Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quynhchi_minhthuy
#682489

Download Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn ở trường THPT số 1 Bố Trạch miễn phí

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trong giáo dục ở trường học một cách đúng mức phù hợp với trình độ nhận thức và nhu cầu sử dụng của từng đơn vị, trong từng giai đoạn để đạt được mục tiêu đổi mới giáo dục là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là việc bồi dưỡng cho tất cả GV trong trường sử dụng, ứng dụng CNTT trong công tác, trong giảng dạy.
Đội ngũ GV cũng có vai trò quyết định nhất trong việc ứng dụng các thành tựu của CNTT vào công tác chuyên môn. Vì thế cần nghiên cứu bồi dưỡng giáo viên về sử dụng phần mềm dạy học để dạy các bộ môn cụ thể. Tổ chức các khoá, lớp tập huấn ngắn hạn cho các giáo viên nòng cốt của trường. Các tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT cho giáo viên được biên soạn với văn phong nhẹ nhàng, dễ hiểu và phù hợp từng đối tượng người đọc, phù hợp với từng bộ môn, từng chức năng công việc của mổi người (BGH và Tổ Tin học cùng sưu tâm và biên soạn).
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

A. Phần I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Cuộc cách mạng công nghệ thông tin diễn ra sôi động hiện nay đang tác động sâu sắc và trực tiếp đến mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới, mở ra một thời kỳ phát triển mới khi nhân loại đang bước sang thế kỉ XXI. Thế giới đang phát triển từ nền văn minh công nghiệp tiến lên nền văn minh thông tin và trí tuệ, mà cơ sở của nó là sự phát triển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế thông tin. Tác động của bước chuyển biến vĩ đại này tạo ra những cơ hội to lớn và đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với việc phát triển văn hoá xã hội nói chung và công tác giáo dục đào tạo nói riêng.
Quảng Bình là một tỉnh có truyền thống hiếu học, đời sống kinh tế - xã hội đã có sự phát triển mạnh mẽ, có đủ điều kiện để đầu tư cho giáo dục. Để thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra là: nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục- đào tạo, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh có chất lượng giáo dục đào tạo cao, tui thiết nghĩ rằng có nhiều giải pháp để thực hiện, song vấn đề áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lí và giảng dạy là vấn đề cần được chú trọng. Bởi ngày nay, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng CNTT vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu.
Trong những năm qua, việc áp dụng CNTT vào công tác quản lí đã tạo được phong trào và bước đầu đã có những hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, so với tầm vóc của Tỉnh, của ngành thì vấn đề áp dụng CNTT vào nhà trường vẫn còn hạn chế, đặc biệt là việc áp dụng CNTT trong công tác quản lí chuyên môn trương học, đổi mới phương pháp soạn giảng, đưa giáo án điện tử vào giảng dạy.
Bản thân nhận thấy rằng là một cán bộ quản lí trực tiếp chỉ đạo hoạt động chuyên môn của trường. Đòi hỏi bản thân phải luôi nghiên cứu tìm tòi, học hỏi tìm ra những biện pháp để tổ chức và chỉ đạo hoạt động chuyên môn nhằm từng bước nâng cao trình độ tay nghề cho giáo viên và chất lượng học tập của học sinh.
Mặt khác, để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lí chuyên môn trương học, chuẩn bị nền tảng cơ sở cho năm học 2008-2009 là năm học CNTT - đây là một nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, rất có ý nghĩa và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động CNTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. tui mạnh dạn chọn đề tài này với hi vọng sẽ giúp bản thân có tầm nhìn mới và có những biện pháp chỉ đạo mới hiệu quả trong công tác quản lí chuyên môn trường học.
2. Mục đích của đề tài:
Mục đích của việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn nhà trường nói chung và trường THPT nói riêng là sử dụng CNTT như một công cụ lao động trí tuệ, giúp lãnh đạo các nhà trường nâng cao chất lượng quản lí nhà trường; giúp các thầy giáo, cô giáo nâng cao chất lượng dạy học, tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, định hướng cán bộ giáo viên rèn luyện chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của thời đại.Tạo điều kiện cho đội ngũ sư phạm có một môi trường thuận lợi để giao lưu, học hỏi trên lĩnh vực công nghệ thông tin; trang bị cho HS kiến thức về CNTT, HS sử dụng máy tính như một công cụ học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập; góp phần rèn luyện HS một số phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kì hiện đại hoá.
Lãnh đạo trường sử dụng CNTT để quản lí hồ sơ, quản lí thư viện, thời khoá biểu, điểm kiểm tra của GV và HS, soạn thảo và quản lí các văn bản chỉ đạo và báo cáo của nhà trường.
3. Nhiệm vụ của đề tài:
- Nghiên cứu một số vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài.
- Tìm hiểu về thực trạng cơ sở vật chất của trường; trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên về việc nhận thức, khả năng sử dụng tin học và việc ứng dụng CNTT trong công tác dạy học
- Đưa ra các nguyên tắc làm việc và công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn và những biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp soạn giảng, phương pháp kiểm tra đánh giá.
4. Đối tượng nghiên cứu:
- Những ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí trường học.
- Những ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn, phương pháp kiểm tra đánh giá.
- Những ứng dụng công nghệ thông tin trong rèn luyện kĩ năng, phương pháp học tập của học sinh.
5. Phạm vi nghiên cứu
Vì thời gian và khả năng có hạn, hơn nữa việc ứng dung CNTT là vấn đề lớn và phức tạp, nên tui chỉ đưa ra một số biện pháp bước đầu vận dụng trong việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn đó là: đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp soạn giảng, phương pháp kiểm tra đánh giá ở trường THPT số 1 Bố Trạch trong năm học 2007 - 2008 và hướng phát triển ứng dụng cho năm học 2008 - 2009 là năm học CNTT.
6. Phương pháp nghiên cứu:
Vận dung phương pháp nghiên cứu: Từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn dẫn đến việc cần thực hiện.
Dùng phương pháp so sánh đối chiếu để đánh giá hiệu quả công tác quản lí, chất lượng giảng dạy của giáo viên khi thực hiện đối mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá.
Dùng phương pháp đúc rút kinh nghiệm, bài học và vận dụng thực tế
B. Phần II: NỘI DUNG
Chương I: Cơ sở lý luận của việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn ở trường THPT
Xuất phát từ mục tiêu của nền giáo dục là " Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". Mục tiêu cụ thể của giáo dục phổ thông là đào đạo thế hệ thanh niên có đạo đức, có kiến thức, có kĩ năng, có sức khoẻ để chuẩn bị cuộc sống trong một thế giới đang có nhiều thay đổi, đặc biệt là nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ. Để đạt được mục tiêu giáo dục trước hết đòi hỏi người giáo viên phải được chuẩn hoá, có đủ phẩm chất năng lực để giáo dục học sinh toàn diện, đòi hỏi nền giáo dục phải đổi mới nội dung phương pháp, đổi mới công tác quản lí giáo dục cho phù hợp với xu thế của thời đại. Nếu trước đây chức năng cơ bản của dạy học là cung cấp kiến thức mà không đào sâu suy nghĩ tìm tòi thì ngày nay chức năng quan trọng bậc nhất của dạy học là hình thành cho học sinh năng lực phát hiện vấn đề, tìm kiếm và xủ lí thông tin, đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề, có như vậy người học mới có thể học tập suốt đời. Vậy để thực hiện đúng chức năng của dạy học hiện nay vấn đề đặt ra đối với người quản lí giáo dục là phải tiến hành tổ chức quản lí, chỉ đạo công tác chuyên môn một cách linh động, sáng tạo và có hiệu quả cao.
Những cơ sở về lí luận dạy học đã chỉ rõ, một quá trình dạy học phải bao gồm trong đó các chức năng cơ bản: củng cố trình độ tri thức xuất phát của học sinh; xây dựng được tiến trình tiếp thu các tri thức mới; củng cố , ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã tiếp thu; tổng kết, hệ thống hoá kiến thức và ki...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement