Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#681339 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang phụbìa 1
Lời cam đoan 2
Mục lục 3
Danh mục các chữviết tắt 5
Danh mục các bảng 6
Danh mục các biểu đồ 7
MỞ ĐẦU 8
1. Lý do chọn đềtài 8
2. Mục đích nghiên cứu 9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9
4. Giảthuyết nghiên cứu 9
5. Nhiệm vụnghiên cứu 10
6. Phương pháp nghiên cứu 11
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài 11
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN
1.1. Tổng quan vấn đềnghiên cứu 12
1.2. Một sốkhái niệm cơbản 16
1.3. Thích ứng nghềnghiệp của sinh viên sưphạm. 33
1.4. Một sốyếu tố ảnh hưởng đến mức độthích ứng nghềnghiệp của sinh viên 35
CHƯƠNG 2: TỔCHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 41
2.1 Mẫu nghiên cứu. 41
2.2. Nội dung và tiến trình nghiên cứu 43
2.3. Phương pháp nghiên cứu. 45
2.4. Các biểu hiện và cách đánh giá mức độthích ứng nghềnghiệp của sinh viên 48
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 52
3.1. Thích ứng thểhiện ởtâm thếnghềnghiệp 52
3.2. Thích ứng với nội dung học tập ởtrường cao đẳng 55
3.3. Thích ứng với phương pháp học tập ởtrường cao đẳng 62
3.4. Thích ứng với việc rèn luyện kỹnăng nghềnghiệp 67
3.5. Thích ứng với điều kiện, phương tiện học tập ởtrường cao đẳng 75
3.6. Thích ứng với các mối quan hệ ởtrường cao đẳng 80
3.7. Tổng hợp mức độthích ứng nghềnghiệp của sinh viên 84
3.8. Kết quảphỏng vấn sâu một sốtrường hợp 94
3.9. Một sốyếu tốcơbản tác động đến mức độthích ứng nghềnghiệp của sinh viên 97
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106
1. Kết luận 106
2. Kiến nghị 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO 110
PHỤLỤC 113
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bước vào thế kỷ 21, với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, chất
lượng nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia và là động lực
chủ yêú đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi nước. Do đó, nhu cầu cấp
thiết của tất cả các quốc gia là phải không ngừng nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, mà trách nhiệm đó trước hết thuộc về giáo dục đào tạo, đặc biệt là
giáo dục đại học, cao đẳng. Trong những năm gần đây, giáo dục nước ta mặc
dù đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng chất
lượng và hiệu quả giáo dục vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất
nước. Phần lớn học sinh, sinh viên ra trường hạn chế về năng lực thực hành,
khả năng tư duy sáng tạo, điều này phần nào nói lên khả năng thích ứng nghề
nghiệp (TƯNN) của sinh viên còn hạn chế.
Quá trình TƯNN phải được thực hiện liên tục từ trường phổ thông, trong
suốt thời gian sinh viên học tập ở trường cao đẳng, đại học và trong quá trình
hành nghề sau này. Khả năng TƯNN giúp sinh viên có thể nhanh chóng hoà
nhập và thực hiện hoạt động nghề nghiệp có chất lượng và hiệu quả cao sau
khi ra trường.
Trường CĐSP Sơn La là trung tâm văn hoá - giáo dục của tỉnh. Hơn 40
xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng ngàn giáo viên, đáp ứng
nhu cầu về đội ngũ giáo viên cho các ngành học như: Mầm non, tiểu học và
THCS của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ giáo viên còn có
những hạn chế, bất cập. Một trong các nguyên nhân đó là sự kém thích ứng
của sinh viên với ngành học trong quá trình học tập tại trường CĐSP, dẫn tới
tình trạng lúng túng, thiếu linh hoạt, hiệu quả thấp trong việc thực hiện các
hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ thông sau khi tốt nghiệp.
Sinh viên của trường CĐSP Sơn La đến từ 11 huyện, thị của tỉnh với
12 dân tộc khác nhau, trong đó có xã, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Sinh
viên các dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số sinh viên của trường. cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, thấy được
vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, từ đó các em
có kỹ năng vận dụng chúng vào quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu ở
trường sư phạm và giải thích, xử lý các vấn đề đặt ra trong dạy học và giáo
dục ở trường phổ thông và trường mầm non sau này. Hơn nữa, bộ môn Tâm
lý giáo dục giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và những
yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với người giáo viên, từ đó các em có ý
thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực sư phạm để trở thành người
giáo viên giỏi trong tương lai.
Khối kiến thức bộ môn Lý luận chính trị cũng được nhiều sinh viên
đánh giá là “quan trọng” (74.9% và ĐTB = 1.74) bởi vì các môn học này giúp
các em có những hiểu biết, quan điểm, cách nhìn duy vật biện chứng đối với
tự nhiên, xã hội, con người; nắm được đường lối, chủ chương, pháp luật của
Đảng và nhà nước…Từ đó, các em có định hướng đúng đắn, có lý tưởng
phấn đấu phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường, của xã hội.
Số lượng sinh viên cho rằng môn học Tiếng Anh là “ít quan trọng” và
“không quan trọng” chiếm số lượng đáng kể (52.4% và ĐTB = 1.48). “Tiếng
Anh” là môn học giúp cho sinh viên có cơ hội để mở rộng kiến thức, là
phương tiện tiếp cận với những thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại của
nhân loại. Tuy nhiên, Sơn La là một tỉnh miền núi kinh tế - xã hội chậm phát
triển nên việc học và sử dụng ngoại ngữ nói chung và “Tiếng Anh” nói riêng
chưa được phổ biến rộng rãi. Mặt khác, đa số các em ở vùng sâu, vùng xa,
nông thôn, sau khi tốt nghiệp, các em sẽ trở về dạy học ở bản làng của mình
nơi mà hầu hết học sinh là con em dân tộc thiểu số, các em học tập bằng tiếng
Việt đã khó khăn nên ngoại ngữ hầu như không được sử dụng, hay rất ít. Do
đó, những sinh viên cho rằng môn học này không quan trọng vì nó không
giúp nhiều cho họ trong việc giảng dạy ở trường phổ thông
Môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng giúp cho sinh viên phát triển nhân
cách toàn diện, có kiến thức về vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, rèn luyện thể chất và
kiến thức về quốc phòng, an ninh, từ đó các em có ý thức rèn luyện bản thân,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1031071 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement