Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Lucy_Duong
#681359 Download Tiểu luận phí

Quyết định quản lý hành chính (QĐQLHC) là sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương có tính bắt buộc của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi ban hành các quyết định quản lý hành chính đều phải dựa trên cơ sở văn bản luật và nhằm thực hiện luật theo một trình tự và hình thức văn bản nhất định mà pháp luật đã quy định. Mục đích là nhằm định ra các chính sách, đặt ra hay sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính hay làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể, thực hiện quyền hành pháp của CQHCNN.
Mọi QĐQLHC đều phải thỏa mãn yêu cầu về tính hợp pháp và tính hợp lý, QĐQLHC chỉ có thể hợp lý khi nó hợp pháp, tính hợp lý càng cao thì tính khả thi càng cao và điều đó quyết định đến hiệu quả thể hiện ý chí quyền lực của CQHCNN đối với khách thể quản lý.
Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn là một loại QĐQLHC thể hiện chính sách tiền lương của nhà nước đối với cá nhân người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước theo ngạch - bậc công chức, viên chức mà nhà nước đã quy định.
Một quyết định lương thỏa mãn tính hợp pháp và hợp lý sẽ là động lực không nhỏ cho sự cống hiến và khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả và năng suất lao động; đồng thời thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ, bên cạnh đó tạo ảnh hưởng tích cực cho các cá nhân khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau vẫn có những quyết định lương không hợp lý làm thiệt hại đến quyền lợi cá nhân người lao động, ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ công tác của họ dẫn đến giảm hiệu quả công việc, thậm chí là phản ứng tiêu cực của họ như trong tình huống: “Ông Nguyễn Văn A làm đơn xin thôi việc do nhiều lần không được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn”.
Sau thời gian học tập, nghiên cứu chương trình Bồi dưỡng kiến thức về Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, tui mạnh dạn vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu nhằm xử lý tình huống nêu trên. Tuy nhiên do khả năng còn nhiều hạn chế nên trong tập tiểu luận này chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, tui thành thật mong rằng sẽ được các thầy cô chỉ bảo và đóng góp nhiều ý kiến bổ ích về phương pháp diễn giải, lý luận, cách đặt và giải quyết vấn đề, qua đó giúp tui hoàn thiện kiến thức và nâng cao khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của bản thân.
Xin chân thành cảm ơn.

PHẦN I
Mô tả tình huống
Ông Nguyễn Văn A là một chuyên viên, hiện đang công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, ông là người có năng lực thực sự, nhiều năm liền được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng với danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 02 năm liền (2006, 2007) được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Ông A hiện đang hưởng lương ngạch chuyên viên, bậc 5/9, hệ số 3,66 kể từ ngày 01/2/2006.
Ngày 01/3/2008, ông A được Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện và ông Trưởng phòng Nội vụ đề nghị Hội đồng nâng lương trước thời hạn xem xét cho nâng bậc lương trước thời hạn là 12 tháng; đồng thời, cũng trong thời gian đó còn có 05 người khác là cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn của huyện cũng được đề nghị xem xét nâng bậc lương trước thời hạn (Trong số đó có 02 người mới tham gia công tác, hiện đang hưởng lương ngạch chuyên viên, bậc 2/9, hệ số 2,67). Tuy nhiên chỉ duy nhất một mình ông Nguyễn Văn A không được Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn xem xét đề nghị cho nâng bậc lương trước thời hạn như đã được đề nghị ban đầu với lý do: “Theo quy định tại Công văn số 5511/UBND-SNV ngày 03/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì số người được nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm không quá 5% (chỉ tính phần số nguyên) chỉ tiêu biên chế được giao”. Trong khi đó chỉ tiêu biên chế khối hành chính của huyện Đức Linh được giao năm 2008 là 102 biên chế. Như vậy, chỉ có 05 người được nâng bậc lương trước thời hạn, do đó trường hợp của ông A không được xem xét trong năm 2008 này mà Hội đồng nâng lương trước thời hạn hứa sẽ ưu tiên xem xét trong năm sau nếu đủ điều kiện.
Năm 2008, ông Nguyễn Văn A tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích công tác trong năm nên một lần nữa ông đề nghị xem xét cho nâng lương trước thời hạn 12 tháng vào ngày 01/01/2009, có nghĩa là ông được nâng lương lên bậc 6/9, hệ số 3,99 kể từ ngày 01/2/2008. Tuy nhiên, lần này ông vẫn không được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn với lý do mà Thủ trưởng của ông nêu ra là: “Ông chỉ còn 01 tháng nữa là đến thời điểm nâng bậc lương thường xuyên theo định kỳ (tức ngày 01/02/2009 ông sẽ được nâng lương lên bậc 6/9, hệ số 3,99), việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng cho ông (tức từ ngày 01/02/2008) thì rất phiền phức cho đơn vị trong việc truy lĩnh tiền lương cũng như việc truy nộp BHXH đối với chênh lệch hệ số lương mà đơn vị đã đóng trước đó cho ông”.
Sau nhiều lần gửi đơn đến Thủ trưởng đơn vị đề nghị xem xét chế độ tiền lương của mình, nhưng không có kết quả gì. Ngày 01/10/2009, ông Nguyễn Văn A làm đơn trình bày và xin thôi việc gửi Chủ tịch UBND huyện. Trong đơn ông A cho rằng: “ ……. Do chế độ đãi ngộ đối với tui là không công bằng, lãnh đạo thiếu sự quan tâm nên tui không thể yên tâm để tiếp tục công tác được”.
* Các sự kiện liên quan đến tình huống
- Ông Nguyễn Văn A tốt nghiệp Đại học Luật năm 1992 về công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Đức Linh từ tháng 01/1993. Tháng 02/1994, ông được tuyển dụng chính thức và được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên kể từ đó.
- Trong suốt thời gian công tác tại huyện, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền được cấp có thẩm quyền xét khen thưởng với nhiều hình thức; đồng thời ông không hề bị xử lý kỷ luật ở bất kỳ hình thức nào kể từ ngày tham gia công tác.
- Trong thời gian công tác của mình, ông chưa được cấp có thẩm quyền xem xét cho nâng bậc lương trước thời hạn lần nào. Tính đến thời điểm năm 2008, ông đủ điều kiện để được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Về phương diện cá nhân ông Nguyễn Văn A là người hòa nhã dễ gần, trung thực và thẳng thắn. Trong công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, quy chế cơ quan, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông luôn được sự tín nhiệm và tôn trọng của đồng nghiệp và được coi là hình tượng của một công chức chuyên nghiệp.
- Về quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn của UBND huyện Đức Linh là chỉ dựa trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, sau đó thành lập Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nâng lương trước thời hạn là không đúng với quy trình xét duyệt mà UBND tỉnh đã hướng dẫn tại Công văn số 5511/UBND-SNV ngày 03/12/2007.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giải quyết thôi việc đối với cán bộ, công chức
Hình đại diện của thành viên
By dantespada
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#970439
dantespada đã viết:Nội dung rất hay. Mong nhận được bản đầy đủ để tiện theo dõi tiếp.Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement