Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Covey
#682334

Download Đề tài Một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động chung miễn phí

MỤC LỤC
 
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.Lí do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
IV. Giả thuyết khoa học.
V. Nhiệm vụ nghiên cứu.
VI. Phương pháp nghiên cứu.
VII. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.
VIII. Kế hoạch nghiên cứu.
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIÊC HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNGVỀ ĐỘNG VẬT NUÔI CHO TRẺ 4 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHUNG.
I. Cơ sở lí luận.
II.Cơ sở thực tiễn.
CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNGVỀ ĐỘNG VẬT NUÔI CHO TRẺ 4 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHUNG.
I. Cơ sở đề xuất biện pháp.
II. Các biện pháp hình thành biểu tượng
về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động chung.
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
I. Mục đích thực nghiệm.
II Nội dung thực nghiệm.
III. Cách tiến hành thực nghiệm.
C. PHẦN KẾT LUẬN
I. Kết luận chung.
II. Kiến nghị.
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đ. PHỤ LỤC
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

trẻ tri thức về các con vật nuôi, hình thành thái độ tích cực của trẻ đối với các con vật nuôi. Vì vậy cần lựa chọn các phương tiện phù hợp cho việc hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi.
Các phương tiện hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi :
Môi trường tự nhiên xung quanh trẻ.
Môi trường tự nhiên xung quanh trẻ không chỉ là đối tượng cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh mà còn là phương tiện để giáo dục trẻ. Môi trường tự nhiên xung quanh trẻ chứa đựng những yếu tố cần thiết để hình thành ở trẻ biểu tượng về tự nhiên, giáo dục tình cảm tốt của trẻ đối với chúng. Các yếu tố gần gũi với trẻ, có quan hệ thân thiết với cuộc sống của trẻ và được tiếp cận dưới hình thức phù hợp mới trở thành phương tiện cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Việc hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi ta cần sử dụng yếu tố của môi trường tự nhiên là các loại động vật nuôi.
Tuy nhiên các yếu tố trong môi trường tự nhiên không tồn tại một cách độc lập mà trong mối quan hệ thống nhất. Vì vậy, trong quá trình cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh nói chung và làm quen với các con vật nuôi nói riêng không chỉ sử dụng các phương tiện trên một cách độc lập mà tuỳ vào khả năng nhận thức của trẻ, cần cho trẻ tiếp cận với các đối tượng trên trong môi trường sống thực của nó với các mối quan hệ và sự phụ thuộc. Trong trường mầm non, cần tạo ra môi trường tự nhiên với không gian mở rộng dần tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc thường xuyên với môi trường tự nhiên là góc thiên nhiên và vườn trường.
Góc thiên nhiên ở trường mầm non là một trong các phương tiện trực quan và thực tế cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Sự quan sát của trẻ lúc thăm quan, trong giờ học chỉ diễn ra trong thời gian ngắn còn ở góc thiên nhiên trẻ có thể tiếp xúc cả ngày với động vật, quan sát chúng trong thời gian dài có tác dụng mở rộng tri thức của trẻ về những con vật nuôi. Khi quan sát tự nhiên, tính ham hiểu biết,hứng thú của trẻ sẽ phát triển. Trong quá trình chăm sóc động vật ở góc thiên nhiên các kĩ năng lao động sẽ hình thành các phẩm chất nhân cách như tình yêu lao động, sự quan tâm, trách nhiệm với công việc. Góc thiên nhiênđược sử dụng cho trẻ quan sát các con vật hàng ngày và lao động chăm sóc chúng, đây là phương tiện cho trẻ làm quen với động vật nuôi một cách liên tục, thường xuyên, có hệ thống nhằm hình thành ở trẻ tri thức cơ bản về những con vật nuôi, các kĩ năng lao động và tính ham hiểu biết. Từ đó giáo dục trẻ thái độ đúng đắn với động vật nuôi. Việc cho trẻ làm quen với động vật nuôi trong phạm vi hẹp ở góc thiên nhiên giúp trẻ có thể rút ra những đặc điểm chung của các con vật nuôi.
Vườn trường: Vườn trường là nơi có thể tổ chức các hoạt động cho trẻ trong thời gian ở trường, ở đây trẻ có thể quan sát động vật nuôi. Việc lựa chọn động vật nuôi, sắp xếp chúng trong vườn trường có ý nghĩa lớn đối với việc giáo dục thẩm mĩ.
Thế giới đồ vật:
Các đồ vật đều chứa đựng kinh nghiệm xã hội của con người, phản ánh mức độ phát triển xã hội, tiến độ khoa học kĩ thuật. Thế giới đồ vật rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Đồ chơi là phương tiện quan trọng giúp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh nói chung và với động vật nuôi nói riêng. Thông qua đồ chơi trẻ nhận thức được sư. đa dạng của cuộc sống. đồ chơi phản ánh mức độ phát triển kĩ thuật xã hội, các giá trị đạo đức, các quan điểm chính trị. Đồ chơi thực hiện chức năng cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, có thể sử dụng nó để mở rộng biểu tượng của trẻ về thế gới xung quanh và hình thành kĩ năng thực hành.
Các phương tiện nghệ thuật:
Bên cạnh các đối tượng thực, môi trường thực, có thể sử dụng các phương tiện nghệ thuậtnhư văn học, tạo hình, âm nhạc giúp trẻ là quen môi trường xung quanh. Các phương tiện này rất phù hợp với hứng thú nhận thức, tình cảm của trẻ mầm non. Mỗi loại hình nghệ thuật có những đặc trưng riêng và lợi thế đối với việc cho trẻ làm quen môi trường xung quanh nếu biết sử dụng chúng một cách hợp lí. Các loại hình nghệ thuật này có tác dụng củng cố mở rộng biểu tượng của trẻ về môi trường xung quanh.
Mỗi phương tiện trên đều có ưu thế nhất định trong việc cho trẻ là quen với môi trường xung quanh nói chung và động vật nuôi nói riêng. Việc phối hợp sử dụng các phương tiện phụ thuộc vào mục đích, nội dung giáo dục và đặc điểm lứa tuổi.
3. Đặc điểm hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi.
Trẻ mầm non có nhu cầu lớn trong việc tiếp xúc, nhận thức về môi trường thiên nhiên nói chung. Khả năng nhận thức của trẻ phụ thuộc nhiều vào đặc điểm tâm sinh lí của từng độ tuổi.
Đặc điểm sinh lí của trẻ 4-5 tuổi là:
Các chức năng chủ yếu của cơ thể dần dần hoàn thiện, đặc biệt là chức năng vận động phối hợp động tác, cơ lực phát triển nhanh. Vì vậy trẻ làm được những động tác khéo léo, gọn gàng hơn, có thể làm được những công việc tự phục vụ.
Hệ thần kinh tương đối phát triển,hệ thần kinh trung ương và ngoại biên đã biến hoá, chức năng phân tích, tổng hợp của vỏ não đã được hoàn thiện, số lượng các phản xạ có điều kiện ngày càng nhiều, tốc độ hình thành phản xạ có điều kiện nhanh, trí tuệ phát triển nhanh. Trẻ có thể nói được những câu dài, có biểu hiện ham học, có ấn tượng sâu sắc với những người xung quanh. Các giác quan của trẻ cũng dần được hoàn thiện hơn. Cảm giác, xúc giác cũng tăng dần theo lứa tuổi, trẻ 4 tuổi có thể nhận biết đồ vật bằng tay mà không cần nhìn.
Đặc điểm tâm lí:
Khả năng nhận thức của trẻ mẫu giáo về môi trường thiên nhiên còn mang nặng cảm tính và trực quan hành động,trẻ chỉ nhận thức ở mức độ nhận biết những dấu hiệu bên ngoài chứ chưa hiểu bản chất bên trong của đối tượng.
Đối với trẻ 4-5 tuổi tư duy trực quan hình tượng chiếm ưu thế, phát triển mạnh và ổn định, trẻ có thể giải quyết những bài toán thực tế tương đối phức tạp. Chúng thường liên hệ các sự vật và hành động với sự phát triển của trò chơi đóng vai theo chủ đề và các hoạt động khác giúp cho khả năng tư duy trực quan hình tượng của trẻ được phát triển. Do đó, vốn kinh nghiệm, vốn biểu tượng của trẻ phong phú hơn. Tuy vậy, vì chưa có khả năng tư duy trừu tượng nên trẻ chỉ mới dựa vào những biểu tượng đã có, những kinh nghiệm đã trải qua để suy luận ra những vấn đề mới. Vì vậy, trong nhiều trường hợp chúng chỉ dừng lại ở các hiện tượng bên ngoài mà chưa đi vào bản chất bên trong. Trẻ rất dễ lẫn lộn thuộc tính bản chất và không bản chất của sự vật và hiện tượng xung quanh, cần cung cấp biểu tượng cho trẻ một cách phong phú, đa dạng, hệ thống hoá và chính xác hoá dần các biểu tượng cho trẻ thông qua các hoạt động, đặc biệt là qua các trò chơi, qua hoạt động chung.
ở lứa t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement