Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuyenvothithanhtuyen
#681407

Download Đề tài Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm phần điện học cho học sinh thông qua dạy - học vật lí 9 trường THCS Ninh Điền miễn phí

• Mắc mạch điện theo theo sơ đồ.
Hướng dẫn học sinh học tập theo nhóm.
- Giáo viên nêu yêu cầu đánh giá kết quả thực hành của nhóm gồm các nội dung sau:
- Thao tác thí nghiệm.
- Kết quả thí nghiệm.
- Thái độ học tập của nhóm.
- Ý thức kỉ luật.
- Sau đó, các nhóm nhận công cụ thực hành,
- Nhóm trưởng phân công việc cụ thể cho từng thành viên.
- Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ, chú ý các mắc các cực của ampe kế, vôn kế, chốt tiếp điểm, bố trí các công cụ đúng vị trí theo sơ đồ.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ã chỉ rõ: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”.
Cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, nền giáo dục Việt Nam có những biến đổi sâu sắc về mục tiêu, nội dung sách giáo khoa và cả phương pháp giáo dục, một trong những đổi mới cơ bản hiện nay là đổi mới mục tiêu dạy học ở trường phổ thông THCS. Ngành giáo dục đã tiến hành cải cách sách giáo khoa ở các bậc học. Sách giáo khoa mới được biên soạn trên hình thức đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở lấy học sinh làm trung tâm. Nhìn chung, giáo viên và học sinh đã quen dần với nội dung và phương pháp mới của sách giáo khoa mới. Trong đó việc đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí theo chương trình đổi mới sách giáo khoa thì học sinh phải chủ động tiếp thu kiến thức, đào sâu kiến thức bài học thông qua sự hướng dẫn của giáo viên, chủ yếu là thực nghiệm hơn thuyết giảng, nhằm giúp các em tự giác học tập, độc lập suy nghĩ và tích cực học tập trên lớp và ở nhà để giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy.
Vật lí học là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật quan trọng. Sự phát triển của khoa học vật lí gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Vì thế, những hiểu biết và nhận thức về vật lí có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, đặt biệt trong công cuộc xây dựng đất nước.
Bên cạnh đó, môn vật lí có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của trường trung học cơ sở. Chương trình vật lí trung học cơ sở có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức vật lí cơ bản, ở trình độ này bước đầu hình thành ở học sinh những kĩ năng cơ bản phổ thông vá thói quen làm việc khoa học, góp phần tạo ra ở các em năng lực nhận thức và các phẩm chất nhân cách mà mục tiêu giáo dục đề ra.
Đổi mới phương pháp dạy nhất là tăng cường hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm, giáo viên phải làm sao phát huy tính tích cực chủ động lĩnh hội tri thức của học sinh. Giáo viên với vai trò là người chỉ đạo giúp học sinh giải quyết vấn đề mới nẩy sinh hay mâu thuẫn nhận thức.
Từ những yêu cầu trên bản thân nghiên cứu tìm hiểu về phương pháp dạy học, trao đổi với đồng nghiệp về kinh nghiệm thực tế trong quá trình dạy học đã đúc kết một số biện pháp “ Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm phần điện học cho học sinh thông qua dạy-học vật lí 9 trường THCS Ninh Điền”.
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm phần điện học trong môn vật lí cho học sinh lớp 9
- Giáo viên và học sinh lớp 9A1 trường THCS Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh.
PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Đề tài nghiên cứu một số phương pháp rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm phần điện học trong môn vật lí cho học sinh lớp 9A1 trường THCS Ninh Điền.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Để nghiên cứu được đề tài tui đã sử dụng một số phương pháp sau:
a.Phương pháp đọc tài liệu:
Phương pháp đọc tài liệu là phương pháp tìm tòi thu thập thông tin cần thiết. Đây là phương pháp không thể thiếu khi nghiên cứu các đề tài khoa học. tui đã thu thập và đọc tài liệu sau:
Sách giáo khoa vật lí 9 – NXB giáo dục.
Sách giáo viên vật lí 9 – NXB giáo dục.
Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí THCS – NXB giáo dục.
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III – NXB giáo dục.
Tài liệu tập huấn giáo viên môn vật lí về dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng- BGD và ĐT
b. Phương pháp dự giờ, rút kinh nghiệm:
tui đã dự giờ các anh chị đồng nghiệp trong trường ở các bài thực hành thí nghiệm vật lí.
c. Phương pháp điều tra thực tiễn:
tui đã sử dụng phương pháp này để điều tra thực trạng học môn vật lí đặc biệt là về kĩ năng thực hành thí nghiệm của học sinh.
Về phía giáo viên còn khó khăn khi dạy tiết thực hành, nhất là phần điện học.
d. Phương pháp kiểm tra , đối chiếu, so sánh:
tui thường xuyên kiểm tra kĩ năng thực hành của học sinh, so sánh, đối chiếu qua từng giai đoạn nghiên cứu nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
1. Cơ sở lí luận:
1.1 Các văn bản chỉ đạo của trung ương, địa phương và của ngành:
- Căn cứ quyết định số 40/2000/ QH10 về thay đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
- Các chuyên đề cơ sở, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo về cải tiến phương pháp dạy học ở trường phổ thông.
- Tài liệu “ Một số vấn đề về đổi mới phương pháp ở trường trung học cơ sở” của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, xuất bản năm 2002.
- Tài liệu hội thảo đào tạo giáo viên về cách làm việc theo nhóm.
- Công văn 1384 SGD&ĐT về việc hướng hẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 – 2011.
Toàn ngành giáo dục đã thực hiện về chương trình thay sách, đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh tự chiếm lĩnh tri thức.
Chương trình vật lí lớp 9 có các tiết thực hành thí nghiệm học sinh phải tự làm dưới sự hướng dẫn điều khiển của giáo viên để thu thập thông tin từ học sinh từ thí nghiệm, tạo nhóm học tập chọn công cụ thực hành và các thao tác trên dụng cụ.
Trên cơ sở học sinh làm việc theo nhóm để làm thí nghiệm, đòi hỏi thí nghiệm mang tính chính xác, khoa học cẩn thận và trung thực khi viết báo cáo. Nhất là phải đảm bảo an toàn khi làm thí nghiệm.
Qua việc học sinh tự bố trí và tiến hành thí nghiệm các em dần dần hình thành nhân cách của mình và sự phát triển trí tuệ cũng như nhận thức của mỗi cá nhân.
Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong quá trình dạy học sự cần thiết phải cho các em tự làm thí nghiệm thực hành có như vậy mới nắm vững kiến thức một cách vững chắc, nắm vững qui luật của sự vật hiện tượng, những quá trình vật lí để có thể áp dụng vào trong thực tiễn của cuộc sống.
Từ đó hình thành kĩ năng ứng xử, thu thập xử lí thông tin hay các số liệu một cách có hiệu quả nhất, diễn đạt tình huống hay trả lời các câu hỏi thật chính xác bằng ngôn ngữ vật lí.
Trước hết giáo viên phải làm cho học sinh có niềm tin vào khoa học, yêu thích môn học.
Giúp các em bước đầu làm quen với khoa học kĩ thuật, để tiếp tục học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề hay gia nhập vào cuộc sống.
1.2. Mục đích của việc làm thực hành thí nghiệm:
Để học sinh tự lĩnh hội kiến thức từ thực nghiệm và quá trình dạy học diễn ra sôi nổi, không nhàm chán, có hiệu quả cao thì cần có sự phối kết hợp giữa người dạy và người học.
Đối với giáo viên:
Đảm bảo việc dạy học theo đúng đặc trưng của bộ môn.
Tạo điều kiện để vận dụng tích cực phương pháp dạy học tích cực.
Giáo viên có cơ sở xác định mục tiêu nội dung kiến thức, kĩ năng của bài ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement