Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Akub
#682430

Download Khóa luận Xây dựng hệ thống trò chơi học tập phục vụ dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 miễn phí

MỤC LỤC
Trang
 
A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề: 1
2. Lí do chọn đề tài: 1
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: 2
4. Mục đích nghiên cứu: 2
5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3
6. Đối tượng nghiên cứu: 3
7. Phương pháp nghiên cứu: 3
8. Phạm vi nghiên cứu: 4
9. Giả thuyết khoa học: 4
B. PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 5
1. Tầm quan trọng của trò chơi học tập: 5
1.1. Đặc điểm nội dung chương trình môn Tự nhiên – Xã hội lớp 2: 5
1.2. Trò chơi học tập và vai trò của trò chơi học tập: 6
2. Nội dung và kết quả nghiên cứu 7
2.1. Nội dung nghiên cứu. 7
2.1.1. Thực tế sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học: 7
2.1.2. Nguyên tắc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập: 9
2.1.3. Cơ sở, các tiêu chí phân loại trò chơi theo chủ đề Tự nhiên: 12
2.1.4. Quy trình lựa chọn và thực hiện trò chơi: 15
2.1.5. Hệ thống trò chơi thiết kế trong chủ đề Tự nhiên: 16
2.2. Thực nghiệm sư phạm 19
2.2.1. Mục đích, yêu cầu thực nghiệm: 19
2.2.2. Nội dung thực nghiệm: 19
2.2.3. Đối tượng thực nghiệm: Khối lớp 2 trường Tiểu học Vĩnh Lợi. 19
2.2.4 Tiến hành thực nghiệm: 20
2.2.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm: 20
2.3 Kết quả nghiên cứu: 23
PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT. 24
3.1 Kết luận: 24
3.2. Kiến nghị - đề xuất: 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
PHỤ LỤC 26
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

àm, Cá bơi cá lượn bùm chiu, Muỗi bay muỗi đốt, Con ong...
Đi vào các hoạt động dạy học chúng tui hệ thống các trò chơi giúp học sinh tự nắm lấy kiến thức mới. Hệ thống trò chơi đó là: “Nhận biết đối tượng” gồm các trò: Trò chơi đố bạn con gì?, Ai biết nhiều hơn, Kể nhanh kể đúng, Gọi hình đáp tiếng, Ai nhanh hơn và đúng hơn, Xì điện... hay trò chơi Hoa nào đẹp. Đến cuối giờ học giáo viên tổ chức cho các em chơi với hệ thống trò chơi như “Ghép 2 đối tượng” gồm các trò: Trò chơi sắp xếp hình, Cây gì sống ở đâu?, Tiếp sức hay trò chơi “ Thử tài học sinh” với các trò: Tìm phương hướng mặt trời, Nhà du hành vũ trụ, Hát nối, Đối đáp... giúp học sinh củng cố nắm chắc những gì mình vừa học.
Sau 10 bài học các em đi đến với tiết ôn tập toàn chủ đề là lúc các em nhớ lại những gì đã được học, trong tiết học này chúng ta nên tổ chức các trò chơi tái hiện lại nội dung các kiến thức đã học mà không thấy nhàm chán với các trò: Giải câu đố, Tổ chức triểm lãm, Hái hoa dân chủ, Chọn quà tặng, Ô chữ kì diệu, Chỉ tên những kẻ giấu tên, Con vật bí mật...
Bảng 1:
* Phân loại trò chơi theo tính chất bài học:
STT
Loại hoạt động
Tên trò chơi
1.
Khởi động
- Alibaba, nhanh tay lẹ mắt, con công hay múa, con thỏ ăn cỏ uống nước vào hang, chanh chua cua kẹp, chim bay- cò bay...
2.
Dạy bài mới
- Ghép 2 đối tượng, xếp hình, nối nhanh vào hình, ai biết nhiều hơn, kể nhanh kể đúng, gọi hình đáp tiếng, hoa nào đẹp, .
3.
Củng cố kiến thức
- Ghép 2 đối tượng, xếp hình, nối nhanh vào hình, ai biết nhiều hơn, kể nhanh kể đúng, gọi hình đáp tiếng, nhìn nhanh nhìn đúng, tiếp sức, thử tài học sinh,đố bạn con gì?, giải câu đố, Cây gì sống ở đâu?...
4.
Ôn tập chủ đề
- Giải câu đố, tổ chức triểm lãm, hái hoa dân chủ, ô chữ kì diệu, chỉ tên những kẻ giấu tên, đếm nhanh, Ai nhanh ai tài, tiếp sức...
Theo nội dung bài học trò chơi áp dụng với 2 dạng bài: Bài về thế giới động thực vật ở các bài này các em sẽ được tìm hiểu trực tiếp về các loài cây, loài vật xung quanh các em, chúng tui đã hệ thống các dạng trò chơi cho kiểu bài này gồm: Điền đúng thông tin, Nối nhanh vào hình, Triển lãm, Câu đố về các loài vật và loài cây, Gọi hình-đáp tiếng, Kể nhanh kể đúng. Dạng bài thứ hai mà chúng tui thiết kế các bài về thiên thể với các cách xác định phương hướng, thế giới vũ trụ, hệ thống trò chơi gồm: Tìm phương hướng bằng mặt trời, Ai thông minh hơn, Du hành vũ trụ.
Bảng 2:
* Phân loại trò chơi theo nội dung bài học:
STT
Nội dung bài học
Tên trò chơi
1
Thế giới động
thực vật
- Tìm tên các con vật trong ô chữ, Xếp hình, Nối nhanh vào hình, Ai biết nhiều hơn, Kể nhanh kể đúng, Gọi hình đáp tiếng, Tiếp sức, Hoa nào đẹp, Hội thi triển lãm, Đố bạn con gì?, Giải câu đố, Nêu đúng tên, Cây gì sống ở đâu?, Thi kể tên, Ai nhanh hơn, Xì điện, Hát nối. . .
2
Các thiên thể
Nhà du hành vũ trụ, Tiếp sức, Ai nhanh hơn, Tìm phương hướng bằng mặt trời...
Tuỳ vào từng dạng bài dạy và dựa trên hệ thống trò chơi xây dựng các giáo viên có thể sử dụng các trò chơi vào các bài dạy một cách có hiệu quả nhất.
2.1.4. Quy trình lựa chọn và thực hiện trò chơi:
Để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trò chơi hoàn chỉnh đáp ứng nội dung các bài học trong chủ đề Tự nhiên, chúng tui đã tiến hành theo các bước: Đầu tiên sau khi chọn phân tích phần Tự nhiên trong chương trình Tự nhiên và Xã hội lớp 2: chúng tui nghiên cứu đặc điểm nội dung cấu trúc chương trình và tìm hiểu các trò chơi trong các sách tham khảo. Thứ hai dựa vào các tiêu chí phân loại trò chơi chúng tui đã tập hợp phân tích những ưu cũng như nhược điểm của các trò chơi đó. Thứ ba đối tượng phục vụ trò chơi là học sinh việc tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất của trường học rất quan trọng. Thứ tư, chúng tui nắm bắt các ưu điểm của các trò chơi vốn có tìm cách khắc phục hạn chế vốn có của nó, sưu tầm mở rộng hệ thống trò chơi. Từ những trò chơi sưu tầm được kết hợp với trò chơi sáng tác được chúng tui bước sang bước thứ năm tìm ra các đặc điểm chung của chúng và nhóm lại tạo thành hệ thống. Từ những hệ thống trò chơi kết hợp soạn giáo án ứng dụng các trò chơi vào thực tiễn giảng dạy tại các lớp ở trường phổ thông khảo sát tính thực dụng của đề tài.
Để lựa chọn và thực hiện một trò chơi chúng ta cần thực hiện theo 4 bước. Sau khi nắm bắt, phân tích yêu cầu của từng bài, tiết học chúng ta đi vào bước 1: Lựa chọn trò chơi: dựa vào hệ thống trò chơi được xây dựng cần lựa chọn trò chơi phù hợp. Đi vào bước 2: Chuẩn bị tổ chức trò chơi: để tiết dạy thành công việc xây dựng giáo án với đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung các hoạt động tiến hành cụ thể, chuẩn bị các phương tiện phục vụ trò chơi, thang đánh giá trò chơi là rất quan trọng. Đến phần mà mọi học sinh hứng thú nhất đó là bước 3: Tổ chức trò chơi: chúng ta cần nêu rõ tên gọi, qui luật chơi, các yêu cầu về tổ chức kỉ luật, cách phân thắng thua như thế nào...cho học sinh chơi và theo dõi.
Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc kết thúc đó là bước 4 của quá trình tổ chức trò chơi. Các thành phần tham gia trò chơi đưa ra kết qủa làm được sau thời gian chơi, giáo viên đưa ra đánh giá chung về kết quả trò chơi, tuyên dương khen thưởng đội thắng đưa ra hình phạt với đội thua.
2.1.5. Hệ thống trò chơi thiết kế trong chủ đề Tự nhiên:
Dựa vào các tiêu chí và cơ sở phân loại trò chơi kết hợp nghiên cứu hệ thống bài học ngoài hai trò chơi trong sách thiết kế, chúng tui đã xây dựng bảng hệ thống trò chơi tương ứng với bài áp dụng:
Bảng 3
* Hệ thống trò chơi, tên bài áp dụng
STT
Tên trò chơi
Bài áp dụng
Thời gian
1
Ghép 2 đối tượng
Bài 28, bài 29
7-9 phút
2
Xếp hình
Bài 32
8- 10 phút
3
Nối nhanh vào hình
Bài 32
8- 10 phút
4
Hoa nào đẹp
Bài 28, bài 29
8- 10 phút
5
Tổ chức triển lãm tranh
Bài 25, 26, 27, 28, 29, 30.
8- 10 phút
6
Ong tìm nhụy
Bài 28,29
8- 10 phút
7
Tìm nhà
Bài 28, 29
8- 10 phút
8
Ai biết nhiều hơn
Bài 27, 30
8- 10 phút
9
Đố bạn con gì?
Bài 27, 28, 29, 30
8- 10 phút
10
Ai nhanh hơn và đúng hơn?
Bài 27, 30, 34
8- 10 phút
11
Kể nhanh kể đúng,
Bài 25, 26, 27, 28, 29, 30
8- 10 phút
12
Gọi hình đáp tiếng
Bài 25, 26, 27, 28, 29, 30
8- 10 phút
13
Xì điện
Bài 29
8- 10 phút
14
Hát nối
Bài 27
3- 5 phút
15
Thi kể tên
Bài 27, 30
6- 8 phút
16
Tìm kẻ dấu tên
Bài 34
10- 12 phút
17
Con vật bí mật
Bài 34
8- 10 phút
18
Giải câu đố?
Bài 27, 34
10- 12 phút
19
Ô chữ kì diệu
Bài 34
10- 12 phút
20
Tìm phương hướng bằng mặt trời.
Bài 32
8- 10 phút
21
Nhà vũ trụ tài ba
Bài 33
8- 10 phút
22
Nhà du hành vũ trụ
Bài 33
8- 10 phút
23
Hái hoa dân chủ.
Bài 34
10- 12 phút
24
Chọn quà tặng
Bài 34
10- 12 phút
25
Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, vào hang
Tất cả các bài: ở phần khởi động
1- 3 phút
26
Nói theo những gì tui nói đừng làm những gì tui làm
Tất cả các bài: ở phần khởi động
1- 3 phút
27
Phe nào thắng
Bài 27, 34
8- 10 phút
28
Hát mà nghe
Bài 27, 30
3- 5 phút
29
Con công hay múa,
Tất cả các bài:...
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement