Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhtrung_toan
#681688 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
a.Phần mở đầu

1. Đặt vấn đề
Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII tiếp tục nhấn mạnh: “Giáo dục - Đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, hoàn thành tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người cho CNH – HĐH đất nước. Cùng với đổi mới nội dung giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại phải tăng cường giáo dục công dân, giáo dục thế giới quan khoa học, lòng yêu nước, ý chí vươn lên vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. Bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm đậm trong mọi lĩnh vực sao cho người lao động mới của đất nước có cách tư duy độc lập, có cách làm vừa hiện đại vừa mang sắc thái Việt Nam “.
Thực hiện những chủ trương đúng đắn đó, bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ GD - ĐT trong đó có đổi mới chương trình tiểu học và đặc biệt đi sâu vào đổi mới phương pháp dạy học .
Trong việc đổi mới phương pháp dạy học cần:
- Tập trung vào dạy cách học, đặc biệt là giúp học sinh biết cách và có nhu cầu tự học.
- Coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập tích cực,học tập một cách thông minh, chủ động sáng tạo của học sinh.
- Khuyến khích giáo viên sử dụng đúng mức, đúng chỗ, đúng lúc các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học truyền thống cũng như hiện đại để phát huy tối đa các mặt mạnh của từng phương pháp và của sự phối hợp giữa các phương pháp
Môn lịch sử là môn yêu cầu học sinh nắm được các sự kiện, hoạt động, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian.Hệ thống kiến thức môn Lịch sử ở tiểu học quá nhiều.Người ta nói kiến thức môn Lịch sở ở tiểu học như là “Đại học” thu nhỏ.Vậy làm thế nào để trong cùng một thời gian nhất định mà có thể thâu tóm được nhiều đơn vị tri thức khác nhau.Điêù đó đòi hỏi người giáo viên phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh tích cực chủ động hoạt động dưới sự trợ giúp của đồ dùng dạy học: Vật thật, tranh ảnh, mô hình, bài tậpỉtắc nghiệm, băng đĩa hình, đèn chiếu(nếu có) để từng học sinh, từng nhóm học sinh phát hiện và chiếm lĩnh nội dung học tập rồi thực hành vận dụng nội dung đó theo năng lực của từng cá nhân
Trong quá trình dạy học, bản thân tui rất tâm đắc với nội dung của các bài ôn tập lịch sử lớp 5.Bởi vì môn lịch sử là môn học chứa đựng lượng thông tin nhiều, tích hợp nội dung của nhiều môn học nhất là trong bài ôn tập của từng phần , từng chương.
2.Thực trạng dạy học môn lịch sử lớp 5.
Năm học 2008 - 2009, tui được BGH nhà trường phân công dạy lớp 5A, khi dạy đến bài 11:Ôn tập : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945), tui đã tổ chức kiểm tra khảo sát thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu ở lớp 5A(do tui phụ trách) có 20 học sinh)
tui cho các em làm theo 4 bài tập của bài ôn tập, với đề bài như sau:
1. Từ khi thực dân pháp xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?
2. Hãy nêu một số nhân vật, sự kiên lịch sử trong giai đoạn 1858-1945.
3.Hãy kể lại một sự kiện hay một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất.
4. Nêu tên sự kiên lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.
1858 1930 1945

Kết quả thu được như sau: Giỏi:0 em, chiếm 0%
Khá:3 em, chiếm 15%
Trung bình:12 em, chiếm 60%
Yếu:5 em, chiếm 25%
Từ kết quả đó ta thấy tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi không cao, các em không thể nhớ các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử một cách chi tiết.
Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học là hiếu động, dễ nhớ nhưng lại chóng quên. Vì vậy việc xây dựng một bài tập mà trong cùng một thời gian có thể tổng hợp được nội dung thông tin của cả chương là vấn đề vô cùng cần thiết. Từ đó các em có thể tìm ra, nhớ được một hay hai đặc điểm tiêu biểu nhất của một sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, giúp các em có thể nhớ được nhiều, nhớ lâu, nhớ chính xác các sự kiện , hiện tượng và nhân vật lịch sử.
* Vấn đề thực trạng hiện nay:
Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa, tui thấy:
chương trình mới kế thừa những thành tựu và khắc phục những hạn chế của chương trình cũ, đồng thời bổ xung một số kiến thức, kỹ năng thiết thực, thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng đổi mới của môn học. Đặc biệt chương trình đã đưa vào phần mềm về lịch sử địa phương.
- Điều kiện kinh tế, trình độ dân trí của người dân được nâng cao, cải thiện dần nên nền giáo dục có sự ảnh hưởng tích cực. Hơn nữa Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Đó là động lực thúc đẩy phát triển giáo dục.
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên còn có những khó khăn nhất định sau:
- Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn chưa đủ trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Phụ huynh học sinh còn hạn chế về thời gian, một số gia đình thiếu sự quan tâm đối với việc học hành của con cái.
- Vì vậy những khó khăn trên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình dạy học nói chung, việc dạy học môn lịch sử nói riêng.
Từ những lý do trên tui thực hiện đề tài: “ Xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5 với mong muốn phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của học sinh, nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục giúp học sinh nắm chắc được kiến thức lịch sử .
B. Giải quyết vấn đề
I. Các giải pháp thực hiện
1. Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan.
2. Xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan.
3. Thực nghiệm
II. Các biện pháp thực hiện
1. Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng trắc nghiệm khách quan.
a. Trắc nghiệm đúng - sai
Là bài kiểm tra được xây dựng từ 1 – 2 mệnh đề và yêu cầu người học lựa chọn mệnh đề nào là đúng, mệnh đề nào là sai.
Gồm 2 loại:
a.1. Một mệnh đề đưa ra có 2 lựa chọn
( Điền Đ hay S )
a.2. Một mệnh đề đưa ra có 1 lựa chọn.

( Điền dấu)
b.Trắc nghiệm lựa chọn: Là loại bài tập mà các nhà sư phạm đưa ra nhiều mệnh đề ( từ 3 mệnh đề trở lên ) và yêu cầu học sinh lựa chọn mệnh đề nào phù hợp với yêu cầu đề ra.
VD :

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021360 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement