Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huu.ht13
#681592 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu 1
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về lao động và tiền lương của doanh nghiệp 2
I.Các vấn đề chung về lao động 2
1.Khái niệm về lao động 2
2.Định mức về lao động và năng suất lao động 3
2.1.Định mức lao động 3
2.2.Năng suất lao động 4
3.Vai trò của lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4
II.Các vấn đề chung về tiền lương 5
1.Khái niệm về tiền lương và các khoản có tính chất lương 5
2.Vai trò của tiền lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp 7
3.Các chế độ về tiền lương 9
3.1.Chế độ tiền lương cấp bậc 9
3.2.Chế độ tiền lương theo chức vụ 10
4.Các hình thức trả lương và quỹ tiền lương 11
4.1.Các hình thức trả lương 11
4.2.Quỹ tiền lương 14
II.Mối quan hệ giữa lao động và tiền lương 15
Chương II:Phân tích thống kê lao động và tiền lương của doanh nghiệp 17
I.Hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động và tiền lương 17
1.Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động và tiền lương 18
2.Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động và tiền lương 18
3.Hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động và tiền lương của doanh nghiệp 18
3.1.Nhóm các chỉ tiêu phản ánh lao động 18
3.2.Nhóm các chỉ tiêu phản ánh tiền lương 27
II.Các phương pháp thống kê lao động và tiền lương 30
1.Phương pháp phân tổ 30
2.Phương pháp chỉ số 31
3.Phương pháp dãy số thời gian 32
Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình lao động và tiền lương ở nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004 34
I.Khái quát chung về nhà máy thuốc lá Thăng Long 34
1.Quá trình hình thành và phát triển 34
2.Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy thuốc lá Thăng Long 37
2.1Chức năng 38
2.2Nhiệm vụ 37
3.Cơ cấu tổ chức của nhà máy 38
4.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của nhà máy 43
II.Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình lao động và tiền lương ở nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004 46
1.Phân tích tình hình lao động nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004 46
1.1.Phân tích quy mô lao động 46
1.2.Phân tích cơ cấu lao động 47
1.3.Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 51
1.4.Phân tích năng suất lao động của công nhân viên trong nhà máy 52
2.Phân tích tổng quỹ lương và tiền lương của nhà máy 57
2.1.Phân tích biến động tổng quỹ lương 56
2.2.Phân tích tiền lương bình quân của lao động trong nhà máy 60
2.3.Phân tích cơ cấu tiền lương- thu nhập của lao động trong nhà máy 61
2.4.Phân tích mối quan hệ giữa năng suất lao động và tiền lương bình quân 62
III.Một số kiến nghị và giải pháp 63
Kết luận 66
Tài liệu tham khảo 68

Lời mở đầu

Bước sang thế kỷ 21-thế kỷ mới- Việt Nam đang có những bước chuyển mình với nhiều thắng lợi , nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực kinh tế nhằm phát triển một nền kinh tế vững mạnh theo kịp nền kinh tế chung của thế giới .
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào đều có sự cạnh tranh mạnh mẽ với nhau. Để có thể tồn tại và phát triển đi lên, các doanh nghiệp cần nắm bắt và cung cấp thông tinh chính xác về các hoạt động của doanh nghiệp để đề ra các kế hoạch cho công tác quản lý . Và một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản lý phân tích kinh tế là việc quản lý lao động tiền lương, phân tích cho ra được các thông tin chỉ số chính xác , kịp thời. Vì lao động và tiền lương có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp , chi phí về lao động và tiền lương cũng ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất chung, tới lợi nhuận của doanh nghiệp .
Trong thời gian thực tập tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long , nhận thấy tầm quan trọng của công tác quản lý lao động và tiền lương em đã chọn đề tài “Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình lao động và tiền lương ở Nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004.
Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương , không kể lời nói đầu và kết luận
Chương I : Những vấn đề chung về lao động và tiền lương
Chương II: Phân tích thống kê lao động và tiền lương của doanh nghiệp
Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình lao động và tiền lương ở Nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004.
Trong quá trình thực tập em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của thầy Bùi Huy Thảo , các cô chú, anh chị trong phòng tổ chức lao động và tiền lương và các phòng ban khác trong Nhà máy ; nhưng do trình độ có hạn nên chắc chắn bài viết của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót . Em rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của thầy cô ...
chương I : Những vấn đề cơ bản về lao động và tiền lương của doanh nghiệp
I.Các vấn đề chung về lao động
1.Khái niệm về lao động
Lao động ở đây được hiểu là con người lao động . Con người lao động dùng sức lao động của bản thân tác động lên đối tượng lao động thông qua công cụ lao động.
Sức lao động : là năng lực lao động của con người , là toàn bộ thể lực và trí lực của con người . Sức lao động là yếu tố tích cực nhất, hoạt động nhất trong quá trình lao động .
Sức lao động của con người trong sản xuất kinh doanh được coi như:
+Một yếu tố chi phí sẽ đi vào giá thành của sản phẩm ( thông qua tiền lương, tiền thưởng , quyền lợi vật chất khác ).
+Một yếu tố đem lại lợi ích kinh tế. Nếu quản lý tốt sẽ đưa lại nhiều lợi nhuận cho người sử dụng
Phân loại lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp
a.Theo tính chất của lao động
_Số lao động không được trả công: bao gồm các chủ doanh nghiệp và các thành viên trong ban quản trị của các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty tư nhân tham gia làm việc và số công nhân gia đình không được trả lương, những người học nghề đang trong quá trình đào tạo nghề mà không nhận tiền công, tiền lương.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dgah3011
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013792 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By dgah3011
#1013833
daigai đã viết:Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải


Thank bạn nhiều nhé!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement