Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tue_kha
#681674

Download Đề tài Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5 miễn phí

Kĩ năng tư duy phê phán là khả năng phân tích một cách khách quan và toàn diện các vấn đề, sự vật hiện tượng,.xảy ra.
Kĩ năng tư duy phê phán rất cần thiết để con người có thể đưa ra được những quyết định, những hành động phù hợp. Nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gay cấn của cuộc sống, luôn phải xử lí nhiều nguồn thông tin đa dạng, phức tạp,. thì kĩ năng tư duy phê phán càng trở nên quan trọng đối với mỗi cá nhân.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n Văn Trỗi đều nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong giờ học môn Kĩ thuật. Chính vì vậy, trong quá trình dạy học giáo viên đã sử dụng rất nhiều phương pháp dạy học mới nhằm giúp cho việc giáo dục kĩ năng sống đạt hiệu quả như phương pháp trình bày trực quan, phương pháp thực hành kĩ thuật, phương pháp làm mẫu.
- Giáo viên biết lựa chọn những kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với nội dung từng bài để giáo dục cho học sinh. Đặc biệt, hầu hết giáo viên chú ý nhiều đến các kĩ năng phát triển tư duy sáng tạo, kĩ năng định hướng nghề nghiệp, kĩ năng tự phục vụ để giáo dục cho học sinh thông qua một số bài học cụ thể.
- Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh giáo viên vẫn có gặp những khó khăn, tuy nhiên với kinh nghiệm giảng dạy của mình, đa số giáo viên đều khắc phục được.
Chương 2: TÌM HIỂU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN KĨ THUẬT LỚP 4, 5 NHẰM GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
2.1. Nội dung chương trình
2.1.1. Chương trình lớp 4
Gồm có 3 chương, 2 tiết/ tuần x 35 tuần = 70 tiết
Chương 1: Kĩ thuật phục vụ
Chương 2: Kĩ thuật trồng rau, hoa
Chương 3: Lắp ghép mô hình kĩ thuật
2.1.2. Chương trình lớp 5
Gồm có 3 chương, 2 tiết/ tuần x 35 tuần = 70 tiết
Chương 1: Kĩ thuật phục vụ
Chương 2: Kĩ thuật chăn nuôi
Chương 3: Lắp ghép mô hình kĩ thuật
2.2. Nhận xét, đánh giá
- Như vậy, môn Kĩ thuật ở lớp 4 và lớp 5 đều có những điểm chung ở từng chương, từng phần.
- Môn Kĩ thuật lớp 4, 5 góp phần cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.
2.3. Một số phương pháp dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5, nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
2.3.1. Cách tiếp cận và phương pháp dạy học nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua môn Kĩ thuật
2.3.1.1. Cách tiếp cận
Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường Tiểu học được thực hiện trong các môn học nói chung và môn Kĩ thuật nói riêng và được tổ chức thông qua các hoạt động giáo dục nhưng không phải là lồng ghép, tích hợp thêm kĩ năng sống vào các môn học mà theo một cách tiếp cận mới, đó là sử dụng các phương pháp, các kĩ thuật dạy học tích cực nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm kĩ năng sống trong quá trình học tập.
2.3.1.2. Khái niệm phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa giáo viên và học sinh, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
2.3.2. Một số phương pháp dạy học tích cực
Phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trò chơi, phương pháp đóng vai,…
2.3.3. Cơ sở để lựa chọn các phương pháp dạy học
- Căn cứ vào mối quan hệ có tính qui luật giữa mục tiêu - nội dung - phương pháp dạy học.
- Căn cứ vào đặc điểm nội dung kiến thức cần truyền đạt cho học sinh.
- Căn cứ vào đặc điểm tâm lí lứa tuổi và vốn kiến thức đã có của học sinh.
- Căn cứ vào mục đích, lí luận dạy học.
- Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của từng trường cụ thể.
2.3.4. Định hướng để lựa chọn các phương pháp dạy học Kĩ thuật lớp 4, 5
- Dựa vào việc đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ một chiều.
2.3.5. Các phương pháp dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5
2.3.5.1. Phương pháp thực hành kĩ thuật
a. Khái quát chung về phương pháp dạy học thực hành kĩ thuật
b. Các phương pháp dạy học thực hành kĩ thuật
* Phương pháp làm mẫu
* Phương pháp luyện tập và huấn luyện
- Phương pháp luyện tập
- Phương pháp huấn luyện
2.3.5.2. Phương pháp dạy học trình bày trực quan
a. Khái quát chung về phương pháp dạy học trình bày trực quan
b. Các phương pháp dạy học trình bày trực quan
- Phương pháp trình bày trực quan thể hiện dưới 2 hình thức là minh họa và trình bày
- Phương pháp quan sát được giáo viên sử dụng khi giáo viên trình bày phương tiện trực quan trong quá trình dạy học.
2.3.5.3. Phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ
a. Khái quát chung về phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ
b. Các phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ
* Diễn giảng và trần thuật
* Đàm thoại
* Làm việc với sách giáo khoa
* Sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật (tranh qui trình, sơ đồ, biểu bảng)
2.3.5.4. Các phương pháp dạy học khác
* Phương pháp dạy học theo nhóm
* Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề
* Phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá, tự kiểm tra, đánh giá
Bên cạnh các phương pháp dạy học nêu trên, trong dạy học Kĩ thuật ở lớp 4, 5 còn có một số biện pháp, hình thức dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đó là: Trò chơi học tập, phiếu học tập, tham quan, ngoại khóa kĩ thuật
Chương 3: GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC MÔN KĨ THUẬT 4, 5
3.1. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong môn Kĩ thuật lớp 4, 5
- Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.
- Giáo dục cho học sinh khả năng quan sát lao động, độc lập suy nghĩ và hành động. Giúp học sinh làm quen với tất cả các dạng vật liệu và công cụ gia công các loại vật liệu đó.
- Giáo dục cho học sinh kĩ năng, thói quen, lòng ham thích đối với sản phẩm tự làm ra, có kĩ năng vận dụng kiến thức vào quá trình lao động, có kinh nghiệm lựa chọn, chuyển dịch các tri thức, kĩ năng chế tạo sản phẩm từ các vật liệu khác nhau, kĩ năng, kĩ xảo sử dụng các công cụ đơn giản; giúp học sinh có kĩ năng liên hệ kinh nghiệm lao động của mình với lao động của người lớn.
- Giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm, tính toán thời gian, sức lực, hình thành kĩ năng lao động có văn hóa, biết tổ chức chỗ làm việc của mình trong khi sử dụng vật liệu.
3.2. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua việc dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5
3.2.1. Giáo dục kĩ năng tự phục vụ
3.2.1.1. Vai trò của kĩ năng tự phục vụ
Kĩ năng tự phục vụ giúp học sinh biết cách tự phục vụ, chăm sóc cho bản thân. Trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã được học, kĩ năng tự phục vụ giúp học sinh không còn tính ỉ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, bước đầu rèn luyện cho học sinh khả năng tự lập để sau này các em có thể dễ dàng thích nghi với môi trường sống mới.
3.2.1.2. Một số bài học điển hình mang nội dung giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh
3.2.1.3. Phương pháp dạy học để giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh
Giáo viên cần giúp học sinh tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng, bảo quản một số vật liệu, phụ liệu khâu, thêu thông thường bằng các phương pháp trực quan, phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thực hành kĩ thuật.
- Giáo viên cần giới thiệu cho học sinh biết công cụ cắt, khâu, thêu thông thường gồm những loại nào?
- Hướng dẫn cụ thể cho học sinh các thao tác cơ bản khi khâu
- Kĩ thuật khâu cơ bản gồm có những ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement