Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By php_vn
#681572

Download Đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang miễn phí

Từ thực tế về năng lực chuyên môn và công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường tiểu học Nhân Mục huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang trong thời gian vừa qua với những kết quả đạt được và chưa đạt được. Tôi rút ra một số biện pháp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học cụ thể như sau:
Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị.
Nâng cao nhận thức về vị trí nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Làm cho đôi ngũ giáo viên nhận thức rõ về vị trí vai trò, nhiệm vụ của mình
Xác định trách nhiệm tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt
Giáo viên hiểu được mục tiêu, chương trình đổi mới theo hướng chuẩn hoá, hiện đạt hoá, giáo viên xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình đáp ứng ngày càng cao của xã hội buộc mỗi giáo viên phải tự hoàn thiện mình (không có con đường nào khác là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên).
Mỗi giáo viên phải tự vận động vươn lên trong giảng dạy ( nâng cao tay nghề ).
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ.
Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong nhà trường.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức đủ tài".
Vì vậy người giáo viên tiểu học có những nhiệm vụ sau:
- Thực hiện nghiêm chỉnh có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục toàn diện cho học sinh, giảng dạy đúng đủ chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, soạn bài, chấm bài đầy đủ, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, quản lý chu đáo học sinh trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện ở trong, ngoài nhà trường.
- Thường xuyên học tập văn hoá, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo tiêu chuẩn quy định đối với người giáo viên tiểu học.
* Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà nước, tôn trọng pháp luật, thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.
* Thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau.
* Phối hợp chặt chẽ với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với gia đình học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.
Người giáo viên tiểu học hiện nay phải có khả năng dạy đủ 9 môn học cho những học sinh học lực khác nhau trong cùng một lớp, nghề sư phạm ở bậc tiểu học hơn lúc nào hết phải được coi trọng hàng đầu. Từ đó người giáo viên cần được bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ để cập nhập với thời hiện đại.
2. Yêu cầu về chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học:
2.1 Năng lực sư phạm của giáo viên:
"Năng lực sư phạm là tổng hợp những đặc điểm tâm lý của cá nhân, đáp ứng những yêu cầu hoạt sư phạm và quyết định sự thành công trong việc nắm vững hoạt động" vẫn theo quan điểm của nhóm nghiên cứu tác giả sách "Tâm lí học" (do Phạm Minh Hạc chủ biên) đã phân chia năng lực sư phạm của người giáo viên theo 3 nhóm sau:
Nhóm 1: Đó là lòng yêu trẻ, cơ bản trong năng lực sư phạm, thể hiện năng lực kiềm chế, tự chủ, điều khiển được các trạng thái tâm lí, tâm trạng của bản thân khi tiến hành các hoạt động sư phạm.
Nhóm 2: Năng lực dạy học gắn liền với việc truyền đạt thông tin cho học sinh ví dụ: Năng lực khoa học, năng lực chuyên môn, năng lực ngôn ngữ...
Nhóm 3: Những năng lực tổ chức giao tiếp trong quá trình dạy học và giáo dục nhóm: Tổ chức làm việc khoa học, tổ chức các hoạt động của học sinh như óc quan sát, sự khéo léo sư phạm lôi cuốn học sinh.
2.2 Năng lực chuyên môn của người giáo viên tiểu học thể hiện ở chuẩn về kiến thức kĩ năng cụ thể:
a. Về kiến thức:
- Có kiến thức khoa học có cơ bản có liên quan có liên quan đến chương trình.
- Có kiến thức về nghiệp vụ sư phạm tiểu học.
- Có hiểu biết về những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế - văn hoá - xã hội.
- Có kiến thức phổ thông về quản lý hành chính Nhà nước, về môi trường dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường.
- Có hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.
b. Về kỹ năng:
- Biết lập kế hoạch bài học.
- Biết tổ chức giờ học, thực hiện các mục tiêu của bài học.
- Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, biết tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, hoạt động của đội Thiếu niên, sao Nhi đồng.
- Biết giao tiếp ứng xử với học sinh, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng.
- Biết lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ và sử dụng hồ sơ, biết giảng dạy và giáo dục học sinh.
2.3 Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
- Nhận thức rõ về tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.
- Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
- Có đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo .
- Phải trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh.
3. Khái niệm, mục tiêu bồi dưỡng giáo viên và bồi dưỡng giáo viên tiểu học:
3.1 Khái niệm, mục tiêu của bồi dưỡng giáo viên :
- Theo quan niệm của tổ chức UNESCO là: "Bồi dưỡng với ý nghĩa nâng cao nghề nghiệp. Quá trình này chỉ diễn ra khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hay kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp ".
- Theo tác giả Nguyễn Minh Đường "Bồi dưỡng có thể coi là một quá trình cập nhật kiến thức và kĩ năng còn thiếu hay đã lạc hậu trong một cấp học, bậc học và thường xuyên được xác định bằng một chứng chỉ ".
Qua các quan điểm trên, có thể nói bồi dưỡng thực chất bổ sung kiến thức kỹ năng để nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn nào đó, giúp con người mở mang hay nâng cấp hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo chuyên môn nghiệp vụ có sẵn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc đang làm.
3.2 Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ :
- Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên có một ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về chính trị chuyên môn và quản lý giáo dục. Vai trò của người giáo viên với những phẩm chất đạo đức tốt cùng với kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng sẽ tạo được uy tín và khả năng giáo dục tiểu học to lớn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và phụ thuộc vào công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Hai mặt này gắn bó với nhau một cách chặt chẽ trong một thể thống nhất trong đó công tác bồi dưỡng thường xuyên có ý nghĩa đào tạo lại, cung cấp cho giáo viên tiểu học những kiến thức mới, tạo cho họ có một tiềm lực tiếp cận với những yêu cầu thay đổi trong giảng dạy phổ thông và sự phát triển của khoa học giáo dục, khoa học bộ môn ( nhất là những thành tựu mới ) để vận dụng vào công tác giảng dạy và giáo dục học sinh trong giai đoạn mới.
Muốn phát triển giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng không thể không chú ý bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Đây là yếu tố số một mà trong đó chuyên môn là một vấn đề quan trọng nhất. Nếu giáo viên yếu về trình độ chuyên môn, yếu về năng lực sư phạm thì không thể nâng cao chất lựơng giáo dục. Chúng ta ai cũng thừa nhận một nền giáo dục không thể phát triển cao hơn trình độ của những người xây dựng nên nó. "Đỉnh cao của một nền giáo dục của bất kỳ mọt quốc gia nào cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa của thầy giáo". Vấn đề thầy giáo lại được khẳng định: "Để đảo bảo chất lượng của giáo dục và đào tạo phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo". Vấn đề thấy giáo được khẳng định hơn trong Hội nghị lần 2 BCH Trung ương Đảng khoá VIII. Trong năm giải pháp về chiến lược phát triển gi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement