Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By PhamBo_domdom
#681705

Download Đề tài Tổ chức một số trò chơi vận động thể dục lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh miễn phí

D. MỤC LỤC
Trang
A Đặt vấn đề 1
I Lý do chọn đề tài 1
1 Lý luận 1
2 Mục đích nghiên cứu đề tài 2
3 Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu đề tài 2
4 Phương pháp nghiên cứu đề tài 2
II Vị trí của môn Thẻ dục lớp 7 trong trường THCS 3
III Đặc điểm tâm lý của học sinh THCS 4
B Giải quyết vấn đề 4
I Vai trò, tác dụng của trò chơi Thẻ dục lớp 7 4
II Một số trò chơi Thẻ dục lớp 7 5
1 Tổ chức trò chơi trong môn Thẻ dục lớp 7 5
2 Giới thiệu một số trò chơi Thẻ dục lớp 7 6
C Kết luận 9
I Kết quả đạt được 9
II Bài học kinh nghiệm 9
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU
TRƯỜNG : THCS NGUYỄN HỒNG SƠN
CHUYÊN ĐỀ MÔN THỂ DỤC
"Tổ chức một số trò chơi vận động
THỂ DỤC
lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh".
giáo viên: Lê Minh Thuận
Năm học : 2011 -- 2012
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài :
1. Lý luận :
T
rong chương trình giáo dục THCS hiện nay, môn Thể dục cùng với các môn học khác trong nhà trường THCS có những vai trò góp phần quan trọng đào tạo nên những con người phát triển toàn diện.
Thể dục là môn khoa học tự nhiên có tính lôgíc và tính vận động cao, nó là chìa khóa mở ra sự phát triển thể lực trí thức nhân cách cho học sinh.
Muốn học sinh THCS học tốt được môn Thể dục thì mỗi người Giáo viên không phải chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có sẵn trong Sách giáo khoa, trong các sách hướng dẫn và thiết kế bài giảng một cách dập khuôn, máy móc làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Nếu chỉ dạy học như vậy thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra thật đơn điệu, tẻ nhạt và kết quả học tập sẽ không cao. Nó là một trong những nguyên nhân gây ra cản trở việc đào tạo các em thành những con người năng động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày.
Yêu cầu của giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục ở bậc THCS theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Vì vậy người giáo viên phải gây được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Các trò chơi có nội dung Thể dục lý thú và bổ ích phù hợp với việc nhận thức của các em. Thông qua các trò chơi các em sẽ lĩnh hội những tri thức toán học một cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập, trong việc làm. Khi chúng tui đưa ra được các trò chơi Thể dục một cách thường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng dạy học môn Thể dục sẽ ngày càng nâng cao.
Chính vì những lý do nêu trên mà tui đã chọn chuyên đề kinh nghiệm "Tổ chức một số trò chơi vận động Thể dục lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh".
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục ở bậc THCS theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hiện.
Góp phần gây hứng thú học tập Thể dục cho học sinh, một môn học được coi là ít được quan tâm thì việc đưa ra trò chơi Thể dục nhằm mục đích, để các em học mà chơi, chơi mà học. Trò chơi Thể dục không những chỉ giúp các em lĩnh hội được tri thức mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu các tri thức đó.
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
3.1. Nhiệm vụ :
- Tìm hiểu về các trò chơi học tập Thể dục
- Tìm hiểu về thực trạng tài liệu trò chơi Thể dục.
3.2. Phạm vi nghiên cứu :
- Đối tượng : Học sinh khối 7, năm học 2011 - 2012.
- Tài liệu : Sách hướng dẫn giáo viên, sách trò chơi Thể dục nói chung.
4. Phương pháp nghiên cứu :
Để thực hiện đề tài này, tui đã sử dụng các phương pháp sau :
1. Nghiên cứu tài liệu :
- Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục... có liên quan đến nội dung đề tài
- Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, các loại sách tham khảo : Thể dục tuổi thơ, giúp em vui học Thể dục
2. Nghiên cứu thực tế :
- Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung các trò chơi Thể dục
- Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học.
- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đã thông qua các tiết dạy để kiểm tra tính khả thi của đề tài).
II. Vị trí của môn Thể dục trong trường THCS:
Bậc THCS là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn Thể dục cũng như những môn học khác cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về các môn vận động, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người.
Môn Thể dục ở trường THCS là một môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học của trẻ. 2 tiết /tuần
Môn Thể dục có tầm quan trọng to lớn. Nó là bộ môn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên của con người.
Môn Thể dục ó khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận lôgíc, ý thức kỷ luật ,hoạt động nhóm thao tác tư duy cần thiết để con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người lao động trong thời đại mới.
III. Đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 7THCS
- Ở lứa tuổi THCS cơ thể của trẻ đang trong thời kỳ phát triển hay nói cụ thể là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện, vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể làm lâu một cử động đơn điệu, dễ mệt nhất là hoạt động quá mạnh và ở môi trường thiếu dưỡng khí.
- Học sinh THCS nghe giảng rất dễ hiểu nhưng cũng sẽ quên ngay khi chúng không tập trung cao độ. Vì vậy người giáo viên phải tạo ra hứng thú trong học tập và phải thường xuyên được luyện tập.
- Học sinh THCS rất dễ xúc động và thích tiếp xúc với một sự vật, hiện tượng nào đó nhất là những hình ảnh gây cảm xúc mạnh.
- Trẻ hiếu động , ham hiểu biết cái mới nên dễ gây cảm xúc mới, song các em chóng chán. Do vậy trong dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều dùng dạy học, đưa học sinh đi tham quan, đi thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức các trò chơi xen kẽ... để củng cố khắc sâu kiến thức.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Tác dụng của trò chơi Thể dục
Hoạt động vui chơi là hoạt động mà động cơ của nó nằm trong chính quá trình hoạt động bản thân trò chơi chứ không nằm ở kết quả chơi.
Trò chơi là loại phố biến của hoạt động vui chơi là chơi theo luật, luật của trò chơi chính là các quy tắc định rõ mục đích, kết quả và yêu cầu của hành động trò chơi, luật của trò chơi có thể tường minh có thể không.
Trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các quy tắtc găn với kiến thức kỹ năng có được trong hoạt động học tập, gần với nội dung bài học, giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân để chơi, thông qua chơi học sinh được vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học vào các tình huống của trò chơi và do đó học sinh được thực hành luyện tập củng cố mở rộng kiến thức kỹ năng đã học. Như vậy trong trò chơi học tập các kỹ năng môn Thể dục được đưa vào trò chơi.
Chơi là một nhu cầu cần thiết đối với học sinh THCS, có thể nói nó quan trọng như ăn, ngủ, học tập trong đời sống các em. Chính vì vậy các em luôn tìm mọi cách và tranh thủ thời gian trong mọi điều kiện để chơi. Được chơi các em sẽ tham gia hết sức tự giác và chủ động. Khi chơi các em biểu lộ tình cảm rất rõ ràng như niềm ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement