỉnh toàn huyện.
Về các tổ chức trong nhà trường như công đoàn, thanh niên, đội thiếu niên luôn đạt vững mạnh xuất sắc. Tập thể nhà trường luôn đạt tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Những thành tích mà trường đạt được đã luôn tạo một niềm tin cho các cấp chính quyền và của xã hội dành cho nhà trường.
Còn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học của nhà trường chưa thực sự đầy đủ và đồng bộ đó cũng là một khó khăn trong hoạt động dạy và học cũng như kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
2. Quá trình thực hiện:
a- Những chủ trương về xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Chủ trương của ngành giáo dục:
Ngày 5/7/2001 Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo đã ra Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT và kèm theo "Quy chế trường trung học đạt chuẩn quốc gia" giai đoạn 2001-2010. Nội dung quyết định gồm có 3 chương với 12 điều.
* Chương I: Những quy định chung. Nêu lên phạm vi điều chỉnh, điều kiện để xét công nhận, thời hạn công nhận và trách nhiệm của phòng giáo dục, sở giáo dục đào tạo.
* Chương II: Quy định những tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Với 5 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí lớn và 28 tiêu chí nhỏ. Quy định chi tiết các tiêu chuẩn và tiêu chí của một trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
* Chương III: Quy định về việc tổ chức xét và công nhận trường chuẩn quốc gia. Với những quy định về thủ tục, hồ sơ và các thành phần tham gia xét duyệt cũng như nhiệm vụ của các cơ quan đó. Trước tình hình đó sở giáo dục đào tạo Nghệ An có công văn số 1630/GDTHPT về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc trung học.
Nội dung công văn nêu rõ chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia và yêu cầu các phòng giáo dục lập danh sách các trường THCS dự kiến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiến độ thời gian; Kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia và đăng ký thời điểm đề nghị sở kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học 2002-2003.
Công văn số 95/KHXDTCQG của phòng giáo dục đào tạo Anh sơn yêu cầu các trường học thực hiện trong năm học 2002-2003. Trong đó nêu rõ trường THCS Anh sơn là đơn vị đầu tiên xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia bậc THCS để lấy đó làm mô hình học tập cho các đơn vị khác.
Nghị quyết đại hội Huyện đảng bộ Anh sơn khoá XVII và XVIII đều nêu rõ đích danh xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia. Với những yêu cầu của các ban ngành cấp trên cũng như của xã hội, chi bộ trường THCS Anh sơn đã có một nghị quyết về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia trong phiên họp thường kỳ ngày 3/01/2003. Nghị quyết nêu rõ kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia phấn đấu năm học 2003-2004 sẽ đề nghị cấp trên kiểm tra và công nhận. Tại hội nghị đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia với 7 thành viên do hiệu trưởng, kiêm bí thư chi bộ làm trưởng ban, có hai phó ban,một phụ trách chuyên môn, một phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, 4 thành viên ban chỉ đạo gồm tổ trưởng chuyên môn, kế toán và thay mặt hội cha mẹ học sinh.
- Kế hoạch triển khai của ban giám hiệu.
Ngay sau khi có các chủ trương của trên nhất là Nghị quyết của chi bộ vào tháng 1 năm 2003 ban chỉ đạo đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban chỉ đạo như sau: Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chung, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc của các bộ phận, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu với các ban ngành cấp trên về việc xây dựng trường chuẩn. Phó ban phụ trách chuyên môn rà soát các loại hồ sơ liên quan, đề ra quy chế về chuyên môn và hồ sơ cho cán bộ giáo viên thực hiện theo đúng quy chế của trường chuẩn. Chỉ đạo các bộ phận giúp việc xây dựng phòng truyền thống. Phó ban phụ trách cơ sở vật chất lập kế hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, hiện đại và quy hoạch khuôn viên mang tính ổn định lâu dài để tham mưu cho chính quyền đầu tư xây dựng. Các ban viên còn lại theo sự phân công của trưởng ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp đỡ trưởng ban và các phó ban về công tác chuyên môn, hồ sơ và xây dựng cơ sở vật chất. Khi đã có sự phân định rõ trách nhiệm của từng người, từng bộ phận ban giám hiệu đã tổ chức họp hội đồng giáo viên thông qua chương trình kế hoạch xây dựng trường THCS Anh sơn đạt chuẩn quốc gia theo những tiêu chuẩn và tiêu chí mà Bộ giáo dục đã ban hành. Đối chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ quy định với thực trạng của nhà trường hiện nay. Sau khi lập kế hoạch đối chiếu các quy định và tình hình thực tế của trường nhận thấy một điều rõ ràng là các tiêu chuẩn và tiêu chí cơ bản nhà ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement