Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhi04x3d
#681492

Download Đề tài Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trường THPT Phú Lộc giai đoạn 2005 - 2010 miễn phí

Mục lục
 
Mở đầu 1
1. Lý do chọn đề tài. 1
2. Mục đích nghiên cứu. 4
3. Đối tượng nghiên cứu. 5
4. Phương pháp nghiên cứu. 5
Phần Nội DUNG 6
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 6
1. Cơ sở lý luận. 6
2. Cơ sở pháp lý. 7
Chương 2: thực trạng đội ngũ giáo viên của Trường THPT Phú Lộc 8
I. Đặc điểm, tình hình chung Trường THPT Phú Lộc. 8
1. Tình hình Trường THPT Phú Lộc. 8
2. Đánh giá 02 mặt chất lượng: 10
3. Nguyên nhân: 12
II. Những giải pháp thực hiện. 13
1. Giải pháp trước mắt (trong năm học 2006 - 2007): 13
2. Những giải pháp mang tính thường xuyên, lâu dài: 14
2.1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ: 14
Các yêu cầu 14
2.2. Thường xuyên giáo dục đội ngũ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người giáo viên: 17
2.3. Quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán nhà trường: 17
2.4. Xây dựng mạng lưới chuyên môn đủ mạnh, đủ năng lực để giải quyết các yêu cầu đặt ra về chuyên môn cho đội ngũ: 18
2.5. Phải tích cực để xây dựng nhà trường thành một tổ chức học tập: 18
2.6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học: 20
2.7. Cùng tiếp tục lôi cuốn các tổ chức trong, ngoài nhà trường cùng tham gia vào công tác nâng cao chất lượng đội ngũ: 21
2.8. Nâng cao trách nhiệm và năng lực của đội ngũ thông qua việc xây dựng quy chế dân chủ của cơ quan: 24
2.9. Tăng cường sự lãnh đạo thường xuyên của Chi bộ Đảng: 24
2.10. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá và tự đánh giá của đội ngũ bằng nhiều hình thức: 25
Phần kết luận 27
1. Một số kết luận. 27
2. Một số khuyến nghị. 28
Tài liệu tham khảo 29
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

, toán 01.
- Về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình: Đảm bảo ổn định về vật chất tinh thần, có 01 trường hợp đặc biệt đang đề xuất Sở giáo dục và đào tạo cho thuyên chuyển.
- Mức lương bình quân: 1,35 triệu đồng/người.
- Các nguồn thu nhập khác: không.
- Về bộ môn:
Giáo viên bộ môn Số lượng Tương đối ổn định Số đảng viên Số GV còn thiếu Chất lượng 02 mặt của GV, Theo quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006
X.sắc Khá TB Kém
Toán 10 05 05 01 04 04 02 0
Vật lý 06 03 x 04 02 0
Hoá 04 04 02 02 02 0
Sinh 03 01 x 02 01 0
Văn 08 05 02 01 02 04 02 0
Sử 03 01 x 01 02 0
Địa 03 01 01 01 02 0
Anh văn 05 02 x 01 04 01 0
GDCD 02 01 x 02 00 0
KTNN 01 00 x 01 0
KTCN 00 00 x 01 0
Thể dục 03 01 01 01 01 01 01 0
GDQP 00 00 x 01 0
Tin học 03 02 x 03 0
Cộng 51 26 11 06 10 29 12 0
2. Đánh giá 02 mặt chất lượng:
a) Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
Theo quyết định Bộ nội vụ số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông công lập.
Loại tốt: 24; Loại khá: 25; Loại TB: 02; Loại kém: 0.
b) Về chuyên môn nghiệp vụ:
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục-đào tạo số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 về đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông công lập.
Loại tốt: 12; Loại khá: 35; Loại TB: 04; Loại kém: 0.
c) Đánh giá những mặt mạnh về đội ngũ:
- Đội ngũ giáo viên hầu hết được đào tạo có bài bản, được bổ sung hàng năm tương đối đồng bộ về cơ cấu bộ môn. Đủ điều kiện và năng lực để đảm nhận công việc, không có dôi dư, không cần đào tạo lại, trong đó lực lượng trẻ chiếm khá đông, hầu hết đều có ý thức chấp hành, cầu tiến và hăng hái với công việc.
- Tuy ở một số bộ môn kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, giáo dục quốc phòng chưa được ngành đào tạo bổ sung, song giáo viên các bộ môn này đã tích cực nghiên cứu, đảm nhận giảng dạy và giảng dạy ngày càng có hiệu quả. Việc cải tiến phương pháp đã được thực hiện cố gắng, tích cực. Hàng năm mọi giáo viên đều có đăng ký giờ dạy tốt học tốt, thao giảng dự giờ để học tập kinh nghiệm, triển khai học tập nhiều chuyên đề về chuyện môn nghiệp vụ thiết thực như các chuyên đề về dạy học thực hành, về ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm dạy học v.v... Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá cho học sinh và tham gia nhiều hoạt động giáo dục khác như hoạt động xã hội, cứu trợ nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia đầy đủ và đạt thành tích cao các đợt dự thi tìm hiểu, thi giáo viên dạy giỏi, thi tiếng hát hay... do ngành phát động. Các phong trào hiến máu nhân đạo, hoạ động xã hội, công tác tuyên truyền vận động giáo dục quần chúng nhân dân địa phương cũng được đội ngũ hưởng ứng nhiệt tình, đưa nhà trường vươn lên đạt thành tích cao trong các năm học gần đây.
- Đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ai, chấp hành kỷ cương kỷ luật. Thực hiện khá đảm bảo mọi quy định, quy chế chuyên môn về soạn, giảng, chấm chữa đánh giá vào điểm cho học sinh kịp thời. Các tổ chuyên môn đã cố gắng thực hiện sinh hoạt đúng định kỳ 02 lần/tuần và đã giải quyết nhiều vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Toàn thể giáo viên của trường chưa hề có hành vi tiêu cực, vi phạm Pháp luật. Mối quan hệ thầy trò gần gũi, thân ái, đã chủ động tham gia thường xuyên các buổi học tập chính trị và chuyên môn nghiệp vụ khá tốt. Đặc biệt số giáo viên là học sinh củ của trường trở về công tác chiếm tỷ lệ khá lớn trong những năm gần đây nên đã góp phần tương đối ổn định như ở các bộ môn toán, hoá, văn, tin học và đó cũng là những bộ môn có giáo viên giảng dạy khá vững, chu đáo và có nhiều kinh nghiệm. Phần lớn giáo viên trẻ đều có nguyện vọng muốn được tạo điều kiện để nâng cao kiến thức chuyên môn. Một số giáo viên đã chủ động tự học tin học, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác. Một sự cố gắng lớn nhất đã thực hiện được trong năm học qua đã có 02 giáo viên thi đậu cao học ở bộ môn Toán và Hoá.
- Nhận thức tư tưởng chính trị chưa có những biểu hiện gì sai lệch, hầu hết anh chị em giáo viên trong trường đều thể hiện rõ phẩm chất đạo đức tốt, quan tâm đến học sinh. Kịp thời tham gia phát hiện và giáo dục những học sinh sai phạm. Trong công tác chủ nhiệm đã biết chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền và hội cha mẹ học sinh, nhất là xây dựng môi trường học tập.
- Đội ngũ đoàn kết ưu tú khá phong phú tạo được nguồn kế cận cho Đảng.
d) Những tồn tại thiếu sót:
- Năng lực tổ chức điều hành các hoạt động ở nhà trường chưa tốt, kể cả việc quản lý học sinh, việc quán xuyến tình hình học sinh, nhà trường, việc giáo dục học sinh ngoài trường ngoài lớp. Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt ở một bộ phận lớn giáo viên chưa thật hữu hiệu, biện pháp chủ yếu vẫn là hạ bậc hạnh kiểm, đuổi học nhất là những giáo viên trẻ. Tính nhạy bén năng động và khả năng thích ứng cũng đang còn hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu đòi hỏi của ngành. Chưa đảm bảo thông tin kịp thời, việc thực hiện một số yêu cầu đề ra chưa đồng bộ thống nhất như là các quy định về lề lối làm việc, về việc xây dựng nhà trường có đời sống văn hoá tốt, về việc xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm.
- ý thức tự học tự rèn chưa cao, chưa trở thành phong trào chung, ít đầu tư thời gian để nghiên cứu khoa học, chỉ một số giáo viên có thành tích mới có sáng kiến kinh nghiệm. Việc nắm bắt thông tin chậm, vốn sống thực tiễn của đội ngũ còn cùng kiệt nên gắn việc giảng dạy kiến thức các môn học với giáo dục, thực hành chưa tốt. Việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học còn hạn chế. ở một số bộ môn không có giáo viên địa phương, số giáo viên nơi khác đến sau khi xong tập sự, vài năm sau khi bắt đầu phát huy được thì có nguyện vọng xin chuyển đi, một số trẻ lập gia đình sinh con không đăng ký theo kế hoạch của Công đoàn.
- ý thức phấn đấu vào Đảng còn chậm, một số tổ chuyên môn chưa có Đảng viên. Việc đấu tranh để giúp nhau hoàn thiện trong cuộc sống và trong công việc chưa mạnh... Vẫn có những biểu hiện cá nhân bằng mặt nhưng chưa bằng lòng khi giải quyết một số vấn đề liên quan đến quyền lợi. Chưa thật sự chăm lo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đặc biệt là ngoại ngữ - tin học.
- Một số bộ môn chất lượng giảng dạy chưa đáp ứng với yêu cầu học sinh khá giỏi, như các môn Anh văn, Vật lý, Sử, Sinh học do đội ngũ giáo viên ở các môn đó chưa ổn định. Vẫn có hiện tượng lơ là kém hiệu quả ở giáo viên dạy một số môn không thi tốt nghiệp như thể dục, giáo dục công dân, kỹ thuật nhất là vào thời gian gần cuối năm học. Các hoạt động ngoài trời, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề chưa đảm bảo chất lượng.
3. Nguyên nhân:
- Chất lượng học tập văn hoá của học sinh còn thấp, không đồng đều, hàng năm đều tuyển hết số học sinh tốt nghiệp THCS trong địa bàn vào lớp 10. Do đó việc đổi mới phương pháp cho giảng dạy của giáo viên gặp không ít khó...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement