Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girldatinh_timboylangtu51
#681609

Download Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và thiết kế AT miễn phí

Một trong những nhiệm vụ của kế toán trưởng trong việc thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương là phân công và hướng dẫn cán bộ nghiêp vụ, nhân viên kế toán lập các chứng từ về tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, quy định luân chuyển chứng từ đã lập đến các bộ phận kế toán liên quan đến tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, chi trả lương và các khoản phải trả khác cho công nhân viên và tổ chức ghi sổ kế toán liên quan. Những sổ kế toán tổng hợp sử dụng để theo dõi kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tuỳ từng trường hợp vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, để có số liệu tổng hợp lập báo cáo về tiền lương và các khoản trích theo lương của từng bộ phậnĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

chung cho toàn doanh nghiệp là lập riêng cho từng bộ phận để nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong doanh nghiệp
2.7.1.2. Hạch toán thời gian lao động
Thực chất là việc hạch toán việc sử dụng thời gian lao động đối với từng công nhân viên ở từng bộ phận trong doanh nghiệp. Chứng từ sử dụng ở đây là "bảng chấm công" để ghi chép thời gian lao động và có thể sử dụng tổng hợp phục vụ trực tiếp, kịp thời trong công việc quản lý tình hình huy động sử dụng thời gian lao động. Bảng chấm công được lập riêng cho tiừng tổ, đội sản xuất do tổ trưởng hay trưởng các phòng ban ghi hàng ngày. Cuối tháng bảng chấm công được sử dụng làm cơ sở để tính lương đối với bộ phận hưởng lương theo thời gian
2.7.1.3. Hạch toán kết quả lao động
Mục đích của việc hạch toán này là theo dõi kết quả ghi chép, kết quả của công nhân viên biểu hiện bằng số lượng (khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành) của từng người hay từng nhóm lao động. Để hạch toán, kế toán sử dụng loại chứng từ ban đầu khác nhau thuỳ theo loại hình và đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp. Mặc dù các mẫu chức từ khác nhau nhưng các chứng từ này đề bao gồm các nội dung cần thiết như tên công nhân, tên công việc hay sản phẩm hoàn thành nhiệm vụ, kỳ hạn và chất lượng công việc hoàn thành… các chứng từ này là: phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành, bảng kê khối lượng hay công việc hoàn thành… Chứng từ hạch toán lao động do người lập ký, cán bộ kỹ thuật xác nhận, lãnh đạo (quản đốc phân xưởng hay đội trưởng) duyệt. Đâylà cơ sở để tính tiền lương cho người lao động. Vì vậy, việc hạch toán lao động có rõ dàng, chính xác, kịp thời mới có thể tính đúng, tính đủ tiền lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp.
2.7.2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH
Hàng ngày, trên cơ sở tài liệu hạch toán về thời gian và kết quả lao động tiền lương BHXH Nhà nước ban hành mà các doanh nghiệp đang áp dụng, kế toán tiến hành tính tiền lương và trợ cấp xã hội phải trả cho công nhân viên. Việc tính lương do phòng kế toán của doanh nghiệp hay có thể được thực hiện ở từng bộ phận trong doanh nghiệp sau đó gửi giấy tờ về phòng kế toán tổng hợp.
Để thanh toán tiền lương và các khoản phải trả cho công nhân viên, kế toán lập bảng thanh toán tiền lương cho từng tổ, đội, phân xưởng sản xuất và các phòng ban căn cứ vào kết qảu tính lương cho từng người. Trên bảng cần ghi rõ từng khoản tiền lương (lương sản phẩm, lương thời gian) các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản khấu trừ và số tiền người lao động còn được lĩnh.
Trường hợp áp dụng tiền thưởng cho công nhân viên cần tính toán và lập bảng thanh toán tiền thưởng để theo dõi và chi trả đúng quy định
Tiền lương, trợ cấp BHXH và tiền thưởng chi trả cho công nhân viên kịp thời, đầy đủ trực tiếp với người lao động. Công nhân viên khi nhận cũng cần kiểm tra các khoản được hưởng và các khoản bị khấu trừ… và có trách nhiệm ký nhận đầy đủ vào bảng thanh toán lương, việc tính tiền lương và tính trợ cấp BHXH thông qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 01: Sơ đồ tính lương và trợ cấp BHXH
Chứng từ hạch toán lao động
Chứng từ trợ cấp BHXH
Chứng từ về tiền thưởng
Tính tiền lương thời gian
Tính tiền lương sản phẩm
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng thanh toán BHXH
Bảng thanh toán tiền thưởng
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Thanh toán tiền BHXH và tiền thưởng
2.8. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.8.1. Chứng từ, thủ tục kế toán
Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp
Để tiến hành hạch toán tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp bảo hểim xã hội… kế toán trong các doanh nghiệp phải sử dụng đầy đủ các chứng từ kế toán quy định theo quyết định số 1141 - QĐ/CĐKINH Tế ngày 01/01/1995 của Bộ tài chính, các chứng từ kế toán bao gồm:
+ Bảng chấm công (mẫu số 01 - LĐTL)
+ Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02 - LĐTL)
+ Phiếu nghỉ hưởng bao rhiểm xã hội (mẫu số 02 - LĐTL)
+ Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội (Mẫu số 04 - LĐTL)
+ Bảng thanh toán tiền thưởng (mẫu số 05 - LĐTL)
+ Phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành (mẫu số 06 - LĐTL)
+ Phiếu báo làm thêm giờ (mẫu số 07 - LĐTL)
+ Hợp đồng giao khoán (mẫu số 08 - LĐTL)
2.8.1.1. Bảng chấm công (mẫu số 01 - LĐTL)
Dùng để theo dõi ngày côn thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH… của công nhân viên và là căn cứ để tính trả lương, BHXH trả thay lương cho từng công nhân viên trong cơ quan.
2.8.1.2. Bảng thanh toán tiền lương (ẫm số 02 - LĐTL)
Là chứng từ căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên, đồng thời để kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
2.8.1.3. Phiếu nghỉ hưởng BHXH (Mẫu số 03 - LĐTL)
Là phiếu xác nhận số ngày được nghỉ do ốm đau, tai nạn, thai sản … của người lao động, là căn cứ tính trợ cấp BHXH trả thay lương theo theo chế độ đã quy định
2.8.1.4. Bảng thanh toán BHXH (mẫu số 04 - LĐTL)
Là căn cứ tổng hợp và thanh tôặnt cấp BHXH trả thay cho người lao động, lập báo cáo quyết toán BHXH với cơ quan quản lý BHXH
2.8.1.5. Bảng thanh toán tiền thưởng (mẫu số 05 - LĐTL)
Căn cứ vào bảng này để có thể biết được số cán bộ công nhân viên làm việ như thế nào trong tháng để có hình thức khen thưởng
2.8.1.6. Phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành (Mẫu số 06 - LĐTL)
Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hay công việc hoàn thành của đơn vị hay cá nhân của người lao động, là cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hay tiền công cho người lao động.
2.8.1.7. Phiếu báo làm thêm giờ (mẫu số 07 - LĐTL)
Là chứng từ xác nhận số giờ công, đơn giá và số tiền làm thêm được hưởng của từng công việc và là cơ sở để tính trả lương cho người lao động
2.8.1.8. Hợp đồng giao khoán (mẫu số 08 - LĐTL)
Là văn bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán về khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên khi thực hiện công việc đó, đồng thời là cơ sở thanh toán tiền công lao động cho người nhận khoán.
Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được tính theo tháng. Căn cứ để tính là các chứng từ hạch toán thời gian lao động, kết quả lao động và chứng từ khác có liên quan (như giấy nghỉ ốm, biên bản ngừng việc…). Tất cả các chứng từ trên phải đựoc kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải bảo đảm được yêu ầu của chứng từ kế toán
Sau khi đã kiểm tra các chứng từ tính lương, tính thưởng, tính phụ cấp, trợ cấp, kế toán tiến hành tính lương, tính thưởng, trợ cấp phải trả cho người lao động theo hình thức trả lương, trả thưởng đang áp dụng tại doanh nghiệp và lập bảng thanh toán tiền lương, thanh toán tiền thưởng. Thông thường tại các doanh nghiệp, việc thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động được chia làm hai kỳ; ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement