Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Willhard
#682466

Download Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường mầm non theo hướng đạt chuẩn Quốc gia miễn phí

Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt CSVC, trang thiết bị sẽ đem lại thành công lớn cho nhà trường. Chính vì vậy khi công trình đang thi công thì Ban giám hiệu nhà trường mà chủ yếu là Hiệu trưởng phải thường xuyên bám sát khu vực thi công( mặc dù trường không nằm trong thành viên của ban giám sát). Nhưng với trách nhiệm của người quản lý, với trách nhiệm trong công tác chuyên môn thì Hiệu trưởng thường xuyên bám sát trong quá trình thi công, có những ý kiến đóng góp kịp thời cho Lãnh đạo địa phương, cho thiết kế, cho Thợ để công trình phù hợp và đúng theo yêu cầu của bậc học mầm non.
Khi công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì nhà trường phải sử dụng và quản lý tốt: Thực hiện huy động tối đa điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo tốt công tác CSGD, gắn trách nhiệm bảo quản sử dụng có hiệu quả cho từng CBGV – NV.
Phân công cụ thể cho từng Cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, khai thác, bảo quản CSVC và trang thiết bị theo đúng chức năng, đúng nhiệm vụ và có hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ theo quy định của Ngành. Hàng tháng, hàng kỳ kiểm tra và lập văn bản về CSVC, trang thiết bị để có kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa và bổ sung kịp thời.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

thực hiện tốt công tác CSGD trẻ. Nhanh chóng xây dựng trường trở thành trường đạt CQG, đó là nhu cầu cấp thiết của Đảng bộ, nhân dân, chính quyền xã Diễn Kỷ nói chung, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng CSGD trẻ của Ngành học mầm non và sự phát triển của toàn xã hội.
II. Nội dung:
1/Cơ sở lý luận
Theo Quyết định số 36//2008/QĐ – BGD& ĐT về Tiêu chuẩn Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia có 5 tiêu chuẩn, trong đó CSVC và trang thiết bị là một tiêu chuẩn để công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Không có điều kiện CSVC , trang thiết bị thì không thể nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Xây dựng cơ sở vật chất Trường Mầm non chính là tạo ra một môi trường sư phạm có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi..v..v. Đó chính là tạo ra môi trường sư phạm có đủ diện tích cho trẻ hoạt động, có cảnh quan đẹp, hấp dẫn mang tính giáo dục cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Đồng thời mục tiêu nhà trường năm học 2008 – 2009 là đạt Trường chuẩn Quốc gia. Bản thân tui được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Hiệu trưởng quản lý Trường mầm non vùng nông thôn. tui nhận thấy rằng để làm tốt nhiệm vụ của Nhà trường thì việc đáp ứng CSVC góp phần không nhỏ. Và để có một ngôi trường có CSVC, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo Quy định Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia đúng như Quyết định 36/2008/QĐ – BGD&ĐT thì quả là không dễ. Xuất phát từ thực trạng trên tui mạnh dạn thực hiện đề tài: "Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường mầm non theo hướng đạt chuẩn Quốc gia"
2/ Tình hinh thực trạng
*Thực trạng
Trong những năm học trước Trường Mầm non Diễn Kỷ có 14 nhóm lớp, số trẻ đến trường trên 400 cháu học ở 4 khu vực: Mỹ Lý - Xuân Khánh - Nhà máy xay Cầu bùng – Đông Kỷ.
Các phòng học chật chội, đồ dùng, đồ chơi ít, mỗi lần họp thôn các cháu phải nghỉ học, Giáo viên phải mang đồ dùng, đồ chơi về nhà. Đồ chơi ngoài trời ít được bảo quản, chóng hư hỏng.
* Khó khăn:
Việc xây dựng CSVC, trang thiết bị để đáp ứng cho việc CSGD trẻ ở trường mầm non không phải là ngày một, ngày hai. Trong khi đó Đất nước ta còn nghèo, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao.
Bậc học mầm non trong những năm trước CSVC, trang thiết bị ở các nhà trường còn tạm bợ, không bền vững.
Nhận thức của phụ huynh về Giáo dục mầm non còn hạn chế ( Phụ huynh cho rằng: Trẻ mầm non học cũng được, không học cũng được và nên học gần nhà để bố mẹ đưa đón thuận tiện. Bởi vậy các lớp học đều ở nhà văn hóa các thôn.
Lãnh đạo địa phương cũng đồng tình với quan điểm của phụ huynh( các cháu mẫu giáo – nhà trẻ học ở các thôn cho gần).
Các cơ quan đoàn thể, cộng đồng xã hội chưa quan tâm đến bậc học mầm non. Kinh phí hỗ trợ cho trường mầm non còn hạn chế.
* Thuận lợi:
Ngày 07 tháng 8 năm 2002 đề án” Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo phục vụ CNH – HĐH” của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An được UBND Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 274/QĐ – UBND cùng với Quyết định số 45/2001/BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa đến cho Giáo dục Nghệ An một luồng gió mới.
Ngày 16/7 năm 2008 Quy chế công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ – BGD&ĐT.
Quyết định số 2227/QĐ – BGD&ĐT ngày 08/5/2006 Quyết định về việc Ban hành danh mục thiết bị mầm non tối thiểu phục vụ chương trình thí điểm đởi mới.
Phát huy các quan điểm của Đảng và Nhà nước “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu” Đảng, Nhà nước ta đã đầu tư cho Giáo dục: Đổi mới phương pháp, đầu tư CSVC trang thiết bị( kiên cố hóa trường học cho các nhà trường).
Xuất phát từ quan điểm trên và tình hình thực tế của địa phương Đại hội Đảng bộ xã Diễn Kỷ khóa XXIX đã ra Nghị quyết “ huy động sức mạnh của toàn dân, tranh thủ sự ủng hộ các cấp, các ngành các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã để xây dựng Trường Mầm non Diễn Kỷ đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2008 – 2009”.
Những quan điểm và những văn bản pháp quy đã khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng CSVC và trang thiết bị ở Trường Mầm non.
Để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng CSVC, trang thiết bị cho trường và giải quyết những khó khăn CSVC thực tế nhà trường, xuất phát từ trách nhiệm của một người làm công tác quản lý, với lương tâm nghề nghiệp tui đã đi sâu nghiên cứu tìm ra cho trường một hướng đi mới bằng một số biện pháp cụ thể.
*Các giải pháp:
- Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng CSVC và trang thiết bị ở bậc
học mầm non
- Xây dựng kế hoạch xây dựng CSVCvà trang thiết bị phù hợp thực
tế của trường
- Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương về công tác xây dựng CSVC.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non, tuyên truyền vận
động các cấp, các ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh nhà trường đóng góp
công sức, kinh phí xây dựng trường theo yêu cầu của trường mầm non đạt
chuẩn Quốc gia.
- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả trang thiết bị nhà trường.
3/ Một số biện pháp thực hiện:
Biện pháp1: Nghiên cứu các tài liệu về xây dựng CSVC và trang thiết bị ở bậc học mầm non.
Đây là giải pháp đầu tiên và vô cùng quan trọng đối với người quản lý. Người quản lý phải nắm chắc được nội dung những yêu cầu cụ thể, các điều kiện về CSVC, trang thiết bị của Trường mầm non thì mới xây dựng đúng kế hoạch về CSVC, trang thiét bị và làm tốt các vấn đề khác.
Do đó tui đã nghiên cứu Điều lệ Trường Mầm non các chương trình Giáo dục mầm non ( Chương trình đổi mới hình thức, Chương trình Giáo dục mầm non mới, Chương trình chỉnh lý nhà trẻ…) Tiêu chuẩn Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo QĐ 36/2008/QĐ – BGD&ĐT. Quyết định về danh mục thiết bị mầm non tối thiểu phục vụ chương trình thí điểm đổi mới.
Từ những căn cứ các tài liệu bản thân tui rút ra những vấn đề cần thiết cho CSVC, trang thiết bị để thực hiện các hoạt động của Trường mầm non theo yêu cầu đổi mới và đi vào xây dựng kế hoạch cụ thể.
Biện pháp2: Xây dựng kế hoạch xây dựng CSVC và trang thiết bị phù hợp với thực tế của trường.
Đây là giải pháp đầu năm học đồng thời nó cũng xuyên suốt trong quá trình hoạt động, không chỉ một tháng, một năm mà sau 5 năm, mười năm và hướng cho cả tương lai của nhà trường. Là người Hiệu trưởng của một trường học phải có cái nhìn bao quát tổng thể và có tầm nhìn chiến lược.
- Xây dựng đề án phát triển của nhà trường giai đoạn 2007 - 2012 cụ thể, rõ ràng, chính xác trình Đảng ủy – HĐND – UBND xã.
- Làm kế hoạch phát triển từng năm học chính xác số liệu và lập kế hoạch xây dựng CSVC và mua sắm trang thiết bị qua hàng năm.
- Hàng năm phải xây dựng kế hoạch qua th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement