Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By moly_fashion
#681567

Download Khóa luận Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh giai đoạn 2008-2010 miễn phí





MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 3
1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 3
1.1.1. Khái niệm Bảo hiểm xã hội 3
1.1.2. Vai trò của Bảo hiểm xã hội 4
1.1.3. Quỹ Bảo hiểm xã hội 5
1.1.3.1. Khái niệm về quỹ Bảo hiểm xã hội 5
1.1.3.2 Đặc điểm quỹ Bảo hiểm xã hội 6
1.1.3.3 Nguồn hình thành quỹ BHXH 7
1.1.3.4. Mục đích sử dụng quỹ BHXH 8
1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 9
1.2.1 Khái niệm thu BHXH 9
1.2.2. Vai trò của công tác thu BHXH 10
1.2.3. Nội dung của công tác thu BHXH bắt buộc 11
1.2.3.1 Đối tượng thu BHXH bắt buộc 11
1.2.3.2 Tiền lương- tiền công làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc 12
1.2.3.3 Mức thu và cách thu BHXH bắt buộc 13
1.2.3.4. Quy trình thu- nộp BHXH bắt buộc 14
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC THU BHXH. 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BHXH THỊ XÃ HỒNG LĨNH. 21
2.1. VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ THỊ XÃ HỒNG LĨNH VÀ CƠ QUAN BHXH THỊ XÃ HỒNG LĨNH. 21
2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội Thị xã Hồng Lĩnh 21
2.1.2. Sơ lược vế cơ quan BHXH thị xã Hồng Lĩnh. 21
2.1.2.1. Lịch sử hình thành. 21
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và của BHXH thị xã Hồng Lĩnh. 22
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy BHXH Thị xã Hồng Lĩnh 23
2.1.2.4. Đội ngũ cán bộ của BHXH Thị xã Hồng Lĩnh. 24
2.1.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH Thị xã Hồng Lĩnh. 25
2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH TẠI THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2008-2010. 26
2.2.1. Đối tượng thu và mức thu BHXH 26
2.2.1.1. Đối tượng thu BHXH. 26
2.2.1.2. Mức thu BHXH 31
2.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch thu 31
2.2.3. Kết quả công tác thu BHXH bắt buộc xét theo khối 33
2.2.3.1. Khối Doanh nghiệp Nhà nước. 33
2.2.3.2. Khối Hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể 33
2.2.3.3. Khối Doanh Nghiệp ngoài quốc doanh. 34
2.2.3.4. Các khối khác ( Khối ngoài công lập; HTX; Xã, phường, Thị trấn; Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác) 36
2.2.4. Tình trạng nợ đọng BHXH tại Thị xã Hồng Lĩnh. 37
2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC Ở THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2008-2010. 38
2.3.1. Những kết quả đạt được 38
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 39
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 41
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI THỊ XÃ HỒNG LĨNH - HÀ TĨNH. 43
3.1. ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC THU BHXH TRONG NHỮNG NĂM TỚI CỦA BHXH THỊ XÃ HỒNG LĨNH. 43
3.1.1.Định hướng về công tác BHXH 43
3.1.2. Định hướng về công tác thu BHXH 43
3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI CƠ QUAN BHXH THỊ XÃ HỒNG LĨNH – HÀ TĨNH. 44
3.2.1. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ BHXH 44
3.2.2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. 46
3.2.3. Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH. 48
3.3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 50
3.3.1. Khuyến nghị với cơ quan BHXH Tỉnh Hà Tĩnh. 50
3.3.2. Khuyến nghị với Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 51
KẾT LUẬN. 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
 
 



Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

iệc thực hiện chính sách BHXH nhất là đối với khu vực Nhà nước quy định thang bảng lương vì khu vực này tiền lương phụ thuộc vào mức lương tối thiểu và hệ số lương. Nâng lương tối thiểu đồng nghĩa với việc tăng mức đóng BHXH và đương nhiên tăng số thu BHXH. Như vậy, mức lương tối thiểu đã tác động gián tiếp tới mức thu BHXH.
Thứ hai, là nguồn lực lao động:
Người lao động là đối tượng tham gia BHXH, đang trong độ tuổi lao động, trực tiếp tạo ra của cải cho xã hội. Như vậy, nếu một quốc gia có dân số “già” tức là số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ thấp trong tổng dân số sẽ dẫn tới việc mất cân đối quỹ BHXH bởi vì số người tham gia đóng góp vào quỹ ngày càng ít trong khi số người hưởng các chế độ BHXH đặc biệt là chế độ hưu trí ngày càng tăng. Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, với dân số trẻ (Năm 2010, cả nước có 43,8 triệu người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm 51,1% dân số) đang có lợi thế về nguồn lực lao động tham gia tham gia đóng góp vào quỹ BHXH song đến hết năm 2010 mới chỉ có hơn 9 triệu người tham gia (chiếm khoảng 20,5% số người trong độ tuổi lao động). Con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu.
Thứ ba, là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia phản ánh khả năng tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của Nhà nước. Vì thế, nếu một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định thì chắc chắn đời sống nhân dân sẽ được nâng cao dần lên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi và các doanh nghiệp cũng sẵn sàng tham gia BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững phản ánh nhiều người lao động có thu nhập cao thông qua quá trình lao động, đây là điều kiện tiền đề để người lao động có cơ hội tham gia BHXH. Thêm nữa, khi đời sống kinh tế cao thì nhận thức của người lao động cũng tăng lên. Ngoài việc ý thức đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho bản thân và gia đình họ, họ mong muốn có khoản trợ giúp khi không may gặp các rủi ro xã hội như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, thất nghiệp khiến họ bị mất hay giảm thu nhập. Những yếu tố trên tác động tích cực làm tăng thu BHXH.
Thứ tư, mức độ chi trả các chế độ BHXH.
Mức độ chi trả các chế độ BHXH phụ thuộc vào: Số lượng các chế độ BHXH được áp dụng, số lượng người hưởng các chế độ BHXH, tỷ lệ hưởng BHXH. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khuyến nghị các quốc gia tham gia phê chuẩn Công ước số 102 về BHXH phải áp dụng tối thiểu 3 trong 9 chế độ BHXH, trong đó ít nhất phải áp dụng một trong các chế độ: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp tàn tật, trợ cấp nuôi dưỡng. Nếu một quốc gia càng triển khai và áp dụng nhiều các chế độ trong số 9 chế độ thì số thu BHXH ngày càng lớn, ở Việt Nam hiện nay đang áp dụng 5 chế độ đó là: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Tỷ lệ hưởng càng cao có nghĩa là số tiền chi trả cho các chế độ càng lớn, chính điều này đã đặt ra yêu cầu thu BHXH ngày càng cao hơn để tránh tình trạng mất cân đối quỹ BHXH. Thực tế tỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam hiện nay là 75% thuộc vào một trong những nước có tỷ lệ hưởng lương hưu cao trên thế giới, thông thường các nước chỉ ở mức 60% - 65%. Song lương hưu ở Việt Nam lại thuộc vào những nước thấp trên thế giới, sở dĩ có nghịch lý này là do: Mức đóng BHXH của người tham gia BHXH vào quỹ BHXH rất thấp do căn cứ vào tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định hay lương ký trên hợp đồng, mà đây là những mức lương rất thấp. Khi tuổi nghỉ hưu càng được nâng lên thì mức thu càng tăng, giảm nguy cơ mất cân đối quỹ, ngược lại khi tuổi nghỉ hưu càng thấp thì nguy cơ mất cân đối quỹ càng sớm xuất hiện bởi vì khi nghỉ hưu sớm thì số thu được của quỹ không những ít mà quỹ phải chi nhiều hơn cho ngườì lao động khi về hưu.
Như vậy, để số huy động vào quỹ BHXH ngày càng cao nhằm đảm bảo cho quỹ BHXH được cân đối lâu dài, ổn định thì việc nâng cao hiệu quả thu BHXH là một trong những công việc được đặt ra hàng đầu, tuy nhiên để có thể nâng cao hiệu quả thu BHXH chúng ta cần giải quyết hài hoà và căn cứ vào các nhân tố tác động đến công tác thu, qua đó chúng ta tìm ra những nhân tố tác động tích cực để phát huy tiềm năng thế mạnh, tìm ra những nhân tố tác động tiêu cực để có biện pháp hạn chế và điều chỉnh kịp thời.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BHXH THỊ XÃ HỒNG LĨNH.
2.1. VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ THỊ XÃ HỒNG LĨNH VÀ CƠ QUAN BHXH THỊ XÃ HỒNG LĨNH.
2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội Thị xã Hồng Lĩnh
Thị xã Hồng Lĩnh nằm ở tọa độ 105,45 kinh độ đông – 18.32 vĩ độ bắc, là nơi giao nhau của Quốc lộ 1A và 8A. Về vị trí địa lý phía Bắc giáp huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), phía Đông giáp huyện Nghi Xuân, phía tây giáp huyện Đức Thọ, phía Nam giáp huyện Can Lộc. Trung tâm Thị xã cách Thành phố Vinh 15km về phía Bắc và Thành phố Hà Tĩnh 35 km về phía Nam, Cửa khẩu Quốc tế cầu treo 92km về phía Tây. Năm 2009, Thị xã Hồng Lĩnh có 5.855,23ha diện tích đất tự nhiên và 40.805 nhân khẩu. Thị xã Hồng Lĩnh có tất cả 5 phường 1 xã. Với vị trí địa lý và tự nhiện như thế, Hồng Lĩnh là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, tuy nhiên đây vẫn còn là một thị xã miền núi nghèo, vẫn còn rất nhiều khó khăn cần được quan tâm và phát triển hơn nữa.
2.1.2. Sơ lược vế cơ quan BHXH thị xã Hồng Lĩnh.
2.1.2.1. Lịch sử hình thành.
Bảo hiểm xã hội Thị xã Hồng lĩnh được thành lập vào ngày 11/07/1995 theo quyết định của BHXH tỉnh Hà Tĩnh và BHXH Việt Nam, cơ sở biên chế từ công đoàn Lao động và Phòng thương binh xã hội chuyển sang. BHXH thị xã Hồng Lĩnh là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng, là đơn vị hạch toán cấp 3 của hệ thống BHXH Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của BHXH tỉnh Hà Tĩnh. BHXH thị xã Hồng Lĩnh có trụ sở đóng tại đường Suối Tiên, phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh.
Từ lúc mới thành lập BHXH Thị xã Hồng Lĩnh đã gặp không ít khó khăn về cả nhân lực cũng như cơ sở vật chất. Nhưng đến nay, nhìn lại một chặng đường sau 16 năm hình thành và phát triển cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị và sự quan tâm giúp đỡ của các ngành địa phương BHXH Thị xã Hồng Lĩnh đã từng bước phát triển và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam giao cho.
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và của BHXH thị xã Hồng Lĩnh.
a. Chức năng:
Chức năng cơ bản của BHXH thị xã Hồng Lĩnh là giúp giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, chế độ BHXH và quản lý tài chính BHXH trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.
BHXH Thị xã Hồng Lĩnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH Tỉnh Hà Tĩnh, ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement