Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By manutd5624
#682539 Link tải miễn phí luận văn

A.PHẦN MỞ ĐẦU
I./ Bối cảnh của đề tài. Trang 1
II./ Lí do chọn đề tài. Trang 1
III./ Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. Trang 1
IV./ Mụcđích nghiên cứu. Trang 2
V./ Điểm mới trong kết quả nghiên cứu. Trang 2
B.PHẦN NỘI DUNG
I./ Cơ sở lí luận. Trang 2
II./ Thực trạng của vấn đề. Trang 3
III./ Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề. Trang 3,
IV./ Kết quả của Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 5
C.PHẦN KẾT LUẬN
I./ Những bài học kinh nghiệm. Trang 5
II./ Ý nghĩa của Sáng kiến kinh nghiệm. Trang 6
III./ Khả năng ứng dụng, triển khai. Trang 6
IV./ Những kiến nghị , đề xuất. Trang 7

A./PHẦN MỞ ĐẦU

I./BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI
1./Trong tình hình hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh.Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan trọng thay mặt cho quần chúng, góp phần quan trọng thay mặt cho tiếng nói của người lao động, đem lại nhiều quyền lợi cho người lao động.
Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, phương hướng là “Tiếp tục đổi mới nội dung, cách hoạt động công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVC-LĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Trên cơ sở đó, có thể nói hoạt động công đoàn ở cơ sở là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của tổ chức công đoàn.
2./Xây dựng công đoàn cơ sở là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan, nó sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả công việc cho đơn vị.
3./Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là vấn đề then chốt mà các công đoàn cơ sở đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Bởi lẽ CĐCS là nơi trực tiếp vận động công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành giáo dục và các nghị quyết của công đoàn.CĐCS có mạnh thì tổ chức công đoàn mới được phát triển mạnh mẻ.

II./LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1./Đề tài được định hướng từ mục tiêu, phương hướng của Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Quảng Trị đã xác định mục tiêu, phương hướng “Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và cách hoạt động công đoàn, làm nòng cốt trong việc tập hợp giáo dục công nhân, viên chức, lao động và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiên tốt việc chăm lo đời sống, thay mặt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động…” Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2008-2013 là “Đổi mới mạnh mẽ nội dung và cách hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích của người lao động, vì sự phát triển toàn diện của quê hương, đất nước”.
2./Việc Xây dựng CĐCS vững mạnh sẽ tạo điều kiện tốt cho tập thể giáo viên phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với tổ chức Công đoàn.
3./Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS, góp phần xây dựng CĐCS ngày càng tiến bộ và hoạt động có hiệu quả hơn.

III./PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1./Phạm vi mà đề tài đề cập đến là CĐCS ở các trường học.
2./Đề tài tập trung nêu ra những biện pháp để góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh cũng như những kinh nghiệm hoạt động của CĐCS.
3./Đề tài tập trung vào những mặt đã làm được, đề xuất những quan điểm phù hợp cho quá trình hoạt động ở CĐCS có hiệu quả.
IV./MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978369 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement