Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bradig
#681589 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT: Ý nghĩa của việc giảm thất nghiệp ở thành thị Việt Nam 2
1. Một số khái niệm 2
2. Phân loại thất nghiệp 3
3. Đặc trưng của thất nghiệp 6
4. Ảnh hưởng của thất nghiệp tới phát triển kinh tế xã hội 7
PHẦN THỨ HAI: Thực trạng thất nghiệp ở thành thị Việt Nam trong thời gian qua 9
1. Thất nghiệp chung của lực lượng lao động ở khu vực thành thị 9
2. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo vùng, lãnh thổ 9
3. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo tỉnh, thành phố 11
4. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 13
5. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo nhóm tuổi 15
6. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo giới 16
PHẦN THỨ BA: Các giải pháp nhằm giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam hiện nay 18
1. Nguyên nhân thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta 18
2. Giải pháp giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam hiện nay 20
KẾT LUẬN 25
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị trường, thất nghiệp là vấn đề mang tính toàn cầu, nó
không loại trừ một quốc gia nào, cho dù quốc gia đó là nước đang phát triển hay nước
có nền công nghiệp phát triển. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các mặt kinh tế,
chính trị và xã hội của mỗi quốc gia. Những hậu quả mà nó gây ra không dễ gì khắc
phục được trong một thời gian ngắn. Do vậy, giảm tỷ lệ thất nghiệp, bảo đảm việc làm,
ổn định đời sống cho người lao động trở thành mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia.
Đối với Việt Nam, xuất phát từ một nước nghèo, có nền kinh tế kém phát triển,
dân số tăng nhanh trong nhiều thập kỷ qua, thất nghiệp (đặc biệt là thất nghiệp ở khu
vực thành thị) đang là một vấn đề gây sức ép rất lớn đối với các nhà hoạch định chính
sách cũng như sự e sợ đối với từng người lao động.
Xuất phát từ điều đó, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp giảm thất
nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam” để nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu đề tài
nhằm khái quát một số vấn đề lý luận về thất nghiệp, phân tích đánh giá thực trạng thất
nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam (bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê
toán, phân tích số liệu) và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp
ở khu vực này.
Kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất: Ý nghĩa của việc giảm thất nghiệp ở thành thị Việt Nam.
Phần thứ hai: Thực trạng thất nghiệp ở thành thị Việt Nam.
Phần thứ ba: Giải pháp giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam hiện nay.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NguyenCanh123456
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013853 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement