Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoxtrieu
#681786

Download Kế hoạch giảng dạy và sử dụng giáo án điện tử bài dạy: tiết 64 đại số 10 miễn phí

Mục tiêu bài dạy:
• Kiến thức:
- Nắm vững các tính chất của Bất Đẳng Thức, các Bất Đẳng Thức về giá trị tuyệt đối; Bất Đẳng Thức về trung
bình cộng và trung bình nhân của hai số, ba số không âm.
- Khái niệm về bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.
- Nắm vững định lí về dấu của tam thức bậc hai.
- Cách giải bất phương trình bậc hai một ẩn, bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức và hệ
bất phương trình bậc hai.
- Cách giải các phương trình và bất phương trình (quy về bậc hai ), chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối và một
số phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai.
• Kỹ năng:
- Chứng minh được một số Bất Đẳng Thức đơn giản.
- Biết cách tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một hàm số hay một biểu thức chứa biến.
- Vận dụng các định lí về dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai để giải các bất phương trình và hệ bất phương trình quy về bậc nhất, bậc hai.
- Biết giải và biện luận các bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai đơn giản có chứa tham số.
• Tư duy:
- Hiểu được các cách chứng minh Bất Đẳng Thức, các cách giải bất phương trình bậc nhất và bậc hai.
- Bất phương trình và phương trình quy về bậc hai.
- Biết quay lạ về quen.
 
• Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, chăm chỉ, say mê trong học tập.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

BẢNG THUYẾT MINH TÓM TẮT
–&—
BÀI DẠY: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV ( Tiết 64)
1) Bài dạy được thiết kế trên phần mềm: Powerpoit 2003
2) Quá trình dạy học được tiến hành theo trình tự các slides
Slides1: Chào hỏi, ổn định tổ chức.
Slides 2 đến 8: Ôn tập lí thuyết bằng các câu hỏi trắc nghiệm.
Slides 9 đến 14: Luyện tập các bài tập SGK .
Slides 15: Dặn dò
Slides 16: Kết thúc bài học, chào thầy cô.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
BÀI DẠY: TIẾT 64 ĐẠI SỐ 10
TÊN BÀI: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG IV
GIÁO VIÊN: LÊ QUANG HOÀ – THPT HƯƠNG VINH
A)Mục tiêu bài dạy:
Kiến thức:
- Nắm vững các tính chất của Bất Đẳng Thức, các Bất Đẳng Thức về giá trị tuyệt đối; Bất Đẳng Thức về trung
bình cộng và trung bình nhân của hai số, ba số không âm.
Khái niệm về bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.
Nắm vững định lí về dấu của tam thức bậc hai.
Cách giải bất phương trình bậc hai một ẩn, bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức và hệ
bất phương trình bậc hai.
Cách giải các phương trình và bất phương trình (quy về bậc hai ), chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối và một
số phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai.
Kỹ năng:
- Chứng minh được một số Bất Đẳng Thức đơn giản.
Biết cách tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một hàm số hay một biểu thức chứa biến.
Vận dụng các định lí về dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai để giải các bất phương trình và hệ bất phương trình quy về bậc nhất, bậc hai.
Biết giải và biện luận các bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai đơn giản có chứa tham số.
Tư duy:
- Hiểu được các cách chứng minh Bất Đẳng Thức, các cách giải bất phương trình bậc nhất và bậc hai.
- Bất phương trình và phương trình quy về bậc hai.
- Biết quay lạ về quen.
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, chăm chỉ, say mê trong học tập.
B) Phương pháp: - Cơ bản sử dụng phương pháp gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen
hoạt động nhóm, kết hợp câu hỏi trắc nghiệm.
- Phần luyện tập cho HS hoạt động theo nhóm của mình.
C) Chuẩn bị: - Phần mềm PowerPoit 2003.
- Máy chiếu Projector, máy chiếu đa năng.
- Giấy A4 và bút xạ.
D) Tiến hành bài dạy:
Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết qua 7 câu trắc nghiệm.
Thờigian
Slide
Nội dung
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
1 ph
1
Chào thầy cô, ổn định lớp
5 ph
2 đến 8
Ôn tập lí thuyết qua 7 câu hỏi trắc nghiệm
HS 6 nhóm nhận câu hỏi
HS thảo luận 5 phút để chọn đáp án đúng cho các câu hỏi
Đại diện một nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét.
GV phát câu hỏi trắc nghiệm cho các nhóm đã chia.
GV yêu cầu đánh trắc nghiệm 7 câu hỏi trong 5 phút.
4 ph
2 đến 8
Ôn tập lí thuyết
HS theo dõi trên màn hình và kết hợp trả lời
GV trình chiếu từng câu hỏi trên màn hình và mời một nhóm thay mặt trả lời, các nhóm khác nhận xét. GV cho điểm toàn nhóm.
GV tổng kết phần trắc nghiệm
Hoạt động 2: Luyện tập SKG
5 ph
9
Bài 77a> (SGK)
Cho a,b,c không âm. Chứng minh
Khi nào có đẳng thức ?
Giải: (Chiếu trên màn hình)
HS cả lớp theo dõi đề bài
Một HS nêu hướng giải và lên trình bày bài giải của mình lên bảng.
HS cả lớp theo dõi và nhận xét .
HS ghi tóm tắt lời giải vào vở
Chiếu đề bài lên màn hình.
Gọi một HS nêu hướng giải
Cho HS đó trình bày bài giải lên bảng, Gọi HS khác nhận xét và rút ra kinh nghiệm.
GV cho hiện bài giải lên màn hình để HS theo dõi một lần nữa.
6 ph
10
Bài 78a>(SGK)
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
Giải:(Chiếu lên màn hình)
HS cả lớp theo dõi đề bài
Một HS nêu hướng giải và lên trình bày bài giải của mình lên bảng.
HS cả lớp theo dõi và nhận xét .
HS ghi tóm tắt lời giải vào vở
Chiếu đề bài lên màn hình.
Gọi một HS nêu hướng giải
Cho HS đó trình bày bài giải lên bảng, Gọi HS khác nhận xét và rút ra kinh nghiệm.
GV cho hiện bài giải lên màn hình để HS theo dõi một lần nữa.
12 ph
11 và 12
Bài 80>(SGK)
Với các giá trị nào của m, bất phương trình
(m2+1)x+m(x+3)+1 > 0 nghiệm đúng với mọi
x[-1;2]
Giải:(Chiếu trên màn hình)
HS nhận đề bài và thảo luận nhóm, trình bày bài giải của nhóm lên giấy A4.
Một nhóm thay mặt lên trình bày trên máy chiếu đa năng.
Các nhóm khác nhận xét và góp ý
HS trình bày theo cách khác nếu có.
HS theo dõi HD của GV
Cho HS thảo luận nhóm.
Một nhóm thay mặt trình bày.
Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Có cách giải nào khác không?
Nếu có cho HS nêu hướng giải.
GV chiếu lời giải lên màn hình hai cách giải cho HS tham khảo.
8 ph
13
Bài 85d>(SGK)
Giải bất phương trình
Giải (Chiếu lên màn hình)
HS nhận đề bài và thảo luận nhóm 3 ph, trình bày bài giải của nhóm lên giấy A4.
Một nhóm thay mặt lên trình bày trên máy chiếu đa năng.
Các nhóm khác nhận xét và góp ý
HS trình bày theo cách khác nếu có.
HS theo dõi HD của GV
Cho HS thảo luận nhóm.
Một nhóm thay mặt trình bày.
Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Có cách giải nào khác không?
Nếu có cho HS nêu hướng giải.
GV chiếu lời giải lên màn hình.
3 ph
14
Bài 89a> (SKG)
Nghiệm của phương trình

(A)
(B)
(C)
(D) và
HS cả lớp không cần giải mà nhận xét để chọn được đáp án đúng.
Một HS trả lời và nêu lý do vì sao?
GV yêu cầu HS không giải mà phải tìm cách chọn phương án đúng.
GV hướng dẫn HS tìm đáp án đúng trong một câu trắc nghiệm để HS biết và bắt chước làm tương tự cho các câu khác.
GV cho hiện đáp án lên màn hình.
1 ph
15
Dặn dò
HS theo dõi và ghi vào vở
Chiếu nội dung dặn dò
0 ph
16
Tiết học đã kết thúc, chào tiễn thầy cô.
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement