Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By irvine00_54
#682516

Download Đề tài Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường THCS Ea Phê miễn phí

- Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào tình hình đặc điểm của nhà trường. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra chuyên môn. Lực lượng kiểm tra gồm : Hiệu trưởng, trưởng ban, phó hiệu trưởng, phó ban, các tổ trưởng bộ môn, giáo viên giỏi cấp tỉnh là thành viên. Đây là hình thức kiểm tra theo cơ chế trực tiếp.
- Hiệu trưởng phân công từng nhóm phụ trách công tác kiểm tra từng cá nhân, tổ trưởng chuyên môn làm nhóm trưởng có trách nhiệm tổng hợp đánh giá giáo viên, cũng như tất cả các thông tin thu được qua dự giờ.
- Ngoài ra hàng tuần, hàng tháng tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức dự giờ thăm lớp, thao giảng ở tổ để rút kinh nghiệm hay minh hoạ cho đề tài nào đó chẳng hạn như tiết dạy khó, tiết ôn tập
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Bộ giáo dục đào tạo về vấn đề tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục.
- Điều 22 quyết định số 478/QĐ ngày 11 tháng 03 năm 1993 của Bộ giáo dục.
- Hướng dẫn số 10227 /THPT của Bộ giáo dục và đào tạo về việc đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học;
- Kế hoạch năm học
- Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 03 năm 2004 của Bộ giáo dục đào tạo về vấn đề thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên trung học.
+ Về mục đích : Đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên để tư vấn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy đôn đốc việc tuân thủ quy chế chuyên môn xác định một trong những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đải ngộ giáo viên một cách hợp lý.
+ Về yêu cầu : Kiểm tra và đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy của giáo viên đối chiếu với những quy định của chương trình, nội dung, phương pháp và kế hoạch giảng dạy, xem xét hoạt động của giáo viên phát hiện các tiềm năng hạn chế và thiếu sót.
+ Về nội dung thanh tra : Trình độ sư phạm, thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ khác.
+ Về việc dự các giờ lên lớp : Dự ít nhất 2 tiết của các bài dạy khác nhau ở phân môn chủ yếu của những bộ môn mà giáo viên đã được đào tạo đối với giáo viên dạy khác môn khi cần thiết phải thanh tra thì việc dự giờ nhằm đánh giá chủ yếu khả năng thâm nhập vào bộ môn chưa được đào tạo, trường hợp vẫn chưa quyết định được xếp loại thì dự tiết thứ 3 ghi biên bản đánh giá tiết dạy.
+ Về việc xếp loại : Giáo viên được đánh giá 4 loại : Giỏi, khá, đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu (Lưu ý phải căn cứ vào thông tư số 10227/THPT của Bộ giáo dục và đào tạo về việc đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học)
III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỜ DẠY TRÊN LÊN LỚP CỦA GV
Tại trường THCS Ea Phê – huyện Krông Pắc – tỉnh Đăk Lăk.
1. Đặc điểm tình hình
Trường THCS Ea Phê thành lập năm 1999 được tách từ trường cấp 2, 3 Lê Hồng Phong do nhu cầu phát triển trường lớp và đặc biệt là quan tâm đến học tập của con em đồng bào các dân tộc ít người, với diện tích của trường là 9760m2 nằm trên địa bàn của 2 buôn đồng bào dân tộc (Buôn Puăn A và B).
Năm học 1999-2000 trường có 8 lớp với 417 học sinh, cán bộ giáo viên 21.
Về cơ sở vật chất ban đầu còn thiếu sót : Chỉ có 8 phòng học lãnh đạo nhà trường làm việc ở chân cầu thang, sân chơi bài tập còn ngỗn ngang cây, cỏ, rác bề bộn.
2. Về thuận lợi và khó khăn
2.1 Thuận lợi
- Được sự quan tâm của UBND huyện Krông Pắc, Phòng giáo dục đào tạo, Đảng uỷ, UBND xã Ea Phê về mục tiêu xây dựng và phát triển đơn vị trường nhằm thu hút số lượng học sinh con em các dân tộc ít người (Dân tộc Ê Đê tại chỗ và học sinh các dân tộc ở phía Bắc vào lập nghiệp)
- Địa phương có truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc biết đoàn kết, thật thà chịu thương chịu khó, cần cù lao động, nhân dân có truyền thống hiếu học.
- Lãnh đạo nhà trường đoàn kết nhất trí, đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ nhiệt tình, phần lớn là giáo viên mới ra trường đa số là người ở địa phương.
- Ban thay mặt cha mẹ học sinh quan tâm, giúp đỡ các hoạt động dạy và học.
2.2 Khó khăn
- Đội ngũ giáo viên trẻ kinh nghiệm, năng lực giảng dạy còn hạn chế một số giáo viên chưa yên tâm công tác số lượng giáo viên không đều giữa các bộ môn.
- Học sinh đồng bào dân tộc chiếm khoảng 70% phần lớn là con em nông dân lao động thu nhập chính là làm nương rẫy phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên nên đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập điều kiện đi lại của 1 bộ phận học sinh còn khó, lầy lội về mùa mưa, gió bụi về mùa khô tuyển học sinh đầu vào chất lượng thấp.
- Cơ sở vật chất còn thiếu : Các phòng chức năng, phòng thực hành, thư viện và đặc biệt là thiết bị đồ dùng dạy học mà thiếu vừa không đồng bộ, công tác bồi giỏi phụ kém gặp khó khăn.
- Tập thể cán bộ giáo viên trong trường coi khó khăn là tạm thời và xác định thuận lợi là điều cơ bản, cần tập trung trí tuệ của nhân dân, góp phần vào xây dựng sự nghiệp giáo dục ở miền đất Tây Nguyên.
Phát huy mặt thuận lợi : Cho đến nay về tình hình nhà trường cơ bản được đáp ứng tương đối đủ phục vụ cho việc dạy và học 2 ca với 16 phòng học và 32 lớp với 1509 em.
- Về tình hình đội ngũ
Tổng số cán bộ giáo viên : 64
Lãnh đạo : 03
Giáo viên : 57
Văn thư, hành chính, thư viện : 04
Bảo vệ : 02 (Hợp đồng ngắn hạn)
- Số giáo viên theo trình độ chuẩn
Đạt trình độ chuẩn trở lên : 57
Trong đó trên chuẩn : 16
- Số giáo viên chia theo độ tuổi
Chia ra :
Dưới 31 : 41
Từ 31-40 : 09
Từ 41-50 : 07
- Số cán bộ nhân viên khác chia theo độ tuổi
Chia ra : Dưới 31 : 04
Từ 31-40 : 0
- Cán bộ quản lý
Chia ra :
Hiệu trưởng : 01
Phó hiệu trưởng : 02
- Số CBQL chia theo độ tuổi
Chia ra :
Dưới 31 : 0
Từ 31-40 : 01
Từ 41-50 : 02
- Số lượng Đảng viên : 09
Trong đó : Dân tộc : 01
Tình hình về đội ngũ cán bộ giáo viên được chia : 05 tổ
1. Tổ : Toán, Lý
2. Tổ : Văn, Mỹ thuật
3. Tổ : Sử, Giáo dục công dân, Nhạc
4. Tổ : Sinh, Hoá, Địa
5. Tổ : Hành chính, Thiết bị thư viện
* Tình hình về học sinh
Loại HS
Tổng số
Khối 6/8 lớp
Khối 7/8 lớp
Khối 8/8 lớp
Khối 9/8 lớp
Tổng số
1509
372
365
383
389
Trong đó số nữ
758
171
178
192
217
Dân tộc
1056
270
257
277
252
Nữ dân tộc
548
125
128
142
153
* Đánh giá xếp loại 2 mặt : Hạnh kiểm và đạo đức
Số HS phân theo hạnh kiểm
Tổng số
Khối 6
Khối 7
Khối
Khối 9
Chia ra : Tốt
1509
372
365
383
389
Trong tổng số : Nữ
963
263
255
199
246
Dân tộc
607
153
156
140
158
Nữ dân tộc
617
175
174
125
143
418
110
112
94
Số HS phân theo hạnh kiểm
Tổng số
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
Chia ra : Khá
1509
372
365
383
389
Trong tổng số : Nữ
463
96
77
163
127
Dân tộc
143
18
18
52
55
Nữ dân tộc
389
85
59
139
106
125
15
14
48
48
Chia ra : Trung bình
71
13
32
13
13
Trong tổng số : Nữ
8
0
4
0
4
Dân tộc
45
10
23
9
3
Nữ dân tộc
5
0
2
0
3
Chia ra : Yếu
8
0
1
4
3
Trong tổng số : Nữ
0
0
0
0
0
Dân tộc
3
1
2
0
Nữ dân tộc
0
0
0
0
0
Số học sinh phân theo học lực
1509
372
365
383
381
Chia ra : Giỏi
13
5
0
7
1
Trong tổng số : Nữ
10
3
0
7
0
Dân tộc
2
1
0
1
0
Nữ dân tộc
2
1
0
1
0
Chia ra : Khá
224
56
80
44
44
Trong tổng số : Nữ
155
36
56
35
28
Dân tộc
83
23
32
18
10
Nữ dân tộc
69
15
30
17
7
Chia ra : Trung bình
849
207
209
193
240
Trong tổng số : Nữ
463
109
103
107
144
Dân tộc
615
152
162
138
163
Nữ dân tộc
362
87
83
87
105
Chia ra : Yếu
409
100
75
131
103
Trong tổng số : Nữ
129
23
19
43
44
Dân tộc
347
90
62
116
79
Nữ dân tộc
115
22
15
37
41
Chia ra : Kém
10
4
1
4
1
Trong tổng số : Nữ
1
0
0
0
1
Dân tộc
7
4
1
2
0
Nữ dân tộc
0
0
0
0
0
Chia ra : Không xếp loại
4
4
Trong tổng số : Nữ
0
0
Dân tộc
2
2
Nữ dân tộc
0
0
3. Phân tích
V
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement