Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By noinho_khongten
#681430

Download Chuyên đề Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả miễn phí

Là năm thứ nhất thực hiện chuyên đề “ sử dung thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả cho giáo viên và học sinh ”đối với tổ chuyên môn ban chung đã đạt được như sau:
Tổ chức khảo sát chất lượng,kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả ở các bộ môn sinh,hoá,địa mĩ thuật, thể dục.
Thường Xuyên vận dụng chuyên đề chuyên môn vào soạn giảng.
Giáo viên tích cực trong việc chuẩn bị và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học như: các mô hỡnh ,mẫu vật thí nghiệm,các thiết bị đồ dùng dạy học., các thí nghiệm phụ trở trong dạy học như các thí nghiệm ảo môn hoá.
Trong các giờ dạy thường xuyên dùng những câu hỏi dễ gợi mở dành cho những học sinh cũn dụt dố mạnh dạn hơn để xung phong trả lời câu hỏi của giáo viên.
Việc khai thác các đồ dùng như các mô hỡnh mẫu vật ở mụn sinh học từ 6 đến 9 đó được giáo viên bước đầu hướng dẫn cho học sinh cách khai thác từ ngoài vào trong theo từng chi tiết,bộ phận của mô hỡnh cần khai thỏc.Từ đó giúp cho học sinh tự rỳt ra kết luận tạo chớ tũ mũ cho cỏc em khai thỏc ở cỏc kiến thức tiếp theo.
Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép bài vở, kịp thời nắm bắt các kĩ năng cũn yếu của học sinh như kĩ năng xác định màu vẽ đối với môn mĩ thuật. để từ đó giáo viên từng bước có những giải pháp cụ thể với từng học sinh và bộ môn cho phù hợp.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

nh Nhân, ngày 12 tháng 10 năm 2010
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN I TỔ BAN CHUNG
NĂM HỌC 2010–2011
- Thời gian: Từ thỏng 9/2010 đến thỏng 12/2010
- Nội dung:
+ Tổ chức khảo sỏt chất lượng giỏo viờn của tổ và học sinh trờn cỏc bộ mụn sinh ( từ lớp 7 đến khối lớp 9) mụn hoỏ khối lớp 9, mụn địa (từ khối lớp 7 đến khối lớp 9)
+ Phõn cụng giỏo viờn ra đề khảo sỏt chất lượng đầu năm cỏc mụn sinh , hoỏ ,địa. Riờng mụn mĩ thuật, thể dục giỏo viờn tự khảo sỏt chất lượng sau đú bỏo cỏo tổ chuyờn mụn.Giỏo viờn chấm bỏo cỏo chất lượng cho tổ trưởng chuyờn mụn
BẢNG PHÂN CễNG CỤ THỂ
STT
HỌ VÀ TấN GIÁO VIấN RA ĐỀ
MễN
LỚP
1
Lục Thị Diện
hoỏ
9
2
Hà Tiến Quang
sinh
9
3
Nguyễn Khương
sinh
7
4
Nguyễn Khương
sinh
8
5
Hà Vĩnh Giang
Địa
7
6
Hà Vĩnh Giang
Địa
8
7
Trần Thị yến
Địa
9
8
Nguyễn Ngọc Tõn
Mĩ thuật
7,8
9
Nguyễn Khương
Thể dục
8,9,7
+ Tiếp tục rốn kỹ năng giao tiếp và tớnh mạnh dạn của học sinh ở bộ mụn sinh hoỏ,địa, mĩ thuật, thể dục:
Tăng cường gọi hỏi dựng cõu dễ hiểu khuyến khớch những học sinh yếu mạnh dạn trả lời cõu hỏi.
Gọi học sinh yếu nhắc lại nội dung cõu trả lời của bạn.
+ Xõy dựng và sắp xếp cỏc phũng bộ mụn đảm bảo khoa học, phục vụ cho học tập.( Đ/c Diện ):
Thường xuyờn lau dọn cỏc đồ dựng thớ nghiệm.
Thiết lập và cập nhật kịp thời cỏc thiết bị đồ dựng được cấp bổ sung đưa vào sử dụng kịp thời.
+ Kết hợp với chuyờn mụn nhà trường tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng TBDH mụn sinh địa vào cỏc buổi sinh hoạt chuyờn mụn:
Tập huấn thao tỏc chỉ bản đồ ở bộ mụn địa lớ( Tổ phú)
Tập huấn thao tỏc hướng dẫn học sinh khai thỏc cỏc thiết bị cú sẵn trong phũng đồ dựng ở bộ mụn sinh học như: Mụ hỡnh tụm sụng, kớnh lỳp, kớnh hiển vi.( đồng chớ tổ trưởng)
Tớch cực sử dụng cỏc phần mềm vào bài dạy Power Point như thớ nghiệm ảo mụn hoỏ học .
+ Tổ chức phõn cụng giỏo viờn dạy thể nghiệm trờn đối tượng học sinh, đồng thời đỏnh giỏ việc thực hiện chuyờn đề về kĩ năng sử dụng và khai thac đồ dựng dạy học ở cỏc bộ mụn.
+ Kết hợp với chuyờn mụn nhà trường tổ chức tốt cuộc thi kiến thức học đường nhằm rốn cho học sinh kĩ năng giao tiếp để mạnh dạn hơn nữa trong việc khai thỏc đồ dựng ở cỏc bộ mụn.
BẢNG PHÂN CễNG CỤ THỂ
STT
HỌ VÀ TấN GIÁO VIấN DẠY
MễN LỚP
TấN BÀI DẠY THỂ NGHIỆM
1
Lục Thị Diện
Hoỏ 9
Tớnh chất hoỏ học của kim loại
2
Hà Thị Khiờm
Hoỏ 8
Đơn chất hợp chất phõn tử
3
Nguyễn Khương
Sinh 7
Nhện và sự đa dạng của lớp hỡnh nhện
4
Nguyễn Khương
Sinh 8
Thể dục 9
Thực hành hụ hấp nhõn tạo
Nhảy xa chạy bền
5
Hà Vĩnh Giang
Địa 9
Trung du và miền nỳi bắc bộ
- Sơ kết giai đoạn 1: ngày 25/12/2010.
- cỏc thành viờn trong tổ bỏo cỏo kết quả thực hiện chuyờn đề giai đoạn 1 của bộ mụn được phõn cụng phụ trỏch vào 20 thỏng 12 năm 2010
- Bỏo cỏo chuyờn mụn nhà trường: 28 – 29/12/2010
Nơi nhận:
- BGH (bỏo/c)
- Chuyờn mụn trường (Bỏo/c)
- Cỏc tổ chuyờn mụn (T/hiện)
- Lưu trường.
Bỡnh Nhõn, ngày 12 thỏng 10 năm 2010
Tổ trưởng chuyờn mụn
TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN
TỔ BAN CHUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Bình Nhân, ngày 12 tháng 10 năm 2010
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN 1
TỪ 15/10/2010 ĐẾN 25/12/2010
STT
NỘI DUNG CễNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI THỰC HIỆN
CHỈ TIấU PHẤN ĐẤU
ĐIỀU CHỈNH
1
Triển khai chuyờn đề,kế hoạch chuyờn đề giai đoạn 1 đến tổ viờn
15/10/2010
Tổ trưởng
2
Phõn cụng giỏo viờn khỏo sỏt cỏc mụn đầu năm
15/10/2010
Tổ trưởng
3
Thảo luận những thuận lợi và khú khăn sẽ mắc phải khi thực hiện chuyờn đề.
Dự giờ địa lớ 9 đỏnh giỏ kĩ năng khai thỏc đồ dựng của giỏo viờn và học sinh.
18/10/2010
Toàn thể thành viờn trong tổ
Thực hiện tốt
4
Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giỏo ỏn của đ/c Tõn
20/10/2010
Tổ trưởng
Thực hiện tốt
5
Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giờ sinh 7 của đ/c Khương
21/10/2010
Tổ trưởng
Thực hiện tốt
6
Thảo luận kĩ năng khai thỏc mụ hỡnh sinh học 6, 7,8 kĩ năng hướng dẫn học sinh chỉ bản đồ ở mụn địa lớ
3/11/2010
Toàn thể thành viờn trong tổ
Thực hiện tốt
7
Lờn kế hoạch thao giảng lần 1
8/11/2010
Tổ trưởng
Thực hiện tốt
8
Kiểm tra việc sử dụng đồ dựng của giỏo viờn trong tổ
10/11/2010
Tổ trưởng
Thực hiện tốt
9
Dự giờ mĩ thuõt, địa đỏnh gớa chuyờn đề
16/11/2010
Toàn thể thành viờn trong tổ
Thực hiện tốt
10
Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giỏo ỏn của đ/c Tõn, Giang
4/12/2010
Tổ trưởng
Thực hiện tốt
11
Nộp bỏo cỏo
20/12/2010
12
Thao giảng chuyờn đề mụn sinh
24/12/2010
Tổ trưởng
12
Tổng kết chuyờn đề
TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN
TỔ BAN CHUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh Phỳc
Bình Nhân, ngày 12 tháng 10 năm 2010
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ THÁNG 10,11
TỪ 15/10/2010 ĐẾN 30/11/2010
I Thành công
1, Đối với giáo viên
Là năm thứ nhất thực hiện chuyên đề “ sử dung thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả cho giáo viên và học sinh ”đối với tổ chuyên môn ban chung đã đạt được như sau:
Thường xuyên vận dụng chuyên đề chuyên môn vào các giờ dạy
Thực hiện kết hợp tốt các khâu thực hiện chuyên đề . từ việc khảo sát chất lượng đầu năm đến việc rèn kĩ năng giao tiếp và tính mạnh dạn cho học sinh .quá trình lựa chọn nội dung kiến thức đến cách hướng dẫn học sinh thực hiện đồ dùng cho có hiệu quả.
Trong giờ dạy những học sinh yếu đã được giáo viên bộ môn quan tâm nhiều hơn bằng nhiều cách thức khác nhau như :, gọi nhắc lại nội dung kết quả thảo luận của nhóm, nhắc lại nội dung kiến thức cơ bản của bài .
Đa số các giờ dạy giáo viên điều khiển học sinh thưc hiện khai thác đồ dùng một cách thuần thục do vậy đã thu hút sự chú ý vào bài và học sinh tiếp thu kíên thức một cách chủ động . tạo được sự thoải mái cho giờ học
Các đồng chí giáo viên trong tổ luôn có ý thức chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học phục vụ cho công việc tổ chức thực hiện hoạt động theo nhóm như : bảng phụ trò chơi ô chữ ,
Thường xuyên quan tâm đến việc ghi chép bài vở cách trình bày bài vở ,rèn luyện chữ viết ,cách làm bài kiểm tra
Hàng tuần dành thêm thời gian để phụ đạo nhằm củng cố thêm những kiến thức cơ bản cho học sinh chủ yếu tập trung vào cuối giờ học.
Thường xuyên trao đổi cập nhật những nội dung về chuyên đề đang thực hiện với các đồng nghiệp hay thông qua sinh hoạt tổ để bản thân tự rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn
Nhận thức rõ được vai trò và ỹ nghĩa việc sử dụng thiết bị đồ dùng đối với dạy học.
Đã tiến hành khai thác từ 2 phía có hiệu quả.
Đối với học sinh
Đa số các em học sinh đã mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước lớp , cả
Khi có các thầy cô giáo đến dự giờ
Đã biết cách khai thác đồ dùng theo nội dung kiến thức mà giáo viên giao cho ngay cả trên máy chiếu.
Đa số học sinh
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement