Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_cuc
#681635

Download Đề tài Tìm hiểu về hoạt động sống của thế giới thực vật - thân cây cho học sinh lớp 6 trường THCS Tam Cường miễn phí

Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC= 8,09, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC = 7,21. Độ chênh lệch điểm số giữa hai
nhóm là 0,88; Điều đó cho thấy điểm TBC của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng.
Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,9. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn.
Phép kiểm chứng T- Test ĐTB sau tác động của hai lớp là p = 0.00003< 0.001. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học là một vấn đề hết sức cần thiết đối với các môn học nói chung, môn sinh học 6 nói riêng. Để dạy môn sinh học 6 ở trường THCS, bên cạnh SGK có khá nhiều hình ảnh minh hoạ, người giáo viên đã sưu tầm tranh ảnh, mẫu vật, sơ đồ và sách tham khảo để hướng dẫn HS tìm hiểu, quan sát những vấn đề mới giúp HS hiểu bài hơn. Song, với một số nội dung khó như mô tả những đặc điểm về hình thái, cấu tạo của tế bào, hoạt động sống của các cơ quan mà giáo viên chỉ dùng lời nói và hình ảnh tĩnh để minh hoạ thì HS vẫn khó hình dung, không hiểu rõ được bản chất của sự vật và hiện tượng.
Phương pháp của tui muốn đưa ra là sử dụng một số tệp có định dạng Flash và video clip có nội dung phù hợp thay vào việc sử dụng SGK và tranh ảnh để các em hiểu rõ hơn về hiện tượng sinh lí của các cơ quan ở cơ thể thực vật.
Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm đối tượng: 2 lớp 6 trường THCS Tam Cường. Lớp 6B là lớp thực nghiệm và lớp 6C là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế các bài từ bài 13 – 17 ( sinh học lớp 6 với nội dung “ Tìm hiểu các hoạt động sống của thực vật - Thân cây”. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của HS. Lớp thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau thực nghiệm của lớp thực nghiệm có kết quả trung bình là 8,09 còn lớp đối chứng là 7,08. Kết quả kiểm chứng T.Test cho thấy P< 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng tệp định dạng Flash và video clip trong dạy học làm nâng cao kết quả học tập các bài hoạc về chủ đề “ Tìm hiểu về hoạt động sống của thế giới thực vật - thân cây” cho HS lớp 6 trường THCS Tam Cường.
II. GIỚI THIỆU
Trong SGK sinh 6 các hình ảnh về thế giới thực vật chỉ là những hình ảnh tĩnh với kích thức nhỏ, kém sinh động. Thực tế hiện nay công nghệ tiên tiến của máy vi tính và máy chiếu Projector đã tạo ra những hình ảnh rực rỡ, sinh động, kèm theo những hoạt
động sống chính của thực vật như: Sự lớn lên và phân chia của tế bào, sự hấp thụ nước và muối khoáng của rễ, quang hợp của lá, sự nảy mầm của hạt ..v.v.. góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
Trong quá trình dạy học ở những năm học trước, tui chỉ sử dụng các tranh ảnh trong SGK hay phóng to treo lên bảng và những vật mẫu cho HS quan sát, sau đó đưa ra hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS tìm hiểu vấn đề. Kết quả là HS thuộc bài nhưng chưa thực sự sâu sắc về những hoạt động bên trong của sự vật, từ đó vận dụng vào thực tế chưa cao.
Để thay đổi thực trạng trên, trong đề tài nghiên cứu này tui đã sử dụng các tệp có định dạng Flash và video clip thay cho các phiên bản tranh ảnh và khai thác nó như 1 nguồn dẫn đến kiến thức.
* Giải pháp thay thế:
Đưa tệp có định dạng Flash miêu tả sự vận chuyển nước, muối khoáng trong thân, sự lớn lên của thân cây.v.v… Các video clip mô tả các bộ phận của thân cây, cấu tạo trong của thân, cách xác định tuổi của thân cây gỗ qua dác và ròng.v.v… Giáo viên chiếu hình ảnh cho Hs quan sát và nêu hệ thống câu hỏi để dẫn dắt giúp HS phát hiện kiến thức. Qua nguồn cung cấp thông tin sinh động đó, HS tự khám phá ra kiến thức khoa học. Từ đó giúp các em có lòng tin vào khoa học, say mê tìm hiểu khoa học cùng các ứng dụng của nó trong đời sống hàng ngày và các em thêm hứng thú và yêu thích môn học hơn.
* Vấn đề nghiên cứu:
Áp dụng công nghệ thông tin vào “ Tìm hiểu hoạt động sống của thân cây ” cho HS lớp 6 có hiệu quả không?
* Giả thuyết nghiên cứu:
Sử dụng tệp có định dạng trong dạy học sẽ nâng cao kết quả học tập các bài học thuộc chủ đề “ Các hoạt động sống của thân cây”cho HS lớp 6 trường THCS Tam Cường.
III. PHƯƠNG PHÁP
1. Khách thể nghiên cứu
tui chọn 2 lớp 6B và 6C trường THCS Tam Cường có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng.
Hai lớp tham gia nghiên cứu đều có điểm tương đương nhau về giới tính cũng như ý thức học tập đều tích cực và thành tích học tập của năm trước.
Bảng 1: Giới tính và thành tích học tập năm học trước của lớp 6B và 6C
Số HS các nhóm
kết quả học tập năm trước
Tổng số
Nam
Nữ
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
Lớp 6B
28
16
12
2
12
14
2
Lớp 6C
28
15
13
1
13
15
1
2. Thiết kế
tui chọn 2 lớp: 6B là nhóm thực nghiệm và lớp 6C là nhóm đối chứng. tui dùng bài kiểm tra 1 tiết làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó tui dùng phép kiểm chứng T.Tesh để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động.
Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương
Đối chứng
Thực nghiệm
TBC
6,0
6,3
p =
0,135
p = 0,135 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm TN và ĐC là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương.
Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 2):
Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu
Nhóm
Kiểm tra trước TĐ
Tác động
KT sau TĐ
Thực nghiệm
O1
Dạy học có sử dụng Flash và Video clip
O3
Đối chứng
O2
Dạy học không sử dụng Flash và Video clip
O4
ở thiết kế này, tui sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập.
3. Quy trình nghiên cứu:
a/ Chuẩn bị bài của giáo viên
- Lớp 6C ( đối chứng): Thiết kế bài học không sử dụng các tệp có định dạng Flash và video clip, quy trình chuẩn bị bài như bình thường.
- Lớp 6B ( nghiên cứu): Thiết kế bài học có sử dụng các tệp có định dạng Flash và video clip, ngoài ra còn sưu tầm, lựa chọn thông tin từ các bài giáo án điện tử và tham khảo các bài giảng của đồng nghiệp.
b/ Tiến hành thực nghiệm
Thời gian tiến hành theo kế hoạch của nhà trường và thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan, cụ thể:
Bảng 4: Thời gian thực nghiệm
NGÀY, THÁNG
MÔN
TIẾT THEO PPCT
TÊN BÀI
Thứ 3/ 6/ 9
Sinh
Tiết 14
Cấu tạo ngoài của thân
Thứ 5/ 8/ 9
Sinh
Tiết 15
Thân dài ra do đâu
Thứ 3/ 13/ 9
Sinh
Tiết 16
cấu tạo trong của thân
Thứ 5/ 15/ 9
Sinh
Tiết 17
Thân to ra do đâu
Thứ 3/ 20/ 9
Sinh
Tiết 18
Vận chuyển các chất trong thân
4. Đo lường
Bài kiểm tra trước tác động là bài 15’ môn sinh học do đề của tổ nhóm chuyên môn cung cấp.
Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong các bài có chủ đề về “ Thân cây”. Bài kiểm tra sau tác động gồm 8 câu hỏi trong đó có 5 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và 3 câu tự luận.
* Tiến hành kiểm tra và chấm bài: sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tui tiến hành kiểm tra 1 tiết ( có đề kèm theo). sau đó chấm bài theo đáp án đã xây dựng.
IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ
1. Phân tích dữ liệu
Bảng 5. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động
Đối chứng
Thực nghiệm
ĐTB
7,21
8,09
Độ lệch chuẩn
0,93
0,72
Giá trị P của T- test
0,0000...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement