Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Matthew
#681667

Download Tiểu luận Một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Huế miễn phí

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 4
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tượng nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
 
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở Khoa học của vấn đề nghiên cứu
1.1. Cơ sở lý luận 5
1.2. Cơ sở pháp lý 10
1.3. Cơ sở thực tiễn 11
Chương 2: Thực trạng quản lý đổi mới PPDH
 
2.1. Một số kết quả đạt được về đổi mới PPDH 12
2.2. Thực trạng đổi mới PPDH 13
2.3. Thực trạng quản lý PPDH 14
2.4. Nhận định chung về thực trạng QL đổi mới PPDH 15
 
Chương 3: Một số biện pháp QL nhằm đổi mới PPDH 17
3.1. Biện pháp 1: Tăng cường QL hoạt động của tổ CM 17
3.2. Biện pháp 2: Tăng cường QL hoạt động của tổ CN 19
3.3. Biện pháp 3: Tăng cường QL hoạt động dạy học 20
3.4. Biện pháp 4: Tăng cường QL hoạt động học tập của học sinh 22 3.5. Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ hoạt động của Hội 23
3.6. Biện pháp 6: Đảm bảo các điều kiện thiết yếu về CSVC 23
3.7. Biện pháp 7: Tăng cường việc tạo động lực 23
 
Kết luận và khuyến nghị 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hỏc.
Nội dung quản lý PPDH
Bằng việc sử dụng cỏc phương tiện quản lý và thực hiện tụt cỏc chức năng quản lý, Hiệu trưởng cú thể thụng qua tổ chức để quản lý con người và quản lý cụng việc. Hiệu trưởng cú thể thụng qua cỏc tổ chức sau đõy để quản lý PPDH:
+ Tổ chuyờn mụn;
+ Tổ chủ nhiệm và cỏc đoàn thể khỏc trong nhà trường;
+ Đội ngũ giỏo viờn
+ Tập thể học sinh;
+ Hội cha mẹ học sinh và cỏc lực lượng khỏc ngoài nhà trường;
Tuy nhiờn, khi triển khai hoạt động của cỏc tổ chức, thực tế cụng việc của Hiệu trưởng thường diễn ra như sau:
+ Soạn thảo kế hoạch, phổ biến kế hoạch, tổ chức cho cỏc đơn vị lập kế hoạch;
+ Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch;
+ Kiểm tra, đỏnh giỏ.
Bảng 1.1.Nội dung quản lý PPDH của Hiệu trưởng
Đối tượng
QL hoạt động của tổ CM
QL hoạt động của tổ CN, cỏc ĐT
QL Hoạt động của GV
QL hoạt động của HS
QL hoạt động của Hội cha mẹ hs
Xõy dựng KH
- KH thực hiện CT
- KH triển khai cỏc chuyờn đề về đổi mới
- KH bồi dưỡng GV
- KH hoạt động của tổ, đoàn thể
- KH phối hợp cỏc lực lượng khỏc trong việc GD hs.
-Soạn bài; Lờn lớp; Dự giờ; Kiểm tra, đỏnh giỏ hs; Tự bồi dưỡng.
- Nề nếp tự quản; nề nếp học tập; KH hưởng ứng cỏc phong trào thi đua.
- KH phối hợp quản lý nề nếp học tập, rốn luyện của hs
Tổ chức chỉ đạo thực hiện
- Dự giờ, thực tập, thao giảng; Tổ chức hội thi về: Giảng dạy; Sử dụng & tự làm đồ dựng dạy học; Tổng kết sỏng kiến kinh nghiệm.
- Nề nếp sinh hoạt tổ; Nề nếp quản lý HS; Tổ chức cỏc cõu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khoỏ.
- Bồi dưỡng nhận thức, kỹ năng chung; Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dạy học; Chỉ đạo việc tự bồi dưỡng.
Phỏt động phong trào thi đua; Bồi dưỡng PP tự học; Tham gia ngoại khoỏ, dó ngoại, giải trớ bổ ớch.
Địng kỳ họp, tổ chức cỏc biện phỏp hỗ trợ nhà trường; Thụng tin hai chiều; Hội nghị tư vấn về PP dạy HS tự học; PP giỏo dục đạo đức.
Kiểm tra đỏnh giỏ
Kiểm tra chộo giữa cỏc tổ;Kiểm tra đỏnh giỏ GV
- Kiểm tra đỏnh giỏ thi đua tập thể, cỏc nhõn hs.
Kiểm tra toàn diện; Kiểm tra theo chuyờn đề.
- Đỏnh giỏ, tổng kết thi đua, khen thưởng.
- Tổ chức bỏo cỏo điển hỡnh về PP dạy con tự học
Tạo động lực:
+ Tụn vinh người cú thành tớch, động viờn khớch lệ tinh thần, niềm đam mờ và khao khỏt cống hiờn của họ.
+ Khen thưởng, đói ngộ bằng vật chất một cỏch thớch đỏng;
Điều kiện:
+ Đảm bảo kinh phớ, cơ sở vật chất, cỏc phương tiện kỹ thuật và thiết bị dạy học phục vụ cho việc đổi mới PPDH;
Phương phỏp quản lý:
Lĩnh vực PP là lĩnh vực sỏng tạo của mỗi người quản lý. Tuy nhiờn, trong quỏ trỡnh quản lý Hiệu trưởng thường phối hợp linh hoạt cỏc PP quản lý chung sau đõy:
+ PP hành chớnh - tổ chức nắm bắt, buộc cỏc thành viờn phải thực hiện đỳng chức trỏch, nhiệm vụ và quyền hạn của mỡnh.
+ PP thuyết phục;
+ PP kinh tế;
+ PP tõm lý – GD.
1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quỏ trỡnh quản lý PPDH:
* Cỏc yếu tố chủ quan:
Trỡnh độ, năng lực, phẩm chất của Hiệu trưởng.
Trỡnh độ năng lực, phẩm chất của giỏo viờn;
Phẩm chất, năng lực của học sinh.
* Cỏc yếu tố khỏch quan
Chớnh sỏch, chủ trương về đổi mới PPDH.
Điều kiện dạy học thực tế của nhà trường;
Gia đỡnh, cộng đồng xó hội.
Cỏc yếu tố chủ quan được xem là nội lực. Cỏc yếu tố khỏch quan được xem là ngoại lực. Theo qui luật của sự phỏt triển: ngoại lực là nhõn tố hỗ trợ, thỳc đẩy, tạo điều kiện, nội lực là nhõn tố quyết định.
CƠ SỞ PHÁP Lí
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 của Bộ GD&ĐT (6744/BGD&ĐT – GDTH)(14-8-2005): “ Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH theo hướng phỏt huy tớnh tớch cực, sỏng tạo, chủ động học tập của học sinh, tạo điều kiện cần thiết và yờu cầu giỏo viờn vận dụng sỏng tạo cỏc PPDH. Việc đổi mới càn gắn với khai thỏc, sử dụng thiết bị giaú dục trờn cơ sở bỏm sỏt nội dung sỏch giỏo khoa, yờu cầu bộ mụn về kiến thức kỹ năng”.
“…Đối với cỏc bộ mụn khoa học thực nghiệm phải bảo đảm thực hiện đầy đủ cỏc bài thớ nghiệm, thực hành qui định theo chương trỡnh, sỏch giỏo khoa.”
- Điều 28 Luật giỏo dục qui định: “ Phương phỏp giảng dạy phổ thụng phải phỏt huy tớnh tớch cực, tự giỏc, chủ động, sỏng tạo của học sinh, phự hợp với đặc điểm của từng lớp học, mụn học, bồi dưỡng phương phỏp tự học, khả năng làm theo nhúm; rốn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế; tỏc động đến tỡnh cảm, đem lại niềm vui, hứng thỳ học tập cho học sinh”.
- Điều lệ trường THPT qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:
Tổ chức bộ mỏy nhà trường :
+ Xõy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
+ Quản lý giỏo viờn, nhõn viờn, học sinh, quản lý chuyen mụn, phõn cụng cụng tỏc, kiểm tra đỏnh giỏ việc thực hiện nhiệm vụ của giỏo viờn, nhõn viờn;
+ Quản lý và tổ chức giỏo dục học sinh;
+ Quản lý hành chớnh, tài chớnh, tài sản của nhà trường;
+ Thực hiện cỏc chế độ chớnh sỏch của Nhà nước đối với giỏo viờn, nhõn viờn, học sinh, tổ chức thực hiện qui chế dõn chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX - Đảng cộng sản Việt nam: “ Đổi mới PP dạy và học, phat huy tư duy sỏng tạo và năng lực tự đào tạo của người học”.
- Mục tiờu giỏo dục đến năm 2010: “ Đổi mới mục tiờu, nội dung, phương phỏp, chương trỡnh giỏo dục cỏc cấp, bậc học và trỡnh độ đào tạo; Phỏt triển đội ngũ nhà giỏo, đỏp ứng yờu cầu vừa tăng qui mụ, vừa nõng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới PP dạy - học; Đổi mới quản lý giỏo dục đào tạo, tạo cơ sở phỏp lý và phỏt huy nội lực phỏt triển giỏo dục”.
- Chỉ thị 40 – CT/TƯ về việc xõy dựng, nõng cao chất lượng đội ngũ nhà giỏo va cỏn bộ quản lý giỏo dục: “ Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ và cơ bản PPGD nhằm khắc phục lối truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết, ớt khuyến khớch tư duy sỏng tạo; bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiờn cứu, tự giải quyết vấn đề, phỏt triển năng lực thực hành sỏng tạo cho người học,…Tớch cực ỏp dụng một cỏch sỏng tạo phương phỏp tiờn tiến hiện đại, ứng dụng cụng nghệ thụng tin vào dạy học”.
- Mục tiờu đào tạo trường THPT
- Chương trỡnh giỏo dục THPT
- Sỏch giỏo khoa và hướng dẫn cỏc mụn học.
- Cỏc quy chế:
+ Kế hoạch năm học;
+ Kế hoạch chuyờn mụn…
1.3.CƠ SỞ THỰC TIỄN:
Thực trạng dạy học và QL dạy học ở các trường THPT thành phố Huế nói chung, trường THPT Hai Trưng nói riêng đang đặt ra yêu cầu cấp bách là cần có những biện pháp quản lý tích cực, kịp thời để đổi mới PPDH. Báo cáo tổng kết năm học 2004 – 2005 của sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế ghi rõ: “ việc đổi mới PPDH tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều giáo viên lúng túng, chưa chủ động và thiếu linh hoạt trong giảng dạy, việc đổi mới PP dạy của thầy chưa gắn với việc đổi mới PP hoc của trò, do vậy hiệu quả đem lại chưa cao”...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online